Debatt:

Ikke tillat at koronaviruset åpner en ny front

I dag trenger vi de mer enn 500 millioner småskalaprodusentene i verden mer enn noen gang. Og de trenger oss.

IFAD lanserer en stor stimulansepakke for å motvirke det økonomiske sjokket etter koronakrisen. Tiltaket retter seg mot småskala matprodusenter som sliter. Bildet er fra det sørlige Rwanda.   Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Helsearbeidere kjemper tappert og ofte med livet som innsats i frontlinjen i den globale kampen mot koronaviruset. Her i Italia hvor jeg bor, har mer enn ett hundre leger mistet livet i arbeidet for å redde andre. Det som startet som en helsekrise kan dessverre også utvikle seg til en betydelig matkrise i den fattigere delen av verden. Ved siden av helsetiltak er forebygging av en matkrise nøkkelen til å ha styrke nok til å slå fienden tilbake.

Generalsekretær i Verdens helseorgansiasjon (WHO) Dr. Tedros Ghebreyesus har oppfordret "alle regjeringer, alle samfunn» om å stå sammen for å bekjempe pandemien. Han er klar på at å beseire covid-19 krever mer enn tiltak i helsesektoren; det involverer hver eneste person, overalt, i hver del av samfunnet.

Les også: Ressurssvake flyktninger får ikke med seg koronainformasjon

Mat er et av våre mest grunnleggende behov, og vi må forsvare vår globale matproduksjon. Vi har alle hørt fortellinger om de heroiske ansatte i supermarkeder som sørger for å fylle opp hyllene med fare for sin egen helse, slik at befolkningen i områder med portforbud fortsatt kan handle mat. Det vi ikke ser, er småbøndene som ofte arbeider i fjerne strøk, langt borte fra kameraene, som fortsetter å dyrke produkter som er uunnværlige for matsikkerheten til oss alle – også de i fare for eget liv.

Småskalaprodusentene er spesielt sårbare overfor virkningene av covid-19. Tilgang til helsetjenester, medisiner, rent vann og avløp er ofte utilstrekkelig på landsbygda i utviklingsland, der over tre fjerdedeler av verdens fattigste og sultne mennesker bor. De er avhengige av jordbruk for å livnære seg. Foruten viruset selv er brudd i forsyningslinjen for råstoff, som for eksempel såkorn og kunstgjødsel, det som allerede er i ferd med å true småbøndenes livsgrunnlag. I tillegg kommer problemer med tilgang til små og store markeder som følge av restriksjoner på bevegelse og stengte grenser.

I dag trenger vi de mer enn 500 millioner småskalaprodusenter globalt mer enn noen gang. Og de trenger oss.

Les også: Norge er varig endret, men vi er godt rustet til hverdagen etter korona

IFAD – det internasjonale fondet for landbruksutvikling – sitt formål er å investere i småskala matproduksjon og små og mellomstore bedrifter på bygda i de fattigste landene. Små gårdsbruk produserer 50 prosent av alle kaloriene som spises på kloden. I Sub Sahara Afrika er 80 prosent av alle bønder småskala. Lokal, småskala produksjon kan bli enda viktigere for å garantere matsikkerheten for befolkningen både i land og by, i en tid da man risikerer brudd i den globale handelen.

Å sikre mat til hele verdens befolkning under en pandemi betyr selvsagt at man må sikre at det er mulig å produsere mat, men også å sørge for at verdikjedene holdes åpne så godt som mulig. IFAD jobber nå døgnet rundt for å bidra til dette. Tiltakene omfatter for eksempel å sikre tilgangen til råmateriale slik at bøndene fortsatt får tak i frø og gjødsel. Det handler om å sikre at lokale markeder fungerer. Men det gjelder også tiltak som å gi lån og kreditter, og å styrke kunnskap på informasjonsplattformer.

Et håndfast eksempel på innsatsen er IFADs samarbeid med nasjonale myndigheter der man deler ut hjelpepakker til mindre gårdsbruk. Pakkene inneholder gjødsel, frø og småplanter for vanlige grønnsaker. Slik får småskalabønder anledning til å dekke både sitt eget og lokalsamfunnets matbehov. Tusenvis av mindre gårdsbruk er nådd.

Les også: Akutte kriser - krypende kriser

Statsminister Erna Solberg har selvsagt helt rett når hun sier at et sterkere multilateralt samarbeid er nødvendig for å håndtere koronakrisen. Derfor jobber IFAD som både er en FN-organisasjon og en Internasjonal finansinstitusjon, fullstendig koordinert med resten av FN-systemet og de ulike utviklingsbankene. Vi kan ikke sløse med ressurser på grunn av manglende koordinering.

Mange sammenligner kampen mot covid-19 med en krig. Det er ikke tilstrekkelig å vinne krigen; vi må også vinne freden. I en nødssituasjon som en pandemi, som kan ødelegge avlinger og tilgangen til mat, kan en rask oppskalering av investeringer i småskalalandbruk være avgjørende for matsikkerhet. Tall vise at økonomisk vekst i landbruket er 2–3 ganger mer effektiv for å redusere fattigdom og manglende matsikkerhet enn vekst i andre sektorer.

Den internasjonale reaksjonen mot covid-19 viser hvordan verdenssamfunnet er i stand til å stå sammen mot en felles trussel. La oss håpe at et fellesskap som er smidd sammen i en akutt situasjon også kan overleve i fremtiden. La oss stå sammen for å beskytte liv og helse, men også for å beskytte matproduksjonen som vi alle er avhengig av. La oss ikke tillate at koronaviruset åpner en ny front.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå