Kronikk:

Trepartssamarbeid reduserer smitte og redder jobber

Den viktigste innsatsfaktoren vi har i håndteringen av den pågående krisen er den norske velferdsmodellen og trepartssamarbeidet. Bare sånn kunne vi mobilisere alt hva remmer og tøy holder, stenge ned landet, og forlenge tariffavtalene til høsten.

Tomt på Stjørdal Torg tidligere denne uka. - Nå bretter alle opp ermene og bidrar. Både enkeltmennesker og bedrifter. Og partene i arbeidslivet, står det i denne kronikken.   Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Nå er det mange arbeidstakere som føler utrygghet for jobb og inntekt. Og det er mange bedriftseiere og ansatte som frykter at smittesituasjonen vil ramme deres bedrift både på kort og lang sikt.

En konkurs kan ødelegge livsverket til en bedriftseier, og kan sette de ansatte i en krevende økonomisk situasjon. Dette må vi sammen gjøre alt for å forhindre. Derfor har LO og NHO også vært samstemte i at myndighetene må lette byrden for bedriftene, blant annet ved å forkorte arbeidsgiverperioden ved permitteringer, samtidig som den økonomiske byrden av dette ikke legges på arbeidstakerne. LO og NHO har vært - og vil være - på tilbudssiden overfor regjeringen og myndighetene ellers. Hovedorganisasjonene jobber sammen for å finne gode løsninger for norsk økonomi, norske arbeidstakere og norske virksomheter i denne situasjonen.

LES OGSÅ: Lege om korona-utbrudd: Folks tillit er vår kollektive vaksine

LO og NHO har vært tydelige på at vi er i samme båt i denne krisen, og nå er det tid for å virkelig dra nytte av den norske modellen. Vi lytter til hverandre både for å bli klar over hvilke behov som finnes rundt om, og hvilke løsninger som kan fungere og lar seg gjennomføre. Ingen er fastlåst, alle er interessert i å finne løsninger. Nå bretter alle opp ermene og bidrar. Både enkeltmennesker og bedrifter. Og partene i arbeidslivet.

Det jobbes veldig godt på nasjonalt nivå for å finne og bli enige om de rette politiske tiltakene. Samtidig er det et svært viktig nivå mellom det nasjonale nivået og bedriftene. LO, NHO og regionale myndigheter har gode tradisjoner for samarbeid, både om næringsutvikling, videregående utdanning og andre viktige samfunnsoppgaver. I Trøndelag snakker nå fylkeskommunen og arbeidslivets parter tett sammen, slik at man raskt kan avklare og finne løsninger på de utfordringene som oppstår. Slik holder vi hjulene i gang nå, samtidig som vi sikrer bedriftenes liv også etter koronakrisen.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Et konkret eksempel fra Trøndelag er samarbeid for å holde folk i arbeid. Fylkeskommunen framskynder nå veiarbeid for over en halv milliard millioner, og leter etter ytterligere prosjekter å forsere. Slike tiltak vil sørge for at ansatte som ellers ville blitt permittert kan stå i jobb og at bedrifter som ville hatt bare utgifter nå også vil ha noen inntekter, samtidig som fylkeskommunens veier blir bedre. Fylkeskommunen og kommuner ser nå også på muligheten for å gjennomføre igangsatte og planlagte bygge- og vedlikeholdsprosjekter med samme formål. Når nå de aller fleste skolebygg står helt eller delvis tomme er timingen for vedlikehold og oppussing god.

Også i den enkelte bedrift er partssamarbeidet den viktigste nøkkelen til en god krisehåndtering. Arbeidsgiver og tillitsvalgte kan sammen finne gode løsninger, både med tanke på å sikre bedriftens overlevelse og med tanke på å finne fleksible løsninger som opprettholder aktiviteten, men samtidig begrenser faren for smittespredning.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Spredningen av koronaviruset setter det norske samfunnet på en stor prøve, og det vil kreve det beste av oss alle hvis vi skal komme ut i den andre enden med færrest mulig sykdomstilfeller og flest mulig jobber i behold. Hvis dette skal være mulig vil vi være avhengig av at hjulene holdes i gang i store deler av samfunnet: Helsevesenet må yte sitt beste, men også innen transport, renovasjon, matforsyning og andre sektorer vil vi være avhengig av å opprettholde aktiviteten. Det er utrolig mange hverdagshelter som fortjener rosende ord og omtale her.

Bedriftene kan også bidra i det direkte smittevernarbeidet. Helseforetaket har bedt næringslivet i regionen om å bidra med smittevernutstyr, i den grad de har noe liggende eller kan legge om produksjonen. Salmar har nettopp levert 10 000 munnbind og 2000 kitler til helsevesenet på Frøya, og vi vet det er flere bedrifter som kommer med bidrag. Vi oppfordrer gjerne flere til å gjøre det samme.

Koronaviruset setter oss på prøve som vi aldri før har opplevd. Det er nå tilliten befolkningen har til oss som representerer partene i arbeidslivet, men også til fylkestinget og regjeringen med sine fagfolk, må stå sin prøve. Greier vi det, vil utfordringene koronaviruset kaster mot oss bli lettere å håndtere, og vi kan komme ut av dette med like mye tillit til hverandre som vi gikk inn med. Det kan vise seg å være gull verdt når vi skal bygge samfunnet videre etter koronaepidemien.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå