Kronikk

Politiet har våknet

Vi er til stede der vi tidligere ikke har vært, og vi prioriterer dette tverretatlige samarbeidet svært høyt for å forebygge seksuelle overgrep mot barn på Internett.

I 2018 gjennomførte politiets Sobi-gruppe en razzia og sikret materiale med grov vold mot barn.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

I Adresseavisen av 10. juli kunne vi lese dagens Kommentar om politiets arbeid med å etterforske seksuelle overgrep mot barn på Internett, SOBI. I artikkelen hevdes det at manglende informasjon om spesialisert helsetilbud trolig skyldes politiets sløvhet. Denne uttalelsen kan ikke stå uimotsagt. Politiet både nasjonalt og lokalt har våknet for lenge siden hva gjelder seksuelle overgrep mot barn på Internett.

Les mer: Behandling kan hindre flere nettovergrep

I 2015 opplevde Trøndelag politidistrikt et veiskille gjennom en etterforskning vi ga navnet: «Operasjon Duck». Vi begynte å arbeide etter ny metodikk. Det viste seg å være en viktig og riktig beslutning. På fire år økte anmeldte seksuelle overgrep med hele 116 prosent. Dette er en kriminalitet som rammer de mest uskyldige og sårbare i vårt samfunn. Målet var å avdekke overgrep og forhindre nye. Over 100 gjerningspersoner spredd over hele landet ble avdekket og flere ble straffeforfulgt og dømt.

Store etterforskninger i Norge og Europa de siste årene viser med all tydelighet hvilket samfunnsproblem seksuelle overgrep mot barn på Internett er. Gjennom vår etterforskning og arbeid med disse alvorlige sakene har vi avdekket manglende kunnskap om fagfeltet. Dette gjelder både hos oss selv, men også i andre etater og institusjoner.

Manglende kunnskap og sakkyndighet medfører mer eller mindre kvalifisert «synsing» fra ulike fagpersoner. Dette gjør det vanskelig å finne gode og virkningsfulle forebyggende tiltak. Kunnskap om pedofile og overgripere er i stor grad forankret i kunnskap om personer som er dømt. Vi vet for lite om de som har seksuell interesse for barn på Internett.

Les mer: Nettovergrep blir stadig grovere

Gjennom politiets etterforskning vet vi at gjerningspersonen bryter grenser når de er i befatning med overgrepsmateriale over tid. De ønsker grovere og råere overgrep. I tillegg finner de sine likemenn på internett hvor de diskuterer og normaliserer overgrep mot barn. De oppmuntrer hverandre til å begå faktiske overgrep. Den alvorligste bekymringen nå, er at egenprodusert overgrepsmateriale ser ut til å være nyhetens interesse.

Forebygging av vold og overgrep mot barn og ungdom har stått på den politiske dagsorden i Norge siden 1970-tallet. Vold mot barn ble innarbeidet i Barneloven i 1981. Gjennom FNs Barnekonvensjon er Norge forpliktet til å beskytte barn og ungdom mot vold og overgrep. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) publiserte i 2010 en kunnskapsoversikt med overskriften: «Forebygging av fysisk og seksuelle overgrep mot barn».

I rapporten til NKVTS peker de på at det dessverre har vært gjennomført lite forskning på forhold som kan gi økt beskyttelse av barn og dermed redusere forekomst av overgrep. Forskningen har først og fremst fokusert på forhold som kan være til hjelp for barnet etter at overgrep har funnet sted.

Les mer: Mindreårig ble tatt med 30 000 overgrepsbilder av små barn

Det er ingen tvil om at seksuelle overgrep mot barn er et alvorlig samfunnsproblem med store omkostninger for barna, familien og for samfunnet. Vårt politiarbeid avdekker en mer grenseløs seksuell atferd på Internett. Etiske normer virker å være fraværende og det er mangel på sosial kontroll. Gjennom store beslag av chatter, bilder og videoer ser vi grov og torturerende seksualisert vold av barn. Det som forsterker bekymringen og gjør at overgrepene beskrives som svært grove, er at gjerningspersonen ikke viser empati, når barna viser åpenbar alvorlig smerte. Det har gjort politiet særdeles våkne på denne kriminaliteten.

Vi ønsker å arbeide forebyggende med dem som nettopp har startet med å laste ned overgrepsmateriale på Internett. Det er personer som mest sannsynlig ikke utgjør en høy risiko for faktiske overgrep mot barn. Derfor innledet Trøndelag politidistrikt et samarbeid med Brøset kompetansesenter våren 2018. Direkte tilgang til spesialisthelsetjeneste hvor de ikke trenger å gå via fastlege for behandling. I det forebyggende arbeid rettet mot personer som laster ned og deler overgrepsmateriale, informerer vi om et tilbud som er etablert innen helsevesenet (Brøset). Dette er nyskapende og skal evalueres etter noe tid. Siden tilbudet hverken er evaluert eller politisk vedtatt, ligger det ikke innenfor politiets mandat å informere om tilbudet generelt. Det er det kun helsetjenesten som kan gjøre.

Les mer: «Vanskelig å beskrive med ord hvor sjokkerende bildene fremstår»

Politiet skal bidra til tverretatlig samarbeid. Derfor har Trøndelag politidistrikt innledet et samarbeid med NTNU og universitetssykehuset St. Olavs Hospital. Januar 2019 ble vi invitert til ledermøte ved NTNU og informerte om utviklingen av seksuelle overgrep mot barn på Internett. Dette har resultert i nye arbeidsmøter med tverrfaglig deltakelse fra både NTNU, St. Olavs Hospital, og politiet i Trøndelag. Politiets «databank» vil være en viktig informasjonskilde til forskning og ny kunnskap for samfunnet. Samarbeidsavtalen med NTNU og St. Olavs hospital signeres i august 2019.

Her er ingen sløvhet å finne. Politiet har definitivt våknet. Vi er til stede der vi tidligere ikke har vært, og vi prioriterer dette tverretatlige samarbeidet svært høyt for å forebygge seksuelle overgrep mot barn på Internett.

marit.fostervold@politiet.no

Visepolitimester Marit Fostervold.  
        
            (Foto: Mariann Dybdahl)

Visepolitimester Marit Fostervold.   Foto: Mariann Dybdahl

På forsiden nå