Kronikk

En hån mot Trøndelag som matregion

Vi stiller oss sterkt kritiske til veterinærinstituttets beslutning om å redusere obduksjons- og laboratorietilbud i Trondheim, Tromsø og Sandnes og å kun ha et felles laboratorium på Ås.

Når styret i Veterinærinstituttet fjerner obduksjons- og labo ratorievirksomhet i Trondheim, er det opp til privatpraktiserende veterinærer å gjøre obduksjoner som sikrer beredskap og et tilbud til husdyrprodusenter. Her fra situasjon i februar ute i null grader og sludd, skriver blant andre veterinær Ingeborg Ålmo.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Veterinærinstituttet må spare 20 millioner for å få råd til å flytte til nye lokaler på Ås og velger dermed å kutte ned på virksomhet i «distriktene».

Trøndelag er fylket i landet med flest husdyrbedrifter. I tillegg er det mange dyktige og stolte lokalmatprodusenter. Nylig ble det tildelt Michelin-stjerner til to restauranter i Trondheim som nyter godt av dyktige lokalmatprodusenter. Husdyrmiljøet i Trøndelag er avhengig av et godt veterinærfaglig miljø. Ansatte ved Veterinærinstituttet i Trondheim kjenner praktiserende veterinærer og har vært nøkkelpersoner i flere forskningsprosjekt.

LES OGSÅ: Presser på for Veterinærinstituttet i Trondheim

Norge har nå få alvorlige husdyrsykdommer. Dette fordi vi har utryddet mange av de vi hadde systematisk og fordi vi har et strengt regelverk på innførsel av dyr. Dette er noen av forutsetningene for importvern og konkurransedyktigheten til norsk landbruk. Vi vet ikke når neste alvorlige sykdom kommer. Men vi vet at når sykdom kommer, må den fanges opp raskt for å hindre videre spredning til dyr og eller mennesker.

Ved utbrudd opprettes det karantenesoner. Da blir all trafikk til og fra sonene stoppet eller nøye regulert. Om det er ett eneste laboratorietilbud for dyr i Norge og dette ligger i karantenesonen, hvor skal vi sende prøvene da? Beredskap krever oversikt over hendelser i et område. Da kreves det lokal kunnskap og relasjoner til veterinærer som jobber ute i felt. Et veterinærinstitutt med obduksjon og laboratoriediagnostikk der hvor dyrene befinner seg vil klare det. Regionale laboratorium har oversikt som går langt utover det lokale praktiserende veterinærer klarer å ha.

LES OGSÅ: Om få måneder må kalven undersøkes et annet sted enn på Tunga

Når styret i Veterinærinstituttet fjerner obduksjons- og laboratorievirksomhet i Trondheim er det opp til privatpraktiserende veterinærer å gjøre obduksjoner som sikrer beredskap i regionen og et tilbud til husdyrprodusenter. Veterinærer uten spesialkompetanse må obdusere og sende inn utvalgte prøver selv. Varierende fasiliteter rundt omkring på gårdene og stor variasjon i hva som bør sendes inn, gir varierende kvalitet på innsendt materiale. Det trengs mengdetrening for å få et godt øye for vanlige sykdommer og det trengs enda mer trening for å fange opp det som skiller seg ut fra det vanlige. Et lett tilgjengelig tilbud vil gjøre at det brukes aktivt av veterinærene i felt og dermed holde kompetansen høy hos fagpersonene ved Veterinærinstituttet.

Prøver utenfor kjøreavstand til Ås må heretter sendes i posten. Vanlig postgang går for sent til å gi raske prøvesvar og ekspress over natt koster ca. 700kr per prøve. Store dyr som for eksempel en gris på 50 kg eller ei ku på 500 kan heller ikke sendes inn via post.

LES OGSÅ: Grillet landbruksministeren i Stortinget

Utenlandske laboratorium har allerede budbiler rundt omkring i Norge og prøver kan sendes til Tyskland uten fraktkostnader på et døgn. Det er ingen automatikk i at Mattilsynet i Norge og Veterinærinstituttet får tilgang til disse prøvesvarene. Oversikten over smittsomme sykdommer og antibiotikaresistens i populasjonene svekkes.

Summen av disse faktorene gir en hevet terskel for obduksjon, innsending av prøver og dårligere beredskap. Enkelt sagt er det viktig at dyr holder seg friske og kan produsere nok mat til deg og meg. Å fange opp smittsomme sykdommer før de smitter over på mennesker gir mat på bordet for oss og vi blir ikke syk av maten vi spiser.

Alle kyllingflokker som blir slaktet må teste negativt for Salmonella så tett opptil slakting som mulig. Prøver sendes rutinemessig til Veterinærinstituttet i Sandnes. Flere ganger i måneden er det prøver fra Trøndelag som kommer bort i postgangen eller postgangen tar så lang tid at prøvene ikke er egnet til analyse. I disse tilfellene kan en ny prøve kjøres direkte til Veterinærinstituttet i Trondheim som også er godkjent for salmonella-analysen. Dette gjøres for å sikre oss som spiser kylling trygg mat.

Raske prøvesvar gir veterinærer i felt mulighet til å sikre korrekt terapi så raskt som mulig. Det gir mindre sykdom hos dyrene våre og bedre dyrevelferd.

LES OGSÅ: Bollestad stopper ikke nedleggelsen

Bare i løpet av januar i år hjalp Veterinærinstituttet i Trondheim rådgivere i Nortura med å fange opp sykdommer hvor antibiotika ikke er korrekt behandling. Disse tilfellene lignet veldig på sykdom der antibiotika er riktig behandling og mye unødvendig bruk av antibiotika ble spart bare på disse to tilfellene. Antibiotikaresistens er et stort problem i verden. Norge er et land med lite resistens og bruk av antibiotika. Vi vil likevel ikke at det skal øke. At det brukes lite antibiotika på dyr er ikke bare for dyrenes skyld, det er for folkehelsa, deg og meg.

Friske dyr vokser bedre, bruker mindre fôr og dermed mindre ressurser til framfôring før slakt. Forsinka prøvesvar og utflytting av kompetanse i regionen hjelper ikke på den situasjonen.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling som kan avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Menneskers helse henger sammen med helsetilstanden hos dyr og i miljø. Veterinærinstituttet skal nå drive samfunnsoppdraget parallelt med en ressurskrevende flytteprosess til nye lokaler på Ås. Grunnbevilgningen og budsjettet bestemmes av regjeringspartiene. Regjeringspartiene bør snarest bevilge de 20 millioner veterinærinstituttet mangler slik at det kan drive forsvarlig og i tråd med samfunnsoppdraget og sikre kompetanse der hvor maten vår produseres.

Du kan høre hele podkasten ved å klikke på denne lenken eller ved å klikke på bildet nederst i denne saken.

Skur - episode 3

På forsiden nå