Debatt:

Er ikke drabantbyenes tid forbi?

Du tror det ikke før du får se det. Men administrasjonen i Trondheim kommune har planlagt en gammeldags, bilbasert drabantby på Sluppen.

Planen må enten omarbeides kraftig eller legges i en skuff, så vi kan starte på nytt igjen og ta oss bedre tid med å få fram en god plan på Sluppen, skriver Ole Petter Bjørseth.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Det finnes knapt et snev av moderne byplanlegging i kommunedelplanen som nå er sendt på høring. Den vil redusere attraktiviteten for de som skal bo, jobbe og gå på skole i området i fremtiden. I tillegg er planen i strid med målene for byvekstavtalen, som forutsetter at veksten i trafikk må tas av andre transportformer enn bil.

Fremfor å legge en langsiktig plan der Trondheim sentrum forlenges med en moderne, levedyktig og attraktiv bydel sør for Lerkendal, er administrasjonen i ferd med å presse gjennom en plan som strider mot alle visjoner for en fremtidig smart by.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Ole Petter Bjørseth 

Ikke fordi det er den beste løsningen. Men fordi Trondheim Kommune nok en gang er under tidspress. Vi kjenner mønsteret fra utbyggingen av monsterhallen på Nidarø. Den gang var det prestisjen knyttet til tre håndballkamper som fikk rådhuset til presse gjennom en løsning få mente var god. Denne gang er det håpet om å komme med i siste utgave av Nasjonal transportplan som gjør at administrasjonen legger andre hensyn til side.

LES BAKGRUNN: Vil legge E6 under jorda og skape «en livlig bydel» på Sluppen

Så bærer også forslaget til ny kommunedelplan preg av hastverksarbeid, der resultatet er et drabantby-lignende område basert på utdatert tenkning, hvilket innebærer at planen primært er lagt til rette for biltrafikk. I stedet for å utvikle gater og gi området et tiltrengt bymessig grep, velger administrasjonen å fortsette med den store gjennomfartstrafikken i området, bare flytte den til en annen vei. En ny fylkesvei fra Leirfossvegen til Sluppenvegen er tegnet inn i forslaget og vil være en ny trafikkbarriere på Sluppen. Den nye trafikkbarrieren vil gi en betydelig økende trafikkmengde med mye næringstrafikk. Planen velger ganske konsekvent bort de virkemidlene som vil kunne gi oss en moderne, bypreget bydel. I stedet for mindre, nærparker med mulighet for aktivitet og grøntområder tilgjengelig for alle, velges en bred og lang grønn korridor.

LES OGSÅ: Lade er blitt Trondheims Groruddalen – innfør byggeforbud nå

Kjeldsberg er et selskap med dype røtter og stor kjærlighet for Trondheim. På samme måte som vi for snart en generasjon siden klarte transformere et øde og kondemneringsklart Nedre Elvehavn til den yrende bydelen vi kjenner som Solsiden i dag, ønsker vi å være med å transformere Sluppen. Den gang jobbet vi tett, og over tid, med kommunen for å finne gode løsninger. Noe måtte vi ha gjort bra på Nedre Elvehavn siden vi mottok Byutviklingsprisen i 2010. Nå har det nyvalgte bystyret muligheten til å være med på en tilsvarende transformasjon, men på den andre siden av Midtbyen. Sammen kan vi utforme Sluppen til en fremtidsrettet bydel med mindre trafikk, attraktive boområder og et levende bymiljø. Helt i tråd med vedtatt politikk og ett overordnet mål i Byvekstavtalen.

LES OGSÅ: Riksantikvaren og kommunen settes på prøve på Lade

Av og til er det langt mellom ord og handling. Som i dette tilfelle når administrasjonen har lagt alle ambisjoner om smart og moderne byplanlegging til side for å nå tidsfristene i Nasjonal transportplan. Det kan og bør det nye bystyret rette opp i. Ikke bare av hensyn til områdene rundt Sluppen.

Trondheim skal vokse mye de neste tiårene. Skal vi unngå å måtte bruke dyrka mark til å ta denne veksten, må sentrale elementer i forslaget til kommunedelplan endres slik at Sluppen kan ta noe av veksten ved å bli en bærekraftig, moderne bydel. Det gjelder også kravene til utbyggingsrekkefølgen for området. Slik det er lagt opp i administrasjonens forslag vil det ikke være mulig for oss som utbyggere å komme i gang på flere tiår, om det i hele tatt blir økonomisk mulig å gjennomføre planen slik forslaget ligger i dag.

LES OGSÅ: Havneplan på havets bunn

Mener politikerne i Trondheim at Sluppen skal bli en moderne bydel, må planen omarbeides kraftig eller legges i en skuff så vi kan starte på nytt igjen og ta oss bedre tid med å få fram en god plan til det beste for både fremtidige beboere på Sluppen og byens befolkning for øvrig.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå