Kronikk

Servitør, du trenger ikke å si opp jobben din ennå

De nye reglene for tips skaper så mange spørsmål at det må avklares gjennom en avtale mellom partene, en presisering i loven eller ved hjelp av en dom.

Skattereglene for tips er innskjerpet med alt det ekstraarbeidet det medfører. Det er klart at arbeidsgiveren må foreta skatte-trekk av tips og beregne arbeidsgiveravgift. I tillegg vil de ansattes grunnlag for sykepenger og pensjon økes. Ja, og så diskuteres det også om det skal inngå i grunnlaget for feriepenger, og om arbeidsgiver har styringsrett over innkommet tips! Og hva med moms? 

Saken oppdateres.

Fra 1. januar i år ble skattereglene for tips innskjerpet. Arbeidsgivere må nå innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips som utbetales til ansatte.

Mange misforståelser har oppstått, blant annet hvem som skal bære kostnaden, hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har, om arbeidsgiver kan nekte ansatte å motta tips, og om tips skal inngå i for eksempel grunnlaget for sykepenger, dagpenger, pensjon og feriepenger.

Les også: Regjeringen endrer skatteregler for fribilletter, rabatter og gaver

Svenskene forsvinner: Flere norske medier har skrevet om at ansatte i blant annet restaurantbransjen har sluttet etter lov-endringen trådte i kraft. Svenske arbeidstakere har uttalt at de ikke lenger har råd til å jobbe og bo i Norge, nå som de må skatte av drikkepengene.

Enhver fordel vunnet ved arbeid regnes som skattepliktig inntekt og tips er intet unntak. Tips har vært skattepliktig for mottakeren i over 100 år, så dette er ikke nytt. Arbeidsgiver hadde tidligere ingen plikt til verken å innrapportere eller trekke skatt av slike ytelser. Det var mottakerens eget ansvar å føre det opp i skattemeldingen som skatte-pliktig inntekt. Tips ble derfor sjelden beskattet. Hensikten med regelendringen er i stor grad at skatteplikten skal overholdes.

Les også: Nettavisen: Jensen snur delvis i skattesaken

Hvorfor gir vi tips og til hvem?

Som gjest på en restaurant ønsker vi innimellom å belønne servitører og kokker for god service og god mat. Er det servitøren som da får alt? Deles det med kokken? Eller gir man tips for hele opplevelsen, altså til selve restauranten og ikke nødvendigvis til en enkelt servitør? Er det giveren av tips som bestemmer hvem som skal få hva eller er det arbeidsgiver? Dette er spørsmål uten svar, og finansminister Siv Jensen uttalte 4. mars at dette må avtales mellom partene innenfor tariffavtalenes og lovens rammer, og at hun selv ikke har sterke meninger om hvordan man skal innrette seg.

Les mer: Innskjerper kravet om skatt på tips

Nytt regelverk – nye kostnader: Arbeidsgivers nye plikter medfører flere kostnader, herunder kostnader til arbeidsgiveravgift og pensjon, noe som har skapt uro i bransjer hvor tips er utbredt.

Det er ingen lovregler som regulerer hva arbeidsgiver skal gjøre med tips som kommer inn. Fordeling og behandling av tips som har kommet inn til virksomheten ligger til arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgiver kan for eksempel bestemme at virksomheten ikke tar imot tips, om ikke annet er avtalt med de ansatte.

Spørsmålet er om arbeidsgiver kan trekke fra beløp fra innkommet tips for å dekke de nye kostnadene. Dersom arbeidsgiver tar inn tipsen og trekker ifra beløp for å dekke sine kostnader før det utbetales til de ansatte, vil de ansatte få utbetalt mindre enn tidligere. På den andre siden vil de ansatte få høyere grunnlag for både pensjon og diverse trygdeytelser, som for eksempel dagpenger, sykepenger og foreldrepenger, når alt innrapporteres som vanlig lønn.

Les også Adresseavisens mening: Smålig skattlegging av frivillig festivalarbeid

Minstelønn: Arbeidstilsynet har uttalt at de nye reglene innebærer at tips inngår som en del av lønnen og derfor kan inngå i beregningen av minstelønn. Det vil si at dersom minstelønnen er 150 kroner i timen, vil den ansatte kunne få lavere fastlønn så lenge tips og fastlønn til sammen utgjør 150 kroner i timen. Hvorvidt dette fører til at ansatte i realiteten ikke lenger får tips, gjenstår å se.

Hva nå?

Det som er helt klart er at arbeidsgivere nå må innrapportere, foreta skattetrekk og beregne arbeidsgiveravgift av tips som utbetales til ansatte. Den delen av tipsen som faktisk innrapporteres som lønn og utbetales til de ansatte, øker de ansattes grunnlag for sykepenger, pensjon mv. Utgangs-punktet for arbeidstakere er det samme som før: Tips er skattepliktig inntekt.

Det diskuteres om tips også inngår i grunnlaget for feriepenger. Dersom tips er et vederlag fra arbeidsgiver skal det inngå i feriepengegrunnlaget. Noen aktører mener at tips kommer fra tredjeparter, og derfor ikke er en del av arbeidsvederlaget. Dersom tipsen inngår i beregningen av minstelønnen, vil det være urimelig om den ikke inngår i feriepengegrunnlaget.

Tips blir berørt av flere ulike lover med forskjellige formål og ulik ordlyd. Det er en rekke spørsmål som ennå ikke er avklart. Hvor langt går arbeidsgivers styringsrett over innkommet tips? Inngår tips i feriepengegrunnlaget? Er tips merverdiavgiftspliktig? Kan arbeidsgiver helt eller delvis beholde tipsen selv for å dekke opp sine kostnader?

Mange aktører har ulike synspunkt, men det antas at disse spørsmålene må avklares ved avtale mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene, presiseringer i loven eller ved hjelp av en dom.

Så du i serveringsbransjen trenger ikke å si opp jobben din helt ennå.

Hør våre kommentatorer snakke om pressekritikk fra Bar Vulkan, Wara-saken, Black Box og Åges jubileum

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som er rusmiddel

Kronikkforfatter: Therese Olsson Storøy er advokat og rådgiver innen arbeidsrett i Sticos 

Kronikkforfatter: Therese Olsson Storøy er advokat og rådgiver innen arbeidsrett i Sticos 

På forsiden nå