Kronikk:

5000 elever startet på skolen i Trøndelag i høst: Sammen vil vi sørge for at det går bra med dem

Det går godt med de fleste barn og unge i Trøndelag, men vi har noen store utfordringer vi må løse. Nord universitet, NTNU og Fylkesmannen i Trøndelag har gått sammen i et tettere samarbeid om dette.

Bildet er fra den første skoledagen til Sunniva Kaasbøll Vagle, her sammen med Thomas Vagle og Marianne Kaasbøll Vagle, på Tonstad skole på Tiller i Trondheim. En god oppvekst varer livet ut, og må få den oppmerksomhet og innsats som er nødvendig og mulig, skriver kronikkforfatterne.  Foto: THERESE ALICE SANNE

Saken oppdateres.

I august møtte i overkant av 5000 jenter og gutter til sin aller første skoledag i Trøndelag. Noe av det viktigste vi som samfunn kan gjøre, er å utvikle og gi utdanning og danning i samsvar med den globale, nasjonale og regionale virkelighet og framtid. Dette til det beste for den enkelte, men også for samfunnet.


Tine Arntzen Hestbek 

Egil Solli 

Erik Stene 

Heldigvis lykkes vi stort sett med dette oppdraget. Likevel er det mange av våre unge som aldri kommer inn i arbeidslivet og dermed blir stående utenfor. Et slikt utenforskap koster dyrt, for den enkelte og for samfunnet. Selv om det går godt med de fleste barn og unge i Trøndelag, har vi noen store utfordringer vi må løse, sammen.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Vi vet at:

  • Nasjonale prøver viser at hver fjerde elev på 5. trinn strever med lesing og regning.
  • Mange av våre unge gjennomfører ikke videregående opplæring.
  • Altfor mange barn og unge i Trøndelag har vondt i magen når de går til skolen; blant annet på grunn av mobbing

En god oppvekst varer livet ut, og må få den oppmerksomhet og innsats som er nødvendig og mulig.

LES OGSÅ: - Målet må være mer læring, ikke mer stress

Fylkesmannen i Trøndelag, Nord universitet og NTNU har inngått en avtale for å styrke innsatsen på oppvekstområdet. Vi ønsker tett samarbeid om forskning, utdanning og nyskaping på oppvekstområdet. Vi jobber derfor med å styrke høyere utdanning i fylket– både grunnutdanningene og etter- og videreutdanning gjennom det som kalles livslang læring. Vi styrker også arbeidet i oppvekstsektoren gjennom kunnskapsdeling, forskningssamarbeid, samt flerfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid.

Fylkesmannen er statens representant i fylket og skal bidra til å iverksette nasjonal politikk. Fylkesmannen skal også bidra til en positiv utvikling til beste for barn og unge i Trøndelag. Gjennom å være tilsynsmyndighet, klageinstans og veileder, har Fylkesmannen god innsikt i det som skjer i fylket. Et tett samarbeid med kommuner, fylkeskommune og arbeids- og næringsliv er viktig.

LES OGSÅ: Er det greit at barna på to av skolene i byen lærer mindre enn sine jevnaldrende?

Universitetenes oppgave er å bidra med samfunnsrelevant forskning og utdanning av høy kvalitet. For å utvikle kunnskap, og utdanne gode kandidater og praksiser, så må universitetene kjenne utfordringene og behovet i sektoren. Et tett samarbeid med kommuner, fylkeskommune og arbeids- og næringsliv er viktig.

Avtalen vil bety et tettere samarbeid mellom universitetene og Fylkesmannen, slik at vi sammen bidrar til at Trøndelag prioriterer arbeidet med barn og unges oppvekstvilkår. Fylkets to universiteter tar et regionalt ansvar for å gi trønderske skoler og andre etater tilgang til best mulig kompetanse. Da kan trønderske barn og unge få de aller beste mulighetene, slik at de kan få gode liv her og nå, og som voksne. Dette vil også styrke vår innsats i arbeidet med kompetansestrategien for Trøndelag.

LES OGSÅ: Leksefri skole – en svært dårlig idé, men veldig behagelig for mor og far?

Gjennom vår avtale ønsker vi å bidra til at:

  • Bachelor- og masterstudenter samt stipendiater skal kunne få tilgang til eksisterende data hos Fylkesmannen, eller samle data innen sektoren som grunnlag for mindre og større forskningsprosjekter.
  • Fylkesmannen og universitetene initierer og tilrettelegger for søknader til forskningsprosjekt.
  • Utdanningene våre ivaretar sektorkunnskap gjennom arbeidslivsrepresentasjon i råd og utvalg.
  • Tilbud i videreutdanning (livslang læring) utvikles i samarbeid med arbeidsliv.
  • Fylkesmannen bidrar til gode praksisavtaler for profesjonsstudenter i regionen med likeverdige partnere.
  • Profesjonskandidater innenfor Helse, sosialfag og lærerutdanning skal kunne ivareta og samarbeide med og om eleven i et konstruktivt samarbeid gjennom gode læringsmøter under studiene.

Veksten i næringslivet - uavhengig av om det er havbruksnæring, landbruk, offentlig sektor eller andre bransjer - vil ha stort behov for arbeidskraft framover. Vi må derfor sikre at vi har tilstrekkelig og tilgjengelig kompetanse og arbeidskraft - her og nå. Samtidig må vi i fellesskap investere tilstrekkelig i de som vokser opp og gi dem kompetanse og ferdigheter som etterspørres i fremtiden. Dette omfatter både de yrkesfaglige og de akademiske områdene. Vi trenger både praktikere og mestere, fagbrev og mastergrader. I dette ligger at vi må jobbe for å sikre god og attraktiv yrkesfagutdanning. Dette vil derfor være ett av to fokusområder i vårt samarbeid framover.

Vi tror på samarbeid i kraft av dets nødvendighet. Nord universitet, NTNU og Fylkesmannen i Trøndelag går derfor sammen for å bidra til å skape et slagkraftig Trøndelag – til beste for elev, region og samfunn.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå