Kronikk

Flere trønderske ungdommer kan ta utdanning i utlandet

Mange trøndere tar deler av utdanningen sin i utlandet gjennom Erasmus+ finansiering. Fra 2021 øker mulighetene. Trøndelag bør begynne forberedelsene.

Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet for å delta i EUs Erasmus+ sitt program på lik linje med EUs medlemsland, skriver kronikkforfatteren.  Foto: Illustrasjon: Erasmus+

Saken oppdateres.

Læresteder i Trøndelag er blant landets beste til å tilrettelegge for at elever, studenter og lærlinger kan legge deler av utdanningen sin til utlandet. Oppholdene finansieres gjennom Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Fra 2021 øker EU mulighetene for internasjonalisering med et styrket Erasmus+ program. Her kan våre elever og studenter utveksle erfaringer og kompetanse med jevnaldrende fra hele Europa. Som et resultat kommer de hjem med interkulturelle ferdigheter, språkkunnskap, tilpasningsdyktighet og motivasjon for videre utdanning.

LES OGSÅ: Klarer Trøndelag å holde følge med lignende europeiske regioner?

Fordelene ved internasjonalisering kommer ikke bare til syne når elever og studenter legger deler av utdanningen sin til læresteder i utlandet. Vel så viktig er potensialet som ligger i at læresteder løser felles utfordringer og utvikler ny kunnskap gjennom samarbeid. Som for eksempel når Charlottenlund VGS, sammen med skoler i Nederland, Tyskland, Danmark, Finland og Island sammen søker løsninger for å hindre frafall i skolen.

Heidi Fossland 

 

Trønderske barnehager og læresteder på alle nivå, samarbeider med partnere internasjonalt. Slike internasjonale utdanningssamarbeid bygger opp under viktige målsettinger som kvalitet og innovasjon i undervisningen og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

LES OGSÅ: Til Brussel for å hente hjem gull

Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet for å delta i EUs Erasmus+ sitt program på lik linje med EUs medlemsland. Det nærmer seg nå en ny periode for utdanningsprogrammet, som strekker seg fra 2021 til 2027. Det er varslet en dobling av dagens budsjett og innføring av nye tiltak. Dette vil gi enda større muligheter. Hvis forslagene til det nye programmet gjennomføres, vil flere trønderske ungdommer kunne ta deler eller hele utdanningen i utlandet.

Blant tiltakene i det nye programmet er en økt satsing på yrkesfaglig opplæring og samarbeid rundt yrkesfaglig utdanning. Erasmus+ legger opp til å etablere transnasjonale plattformer, såkalte yrkesfaglige fremragende sentre, hvor læringssteder og arbeidsliv kan samarbeide om å trene yrkesfagselever innenfor sine sektorer. Dette skal hjelpe til med å heve kvaliteten i yrkesfagopplæringen og bidra til at utdanningen harmoniserer med utviklingen i arbeidslivet.

LES OGSÅ: Trondheim bør ta opp kampen om Europas teknologigründere

Et annet tiltak er etableringen av strategiske nettverk mellom ulike europeiske universiteter, som vil gjøre det mulig for studenter å sømløst gjennomføre studiene sine ved flere- europeiske høyere utdanningsinstitusjoner uten å måtte gå gjennom tunge byråkratiske prosesser. I tillegg er mange av satsingsområdene i programmet, som inkludering og entreprenørskap, også norske prioriteringer noe som kan gjøre det mer relevant å ta del i europeisk kunnskapsbygging.

Erasmus+programmet er kjent for å være relativt enkelt tilgjengelig. I neste programperiode foreslås det å senke terskelen ytterligere gjennom å forenkle administrasjonsarbeidet. Slik vil grasrotorganisasjoner og mindre læringssteders lettere kunne delta. En annen viktig endring er at elever på videregående studiespesialiserende fagretninger skal kunne søke støtte til utenlandsopphold, på like linje med yrkesfagselever.

LES OGSÅ: Disse studentene er mest og minst tilfreds

Sammenlignet med andre norske regioner har Trøndelag hentet ut mest Erasmusfinansiering. Ved Verdal VGS er rundt 80 elever på Erasmus-utveksling hvert år. Vi har allerede verdifull erfaring som vi fremover må bygge på. Vi ser økte muligheter for at Trøndelag kan hente enda mer europeisk kompetanse i det nye Erasmus+ programmet og oppfordrer derfor trøndersk ungdom, organisasjoner og lærersteder i regionen, fra universitetsnivå til barnehager, om å rette blikket framover. 7. mai inviterer derfor Trøndelags Europakontor til frokostmøte i Trondheim der deltakerne vil få innblikk i kommende Erasmus+. Det er viktig at vi i Trøndelag setter oss inn i de nye tiltakene og forbereder oss slik at vi kan gripe mulighetene når de kommer.

Hør våre kommentatorer snakke om Venstre i krise, brudd i trondheimspolitikken og Kosmorama-suksess

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som er rusmiddel

På forsiden nå