Kronikk

Styrket omsorg ved livets slutt

Nå åpnes snart dørene til Lukas Hospice i Midt-Norge - «det siste hjem» for noen, og til nødvendig avlastning for dem som ønsker å fullføre livet hjemme.

Lucas Hospice i Midt-Norge: Nå er tre ledere og over 30 ansatte klare til å ta imot de første pasientene 3. juni.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Lukas Stiftelsens Betania Malvik er en diakonal og ideell institusjon med lang tradisjon for ulike typer helsetilbud i Midt-Norge. Nå forberedes interiør, utemiljø og nødvendig utstyr i velegnede bygninger og naturskjønne omgivelser. 180 helsearbeidere søkte på stillingene, og nå er tre ledere og over 30 kompetente ansatte klare til introduksjonsprosess før første pasient ønskes velkommen 3 juni.

Begrepet Hospice handler både om en ideologi for omsorg ved livets slutt, og om særlige tilrettelagte tilbud for mennesker med kort forventet levetid. Hospice-ideologien dannet fundamentet for helsetjenestens historiske opprinnelse i middelalderen. Det var nonnenes «Homes» som åpnet dørene for de aller skrøpeligste pilegrimer som «bukket under» på vegen. Kjerneverdien barmhjertighet var fundamentet for gjestfriheten (hospitality).

Kronikkforfatteren: Marie Aakre er prosjektleder ved Lukas Hospice  Foto: FOTO: LENA KNUTLI

I moderne tid brukes fortsatt hospice-ideologien som verdigrunnlag for fagfeltet palliasjon (lindrende behandling og omsorg), og som navnet på velkjente kompetansesentre som St. Christophers Hospice i London.

Les også: Nytt tilbud for døende pasienter: - Vi kan lage ro rundt dagene

Hospice-ideologien ble særlig kjent i Norge først på 80-tallet. I Trondheim ble Kreftavdelingen ved RiT etablert, og bidro til et faglig og ideologisk paradigmeskifte i kreftomsorgen. Seksjon Lindrende Behandling ble et palliativt kompetansesenter først på 90 tallet, og skapte snart «ringer i vann» med kommunale modeller både ved Havstein, Søbstad og noe senere ved Øya Helsehus. Kompetanse, strategier og modeller for lindrende behandling er betydelig styrket.

Vi er allikevel mange som nå sier endelig hospice, - og vet godt hvorfor. En verdig død for alle er en viktig test på vår humanitet. Å lindre lidelse og dødsangst er et komplekst faglig, etisk, relasjonelt og eksistensielt tema. Mennesker møter døden i alle aldre og av ulike årsaker, og vi vet det er mye mer som kan gjøres for de som har særlige lidelser .

Kompetansen som over tid er utviklet i kreftomsorgen bør nå komme alle alvorlig syke og døende mennesker tilgode, uavhengig av diagnose. Svaret på «lidelsens gåte» finner vi ikke i aktiv dødshjelp, men i god helhetlig lindring og moden trøst.

Les mer: - Jeg hadde drømmejobben

Vi har dessverre ikke verdens beste helsevesen for de mest trengende. I en tid der befolkningen blir eldre, flere får kreft, kols og demens, og behandlingstilbudene mer komplekse, reduserer sykehusene både liggetid og antall sengeplasser. Utviklingen rammer primært de skrøpeligste. Det er en god intensjon at langt flere skal få hjelp til å være lengst mulig hjemme , eller fast plass i sykehjem. Men på tross av betydelig innsats fra ansatte, blir ikke tilbudet om god helhetlig lindring mulig for alle, da den betinger andre ressurser og rammevilkår. Selv om vi i Midt-Norge har en bærekraftig historie om lindrende behandling i over 40 år, er dagens tilbud ikke tilstrekkelige for å kunne gi god helhetlig lindring til alle som trenger det. I og rundt Trondheim anslås det mangel på nærmere 30 heldøgnsplasser for omsorg ved livets slutt.

Noen blir stadig «kaste-baller» mellom ulike typer kort-tidstilbud uten å føle at de passer inn, eller vet hvor lenge de kan få være der. Opplevelsen av hjemløshet nær døden er uverdig, og konsekvenser av plassmangel er betydelige for både pasienter, nære pårørende og ansatte.

For å styrke både kompetanse, ressurser og mangfoldet i omsorgen ved livets slutt i Midt-Norge, har Lukas Hospice fått økonomisk støtte fra staten for fem år, og Lukas Stiftelsens ledelse arbeider for å sikre permanent virksomhet. I et pasientsentrert perspektiv er det ingen tvil om behovet. Lukas Hospice blir en realitet pga av flere avgjørende faktorer. Jeg vil nevne godt politisk arbeid fra Krf. både lokalt og sentralt, et viktig tverrpolitisk bystyrevedtak i Trondheim kommune mai 2018, regjeringsplattformens intensjon om styrket samarbeid med ideelle organisasjoner, Hospice og frivillighet. Tverrpolitisk støtte fra Stortingets helse- og omsorgskomite.

Les også Merethe Baustad Ranums kommentar: Når noen ikke er her lenger

Lukas Hospice som supplement til øvrige helsetjenester kan, både med sin lange barmhjertighetstradisjon og beliggenhet, møte hele mennesker og hele liv på en annerledes måte. Med 10-12 heldøgnsplasser og et dagtilbud to dager i uken for de som vil være lengst mulig hjemme, vil det kunne skapes verdighet og ro for mange flere. Det skal snart også satses bredt for å rekruttere kompetente frivillige som kan bidra til å legge liv til sterke dager, og til utvikling av sorgtjeneste for etterlatte. I naturskjønne omgivelser kan kontakt med utemiljø berike dagene for både pasienter og nære pårørende.

Praksisnær utdanning, danning og forskning skal kjennetegne Lukas Hospice. I nært samarbeid med NTNU og andre utdanningsinstitusjoner i regionen vil det etableres pleiefaglig og ideologisk kompetanseutvikling. Det vil være viktig å dokumentere hva Lukas Hospice kan bety i det palliative arbeidet, og se grundig på hvordan de ansatte opplever sin arbeidshverdag i dette spesielle fagfeltet.

Det arbeides nå med å bygge troverdig samhandling med kommunale tjenester og øvrig palliativ virksomhet i nærområdene, ikke minst om hvilke pasienter som kan ønske seg og egne seg til opphold ved Lukas Hospice. Vi vet at god helhetlig lindrende behandling og omsorg for den syke og de nære pårørende kan skape mye godt liv nær døden.

Hør våre kommentatorer snakke om vindmøllekrangel, fødetilbudkrangel, påske, påskekrim og Game of Thrones

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre

På forsiden nå