Kronikk

Ny politisentral i Trøndelag svarer deg raskere

De aller fleste som ringer politiets nye operasjonssentral i Trøndelag får svar innen ti sekunder.

Utviklingen av en enhetlig kriseberedskap i Norge har gjort at samhandlingen mellom politi distriktene er blitt bedre.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Ny operasjonssentral i Trøndelag ble opprettet 27. september 2017. Analysen som ble gjort etter 22. juli-hendelsene i Oslo og på Utøya, viste at det var et stort behov for større og mer robuste operasjonssentraler som kunne håndtere store og ekstraordinære hendelser på en god måte. I forbindelse med Nærpolitireformen som fulgte etter analysen, ble Nord-Trøndelag politidistrikt og Sør-Trøndelag politidistrikt slått sammen, og det ble opprettet en felles operasjonssentral for hele Trøndelag.

LES OGSÅ: Her aker 12 tjenestemenn på politiskjold klokken 04.30

Om lag 4100 mennesker ringer politiets nødtelefon i Trøndelag for å få hjelp hver måned. Av disse er det noen som legger på før de får svar eller har ringt feil. 98 prosent av dem som ringer oss får svar av politiets operasjonssentral innen tjue sekunder. De aller fleste får svar og hjelp i løpet av ti sekunder. I tillegg til alle nødsamtalene mottar også operasjonssentralen ca. 5000 samtaler via 02800, og 3000 telefonsamtaler fra politipatruljen. Operasjons-sentralen kommuniserer i tillegg med både egne patruljer og andre nødetater ved bruk av nødnett.

Elisabeth Kalvøy 

 

Operasjonssentralen i Trøndelag leder og koordinerer politiets operasjonelle innsats 24-7, og er en av seks prioriterte funksjoner i nærpolitireformen, sammen med felles straffesaksinntak (FSI), politipatruljen, etterretning, felles tjenesteplanlegging, politiråd og politikontakt. Operasjonssentralen i Trøndelag har fått tilført ressurs i tråd med intensjonen i politireformen og dette innebærer både menneskelig ressurs, utstyr og digitale verktøy for å håndtere kompleksiteten i arbeidshverdagen.

På operasjonssentralen jobber man kontinuerlig med utvikling av en sterk læringskultur med trening, kurs, utdanning, og erfaringslæring, i den hensikt å være forberedt på løse alle typer oppdrag i samhandling med andre interne og eksterne samarbeidspartnere.

Etter sammenslåing til ett politidistrikt uttrykte mange sin skepsis til at man mistet lokal politikunnskap og geografisk tilhørighet. For å veie opp for dette la man vekt på å utvikle god samhandling mellom de prioriterte funksjonene i politiet og de geografiske driftsenhetene. Trøndelag politidistrikt er inndelt i tre geografiske driftsenheter med underliggende tjenestesteder og tjenesteenheter.

LES OGSÅ: Politiet laget morsom Twitter-melding om ilder og mår, men så var det ingen av delene

For å kompensere for lange avstander, geografiske utfordringer og differensierte behov, forsøker operasjonssentralen å lære mest mulig av de erfaringer og tilbakemeldinger vi mottar fra egne kolleger, publikum og samarbeidspartnere. Derfor er det viktig med en god tilbakemeldingskultur både internt og eksternt. Tilbakemelding for å lære er nødvendig for å være i en lærende beredskapsorganisasjon. På operasjonssentralen er vi opptatt av å utvikle kunnskap og kompetanse.

Vi jobber kontinuerlig for å utvikle arbeidsmetodikken i teamet som til enhver tid er på jobb på operasjonssentralen. Refleksjon og evaluering av oppdrag og hendelser, som vi kan lære av er blitt rutine i arbeidshverdagen. Gjennom ny organisering og struktur opplever vi at kvaliteten i politiarbeidet er mye bedre i alle ledd og samhandling internt i politidistriktet tvinger seg fram, for å løse arbeidsoppgavene på en god måte.

LES OGSÅ: Katten James hamstrer hansker på Hallset

Utvikling av en enhetlig kriseberedskap i Norge har gjort at samhandlingen mellom politidistriktene er blitt bedre. Man trener jevnlig på koordinering og samhandling på tvers av politidistriktene og andre nødetater i «fredstid». Årlige nasjonale øvelser og nytt nødnett, gjør at man kan snakke sammen på tvers av politidistriktene. Dette er nødvendig dersom man blir nødt til å trykke på den store «røde knappen» ved en krise eller ekstraordinær hendelse i Norge.

Nærpolitireformen har satt oss i riktig retning i forhold å styrke beredskapen i Norge og Trøndelag. Når alt kommer til alt, så synes det nødvendig med en robust operasjonssentral i Trøndelag med riktig bemanning og verktøy til å håndtere de komplekse oppgavene. I fellesskap med alle aktørene som her er nevnt, mener vi at innbyggerne kan føle seg trygge på at de får kontakt og hjelp av politiet når de virkelig trenger det.

Hør våre kommentatorer snakke om pressekritikk fra Bar Vulkan, Wara-saken, Black Box og Åges jubileum

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som er rusmiddel

På forsiden nå