Kronikk:

Vi er bekymret for hundre ansatte ved sykehjem hvis politikerne setter det ut på anbud

Det er noe «keiserens nye klær»-aktig over argumentet om ideelle som garantist for frivillighet og mangfold.

Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund, er bekymret for driften av Risvollan helse- og velferdssenter. Saken behandles i formannskapet tirsdag.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Hovedtillitsvalgte for Delta, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Norsk Sykepleierforbund stiller seg bak kronikken.

Etter initiativ fra Krf og vedtak i formannskapet i april i år, har rådmannen de siste månedene utredet mulighet for at Risvollan helse- og velferdssenter (HVS), som bygges og skal åpne i 2021, skal legges ut på anbud. Byens politikere har med dette høsta jubel fra ideelle aktører som lenge har oppfordra kommunen om å slippe dem til i større grad. Som hovedtillitsvalgte for de ansatte i kommunens sykehjem, har vi en annen oppfordring: La de kommunale helsetjenestene forbli på kommunale hender, til beste for pasienter og for ansatte!

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.


Å slippe til ideelle aktører på Risvollan HVS åpner for en virksomhetsoverdragelse av kommunale sykehjemssenger som i dag finnes på E.C. Dahls HVS, Nidarvoll helsehus og Søbstad helsehus, over til en privat, ideell aktør. Med på lasset følger cirka 100 av kommunens ansatte. Disse 100 vil få en annen arbeidsgiver og en annen tariffavtale. Hva dette konkret innebærer for de ansatte, vil etter overdragelse være utenfor kommunens kontroll.

Målet med å legge Risvollan HVS ut på anbud er i følge vedtaket «å bidra til et mangfoldig tjenestetilbud. I tillegg har ideell sektor en lang tradisjon for et sterkt innslag av frivillighet, noe som kan gi en merverdi gjennom å stimulere til frivillig engasjement og medborgerskap gjennom å invitere frivillige aktører til deltagelse og medvirkning.»Slik vi kjenner kommunens enheter, gjøres det allerede i dag et betydelig arbeid for å la frivillige skape variasjon. Hva mangfold angår, har kommunen allerede i dag et variert tilbud til de som trenger sykehjemsplass både ulikt tjenestetilbud til ulike pasientgrupper, og variasjon i ekstratilbud som for eksempel drift av sykehjemmets hage, treningsrom, sykkelturer, oktoberfest, juleverksted...

LES OGSÅ: Norsk sykepleierforbund om budsjettforslag: Uforsvarlig og urimelig av rådmannen

Risvollan helse- og velferdssenter er under oppføring. Bildet er tatt i sommer. Tillitsvalgte er nå bekymret for prosessen rundt at drifta av bygget skal ut på en begrenset anbudsrunde der man vil åpne for ideelle drivere.   Foto: Espen Bakken

Det er derfor noe «keiserens nye klær»-aktig over argumentet om ideelle som garantist for frivillighet og mangfold. Vi ser ingen åpenbar forskjell på dagens kommunale drift og den drift som forventes av de ideelle i dette. Vi ser heller ingen plass i prosessen beskrevet hvordan kommunen har tenkt å lære av de ideelle slik at nye ideer og initiativ kan komme pasienter ved andre enheter til gode. Slik læring på tvers, og en utjevning av kunnskap og personell når det virkelig trengs, er stadig oftere tema i kommunens helsetjeneste, og ordninger for å sikre samarbeid mellom kommunale enheter er i ferd med å komme på plass. Dette vil den private aktøren bli stående utenfor.

Høsten 2018 ble en av kommunens ideelle tjenesteleverandører lamma av historiens første lockout i helsevesenet. Styret i den ideelle stiftelsen «Vår Frue menighets aldersboliger» hadde valgt NHO handel og service som organisasjon og tariffavtale, og enheten ble lamma da NHO tok absolutt alle sine sykepleiere, landet over, ut i konflikt for å få slutt på en lovlig streik. Det endte selvsagt med tvungen lønnsnemnd på grunn av «liv og helse» før lockouten ble en realitet. Dette er ei forvaltning av arbeidslivets kjøreregler og tradisjoner vi mener ikke svarer til kommunens målsetting for seriøsitet i både helsetjenester og arbeidsgiveransvar. Det er uforståelig for oss at dette arbeidslivet skal gis større plass i det rød-grønne Trondheim.

LES OGSÅ: Enighet i meklingen for sykepleiere

Den beskrevne konflikten i NHO-bedriftene høsten 2018, viste også en annen viktig side ved konkurranseutsetting. Da de ideelle organisasjonene, i regi av NHO, varsla at de trakk alle sykepleiere ut av tjenesten, sto kommunen igjen med pasientene. Kommunenes helsetjeneste blir stadig mer avansert, den medisinske utviklinga går raskt og kommunen oppretter stadig nye tilbud til sine innbyggere i tråd med lovens bestemmelser om kommuner som tjenesteleverandører til sine innbyggere. Kommunen kan sette tjenesten ut på anbud, men skulle det skje noe med den private aktøren ligger sørge-for-ansvaret igjen hos kommunen. Trondheim kommune har fersk og svært dyrekjøpt erfaring med denne problematikken også ved barnehagen Gnist Trøa. Der klarte ikke den private drifteren å levere et godt nok tilbud til barna, og kommunen måtte steppe inn med ressurser for å sikre tjenesten. Ressurser som ellers kunne blitt brukt til tilbud og tjenesteutvikling i kommunens egen regi.

LES OGSÅ: Dette betyr budsjettet for deg i kroner og øre

Det bedrives i Trondheim i dag mye god tjenesteutvikling. Risvollan HVS beskrives som nødvendig for å lykkes med de endringer kommunens helsetjeneste står foran. Vi ser med bekymring på en mer fragmentert tjeneste hvor private har fått lov til å tappe det offentlige for ferdig opplært personell og andre ressurser. Dette er en pressa sektor, og den utfordres kraftig av storsamfunnet på å tilpasse seg både eldrebølge og nytenking på oppgavefordeling mellom helsevesenets aktører. Det siste den kommunale helsetjenesten trenger er regjeringspartienes sparereform i form av frivillige i stedet for kompetente ansatte, og ansvarsspredning på mange aktører i stedet for en solid og samkjørt kommunal tjeneste.

Årsaken til streiken i NHO høsten 2018 var at sykepleiere i privat sektor over tid hadde sakka kraftig akterut i forhold til de kommunale med hensyn til lønn. Vi kan ikke anbefale våre medlemmer å bli med over til en privat drifter på Risvollan. Til det har vi for mye erfaring på at de ansatte over tid vil tape penger på lønn og pensjon i privat virksomhet versus den kommunale. De ansatte som blir berørt av virksomhetsoverdragelsen har etter Arbeidsmiljøloven rett til å reservere seg fra å bli med over til ny kommune, og vår anbefaling til våre mange medlemmer vil bli å benytte seg av denne retten.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå