Kronikk:

Frøya-aksjonen har ført til en ny tidsregning

Folk på Frøya er fortvilte og forbannet, og mye av kritikken rammer Trønderenergi og lokale politikere. Men er det de som er de største synderne? Jeg mener vi også må rette søkelyset på NVE.

Frøya-aksjonen har altså ført til en ny tidsregning innen energipolitikken: Før og etter Frøya, skriver kronikkforfattteren. Bildet er fra politiet som plukker ned teltleiren til vindkraftmotstanderne i Nessadalen på Frøya tidligere i sommer.   Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

Saken oppdateres.

Vindkraft har blitt et stridstema over store deler av Kyst-Norge de siste månedene. Motstanden har økt proporsjonalt med kunnskapsnivået om vindkraftens effekter på nærmiljøet, og folk har forstått at dette er en unødvendig rasering av natur.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Frøya-saken har virkelig åpnet øynene på folk: På denne forholdsvis lille, flate øya er Trønderenergi nå i gang med å bygge et vindkraftverk med 14 turbiner som blir utrolige 180 meter høye, med ditto veier og skjæringer i terrenget. Turbinene kommer til å bli synlig fra de fleste grender på Frøya, og for turterrenget blir dette en katastrofe. Og man kan bare forestille seg ørretfiske en fin vårkveld før og etter utbyggingen (- støy og visuell forurensing).

Folk er fortvilte og forbannet, og mye av kritikken rammer Trønderenergi og lokale politikere. Men er det de som er de største synderne? Jeg mener vi også må rette søkelyset på NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

LES OGSÅ: Vindkraft, spesielt på land, er helt nødvendig for at verden skal nå sine klimamål

Kjell H. Sivertsen 

NVE er den fagetaten som burde ha hatt totaloversikten over hvilke alternativer vi har til ny fornybar energi i Norge. På den oversikten burde de hatt sammenligning mellom vannkraft, ENØK, vindkraft, solenergi, bio-energi og geotermisk energi mfl. Og den burde vist potensialer, pluss og minus-sider, vekting etc., samt dagens og framtidas forbruk.

Denne oversikten har de ikke i dag. Og det skyldes ikke mangel på kompetanse: Her er mange flinke fagfolk som gjør det de blir satt til. Men det kan dessverre virke som de i en årrekke har manglet en leder som har forstått sitt samfunnsoppdrag og dirigert «troppene» mot det viktige målet: Nemlig å gi våre politikere et verktøy som gjør dem i stand til å gjøre riktige valg når det gjelder satsing på fornybar energi.

LES OGSÅ: Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold: Derfor vil Trønderenergi bygge vindkraft

På tross av NVEs manglende oversikt, blir deres data brukt av våre politikere som referanse på hva som er riktig satsing. Dette skjedde bla. i Adressa av 6. juli da statsråd Freiberg i en kronikk kritiserte både NTNU/HydroCen, Naturvernforbundet og NRK for å villede folket. Bakgrunnen var oppslag om NTNU-forskning som viser at all vindkraftutbygging kunne vært unngått om vannkraftverkene våre hadde vært opprustet og utvidet med ingen eller små naturinngrep. Potensialet som NTNU kom fram til er på hele 22-30 TWh, som tilsvarer inntil cirka 21 prosent av dagens strømproduksjon. Fagfolkene i NVE sier de verken kan bekrefte eller avkrefte NTNUs tall siden de ikke har gjort egne undersøkelser på området siden 1992, og bare baserer sine tall på synsing.

Energiøkonomiserings-potensialet i eneboliger, skoler, industri og yrkesbygg har heller ikke NVE tall for. Men ENOVA mener 10 TWh lett kan spares gjennom etterisolering, varmegjenvinning og varmepumper, og noen forskere sier potensialet er mye større.

LES OGSÅ: Harald Kjeldstad: Leiarar tek ofte feil, men dei må snu straks dei oppdagar det

NVE er også ansvarlig for å gi konsesjoner til nye vindkraftutbygginger. I presentasjonen 1. april forteller NVE om det grundige arbeidet de har gjort for å kartlegge helt nye områder som de anbefaler for framtidig vindkraftsatsing. De forteller om samarbeidet med Miljødirektoratet (MD) og Riksantikvaren, og har brukt deres kompetanse til å utelukke flere områder. Områdene som er valgt ut tilsvarer 7.5 prosent av Norges totale landareal, og kommer i tillegg til de allerede konsesjonsgitte områdene.

Men hvem har de lyttet til under behandlingen av konsesjonene som allerede er gitt? MD har konkludert med at store deler av Trøndelagskysten er utelukket for utbygging pga. «svært stort konfliktpotensial», heriblant Frøya og store deler av Fosen. Den logiske konklusjonen burde da være at NVE trakk de gitte konsesjonene og behandlet dem på nytt med nye vilkår. Men det vil de ikke, og det betyr at de aksepterer at de har gjort store feil i sine tidligere konsesjoner. Dermed kan man betegne resultatet som et «justismord» på norsk natur!

LES OGSÅ: Ledelse er å gå foran – og ikke vaie med vinden

Kunnskapsnivået om vindkraftutbyggingens konsekvenser for natur og miljø blant folket har økt dramatisk det siste halve året, og spesielt på Frøya. Ved folkeavstemningen i april var nesten 80 prosent av folket mot, og nå har også ordføreren snudd på grunn av økt kunnskapsnivå. Også presse og media har kommet etter siden i april fordi de også har skjønt hva det er som står på spill. Frøya-aksjonens betydning har blitt sammenlignet med Alta-saken. Også Trønderenergi innrømmer nå langt på vei at de tok en feil beslutning, men at de sitter i «limet» med en tysk investor på «ryggen» som eier 70 prosent av vind-selskapet.

Hvis våre politikere hadde fått balansert kunnskap om alternativene som finnes og tilhørende naturinngrep, ville de nok ha gjort andre valg. Vannkraftnæringen er den hardest beskattede næring i Norge ifølge KPMG. Med justering av beskatningen kunne man gjort oppgradering av våre eksisterende vannkraftverk mer lønnsomt for kraftselskapene enn satsing på vindkraft, og dermed spart enorme mengder natur.

LES OGSÅ: Omdømmet til Trønderenergi er sterkt fallende

Frøya blir nå dessverre ofret på grunn av stygge feilbeslutninger i alle ledd, og vindturbinene vil bli stående som monster-monument over en skandaløs og feilslått energipolitikk, der NVE har vært hovedarkitekten.

Men det har kommet noe positivt ut av det: Politikere og vanlige folk over hele landet har våknet, og skjønner at utbyggingene som er planlagt er galskap. Og selv NVEs nye direktør Kjetil Lund begynner nå å dra i bremsene.

Frøya-aksjonen har altså ført til en ny tidsregning innen energipolitikken: Før og etter Frøya.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå