Kronikk

Sykehusene og næringslivet utvikler helsetjenesten sammen

Regjeringen tar til orde for økt samarbeid mellom helsesektoren og næringslivet. Helse Nord-Trøndelag erfarer at dette er rett vei og gå. Sammen skaper vi forbedringer og utvikling av pasientenes helsetjeneste.

Mode Sensors er et eksempel på en oppstartbedrift helseforetaket samarbeider med. Trondheimsbedriften utvikler et sensorplaster som måler hvor mye væske pasienten har i kroppen.   Foto: Vegard Eggen

I april la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om helsenæringen. En av hovedkonklusjonene derfra er at regjeringen ønsker en sterkere kultur for samarbeid mellom næringsliv og helse- og omsorgssektoren. Helsenæringen er et område som kan bli «den nye oljen» for Norge.