Hvor enkel ble egentlig kompensasjons-ordningen?

Kompensasjonsordningen har flere store begrensninger, krever mange vurderinger og har områder uten klar veiledning.

Saken oppdateres.

Ordningen skal gi tilskudd til foretak med stort omsetningsfall som følge av koronautbruddet. Finansministeren har uttalt at den skal være enkel å bruke, men mange opplysninger må på plass på kort tid. Det skaper utfordringer for den som skal sende inn søknaden, og mange tar nå kontakt med oss for råd. Spesielt mindre bedrifter opplever ordningen som krevende.

LES OGSÅ: Vi må heller betale folk for å jobbe

Begrensninger. Tilskuddet beregnes ut ifra omsetningsfall og faste uunngåelige kostnader. De som er pålagt av staten å stenge får dekket en høyere andel enn andre. Bedrifter som ikke er pålagt å stenge må trekke fra en egenandel av de faste kostnadene, for å komme frem til tilskuddet. Egenandelen er på 10 000 kroner for mars, og 5000 kroner i april og mai. Dette har mindre betydning for store bedrifter. For små bedrifter, som allerede sliter, så kan selv en lav egenandel bli tung å bære. Hvis beregnet tilskudd er under 5 000 kroner, vil det ikke bli utbetalt.

Ordningen har definert hva som er faste uunngåelige kostnader ut ifra poster i næringsoppgaven. I søknaden om tilskudd kan du likevel ikke hente tallene rett fra regnskapet. Kostnadene må gjennomgås for å luke ut de som er variable, og de faste som ikke inngår i ordningen. Mange har nok faste kostnader som ikke forsvinner selv om aktivitetsnivået er redusert, men som likevel ikke er omfattet av ordningen. Eksempler på dette er kostnader til renhold, vakthold, personalforsikringer og intern regnskapsførsel. Andre kostnader må man vurdere konkret om, og med hvilke beløp, inngår i ordningen. Det gjelder for eksempel lisenskostnader, felleskostnader og franchiseavgift.

LES OGSÅ: Noen grupper har tatt støyten

Har bedriften hatt underskudd i 2019 kan dette avkorte tilskuddet. Hvis regnskapet for 2019 ikke er ferdig, må man beregne et forventet resultat. På grunn av dette haster det plutselig med ferdigstillelse av årsregnskapet for 2019 for å søke om tilskudd. Tilskuddet blir likevel ikke redusert hvis bedriften kan få en revisor til å bekrefte at selskapet gikk med overskudd i januar og februar i 2020. Er dette tilfellet må perioderegnskap for januar og februar også være klart før du kan søke.

LES OGSÅ: Norwegians aksjonærer sa ja til kriseplanen

Periodisering. For å søke om tilskudd må omsetning og kostnader henføres til riktig periode. Omsetning i mars skal omfatte salg av leverte varer og utførte tjenester. Kostnadene må fordeles jevnt over den perioden de gir virksomheten en fordel.

En del mindre selskaper har nok ikke utført nøyaktige periodiseringer per måned tidligere. For disse kan det bli mye ekstra jobb når perioderegnskapet for mars 2020 må bli ferdig så raskt som mulig. I tillegg må de se om bokført omsetning i januar og februar 2020, og januar, februar og mars 2019 gir et riktig grunnlag for søknaden.

Spesielt arbeidskrevende blir det for selskaper med bygge- og anleggskontrakter som tidligere har regnskapsført inntektene når prosjektet er ferdig. I søknaden om tilskudd skal nemlig inntektene være regnskapsført i takt med fullføring av prosjektet.

Sjekk ut: midtnorskdebatt.no

Dokumentasjon. Opplysningene som oppgis i søknaden må dokumenteres. Hvis du blir trukket ut i kontroll må du fremlegge bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører på innholdet i søknaden. Alle søkere må legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020.

Alle disse momentene gjør at kompensasjonsordningen ikke ble helt rett frem å benytte seg av likevel. Størst ekstrakostnad til ordningen opplever nok de minste selskapene. De merker i større grad egenandelen, de faste kostnadene som ikke inngår, ekstra kostnader til regnskapsfører for å få riktig grunnlag for søknaden og attestasjon av opplysningene. Dette er nok de samme som i denne tiden trolig sliter mest med å unngå konkurs.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå