Kronikk:

Seks tiltak som må til for å snu politireformen

I regjeringens arbeid med å utvikle politireformen har de dessverre sviktet. Reformen må derfor forbedres og fornyes for at vi faktisk skal få et bedre nærpoliti.

Vi ønsker å revitalisere arbeidet med nærpolitireformen og skape «det nye nærpolitiet», skriver kronikkforfatterne fra Ap. Bildet er fra en trafikkulykke på Jakobsli.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Siden midten av nittitallet har vi sett en utvikling av nye kriminalitetsformer. Mobile kriminelle tiltok på midten av nittitallet og internasjonal kriminalitet fikk senere sterkere rotfeste i Norge. Etterhvert så vi at kriminelles bruk av teknologi og nettbasert kriminalitet tiltok. Og ikke minst viste Gjørv-rapporten etter terroren i 2011, samt økende risiko for hendelser og terroranslag, at vi måtte stille andre og større krav til politiet og politiets rolle i samfunnet. Denne kriminalitetsutviklingen ble etter hvert en utfordring å håndtere for politiet og spesielt for små enheter.

LES OGSÅ: Over 100 Ap-ordførere har signert opprop mot nærpolitireformen


Dette var bakgrunnen for at den rødgrønne regjeringen startet arbeidet med en nødvendig politireform. Dette arbeidet ble videreført av Høyre-regjeringen og Arbeiderpartiet ga sin støtte til nærpolitireformen gjennom et stortingsforlik som skulle sikre et bedre politi, herunder et bedre nærpoliti.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

I regjeringen sitt arbeid med å utvikle politiet med bakgrunn i stortingsforliket, har regjeringen dessverre sviktet. Forventningene om et bedre nærpoliti har ikke blitt innfridd. Kritikken som har kommet i kjølvannet har vært berettiget. Det lå klare forventninger i nærpolitireformen om å skape et bedre nærpoliti.

Reformen må derfor forbedres og fornyes om intensjonen om et bedre nærpoliti skal oppnås. Dette evner ikke dagens regjering.

LES OGSÅ: Er du lei region- og politireform? Vi trenger enda flere reformer

For Arbeiderpartiet var det viktig i arbeidet med stortingsforliket at reformarbeidet og endringen av politiet var forankret i politiets samfunnsoppdrag. Det er grunnleggende at politiet gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet utvikles til å ivareta nærhet til lokalbefolkningen.

Den foreløpige synlige gevinsten av nærpolitireformen er sterke og profesjonelle operasjonssentraler, økt fokus på kompetanse og læring, og effektivisering av politiets nettbaserte virksomhet for å avdekke kriminalitet på nett. Og har vi fått kvalitetsforbedringer innen etterforskning, men det er å håpe at forbedring av etterforskning gir ytterligere effekt på sikt.

LES OGSÅ: Reformskye populister?

Kritikken mot reformen har i hovedsak dreid seg om manglende fysisk nærhet mellom politi og lokalbefolkning ute i kommunene, og opplevelsen av at politiet ikke kommer like ofte eller når frem i tide når befolkningen har behov for politiets tilstedeværelse. Det signaliseres fra kommunene at politiet i dag oppleves mindre synlig og kontaktskapende i lokalsamfunnene enn tidligere. Det er derfor viktig at reformarbeidet fremover vektlegger utvikling av nye og moderne metoder for utøvelse av nærpolitimodellen ute i lokalsamfunn. Betydningen av nye metoder må være omforent dersom vi skal lykkes med nærpolitireformen.

I dag hevdes det fra flere hold at kriminaliteten har forflyttet seg «fra gata til data». Det er hevet over tvil at vi har fått mer nettbasert kriminalitet som krever særskilt innsats fra politiet på nett. Men fortsatt skjer det meste av hverdagskriminaliteten i lokalsamfunnene. Og de fleste fornærmede, vitner og mistenkte/siktede bor i lokalsamfunn i byer eller på landsbygda.

LES OGSÅ: Elida Solberg ringte ambulanse midt på natten. Fem og en halv time senere var hun fremdeles på vei til sykehuset

Politiet må i større grad være tilstede i lokalsamfunn og fysisk møte sin befolkning. Dette krever økte ressurser til politiet, men også riktig ressursdisponering og god hverdagsberedskap. Det at politiet både prioriterer og evner å snakke med mennesker ansikt til ansikt ute i lokalsamfunn, er fortsatt noe av det viktigste politiet gjør for å løse sitt samfunnsoppdrag!

Vi har behov for et politi med bedre beredskap, bedre responstid, større kompetanse og sterkere fagmiljø for å bekjempe dagens kriminalitetsformer. Vi må erkjenne at dette også krever organisasjonsmessige endringer, men også at det følger mer ressurser. Det er forstemmende at svært mange politistudenter kommer ut av studiene uten å få jobb.

LES OGSÅ: Brannfolk rykker stadig oftere ut på helseoppdrag

Vi ønsker å revitalisere arbeidet med nærpolitireformen og skape «det nye nærpolitiet» gjennom følgende tiltak:

  1. Ressursene til patruljerende politi må økes.
  2. Arbeidet med å analysere årsaker til kriminalitet må prioriteres høyere og profesjonaliseres ytterligere.
  3. Samarbeidsavtaler mellom kommuner og lokalt politi må revitaliseres og konkretiseres med utgangspunkt i kriminalpolitiske utfordringer som foreligger i den enkelte kommune. Samarbeidsavtaler for å forebygge kriminalitet må være levende dokumenter og skapes gjennom engasjement og motivasjon både blant lokale politikere, næringsliv, organisasjonsliv og lokale innbyggere – ikke kun standardformularer.
  4. Det må etableres faste kontaktordninger mellom lokalbefolkning og patruljerende politi. Tjenesteordninger hvor dedikerte polititjenestekvinner/-menn i patruljetjeneste søker kunnskap i den enkelte kommune/«lokalområdet sitt» må utvikles.
  5. Politikontakten i hver kommune må fungere i henhold til samfunnsoppdraget som politikontakt, og ikke bli kun et «møtepoliti».
  6. «Mer politiarbeid» på stedet må ikke dreie seg kun om etterforskning og teknologiske løsninger, men tolkes utvidende slik at politiet evner å følge opp hendelser og situasjoner i lokalmiljø over tid i forebyggende henseende. Ungdomskriminalitet, individuelle konflikter og gruppekonflikter, uønsket/uartig adferd, og rus- og voldsproblematikk må gis prioritet innen «mer politiarbeid» på stedet over tid.

LES OGSÅ: Kutt i årsverk i politiet i en rekke kommuner

Regjeringen har sagt de vil se på nærpolitireformen på nytt. Vi frykter de ikke ser behovet for å skape det «nye nærpolitiet», men isteden viderefører linjen med å fjerne nærpolitiet.

Vi trenger ikke flere justisministre fra Frp, men ny regjering.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå