Hvem kan etablere seg på ei 18 prosent-stilling?

Dessverre lyses det fortsatt ut små deltidsstillinger. Jeg vil ikke være avhengig av å finne meg en mann med hel og fast stilling for å kunne etablere meg.

Orkland kommune har møtt motbør i kommentarfelt i sosiale medier etter å ha lyst ut ei 18 prosent-stilling for helsefagarbeidere på et av kommunens sykehjem. Dessverre er ikke Orkland kommune unike i denne sammenheng, skriver kronikkforfatteren. Arkivbildet er hentet fra en av deling for aktive demente, som var omtalt i en reportasje i Ukeadressa.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

I de kommunale helse- og omsorgstjenestene jobbet 75,8 prosent av alle turnusansatte deltid i 2018. Orkland kommune har møtt motbør i kommentarfeltene etter å ha lyst ut ei 18 prosent-stilling for helsefagarbeidere på et av kommunens sykehjem. Denne stillingsprosenten tilsvarer en ukentlig arbeidstid på gjennomsnittlig litt over seks timer. Dessverre er ikke Orkland kommune unike i denne sammenheng.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Det gode deltidsliv

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast og hel stilling, noe som bekreftes i samtlige lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet. Dessverre er helse- og omsorgstjenestene organisert i deltid. Spesielt når man ser at 75,8 prosent av alle turnusansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester jobbet deltid i 2018. Det er skammelig. Konsekvensen blir ofte at man må leve et liv hvor man alltid har telefonen på en armlengdes avstand, for å kunne ta den når de ringer fra jobb med en ledig ekstravakt.

Kronikkforfatter Oscar Aaslund Hovin er 26 år og praksiskandidat i helsearbeiderfaget.  Foto: Sandra Skillingsås

«Velkommen til oss. Du får ei 18 prosent stilling som snekker. Det er mange ledige ekstravakter her, så du får nok fylt opp stillinga di. Så får du nok høyere stilling en gang snart.» Det er leit at deltid er allment akseptert i helse- og omsorgstjenestene, da også ansatte har disse holdningene. Det er aldri noe problem å fylle opp stillingen sin. Selv hvor liten stilling man har, får man som regel fylt opp med ekstravakter. For å kunne etablere seg og få boliglån, er det derimot ikke mulig å gjøre dette med ei deltidsstilling. Selv hvor mange ekstravakter man tar, tar bankene utgangspunkt i hvilken stilling man har fast når boliglån innvilges.

Les også: NTNU sover i timen

Jeg kjenner mange som arbeider deltid. En venninne og tidligere kollega av meg fikk fagbrev som helsefagarbeider i mai 2013. To år etter hun fikk fagbrevet, ble hun fast ansatt. Da fikk hun ei 20,2 prosent stilling. På åtte år har hun nå kommet seg opp i en 50 prosent stilling. Hun er en av mange som er fanget i deltid. Hun er ikke alene. En rapport fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viste at fire av fem nyutdannede helsefagarbeidere jobbet deltid i 2016.

LES OGSÅ: Skal vi lytte mer til motvillige menn?

Deltid og sykefravær går hånd i hånd. Det er ingen hemmelighet at de kommunale helse- og omsorgstjenestene ofte er underbemannet. Ansatte løper raskere for å spare inn tid. Det er heller ingen hemmelighet at sykefraværet i helse- og omsorgstjenestene er høyere enn andre bransjer. I stor grad, tenker jeg at dette skyldes den arbeidsbelastningen som ansatte utsettes for på daglig basis. En rapport fra Norsk Sykepleierforbund viser at norske kommuner brukte rundt 1,1 milliarder kroner på vikarutgifter i 2017. Jo raskere ansatte løper, jo dårligere tid får man til oppfølging av hver enkelt pasient. Det gir høye skuldre, dårlig samvittighet og til slutt sykefravær. Deltidsansatte i helse- og omsorgstjenestene har i gjennomsnittlig en stillingsstørrelse på 57 prosent. Hvis alle deltidsansatte i alderen 30 til 60 år hadde jobbet heltid, hadde man fått rundt 32 700 årsverk inn i tjenestene.

Les også: Den verste splittelsen på 50 år?

Helse- og omsorgstjenestene er ofte kronisk underbemannede. Den utstrakte deltidsbruken er et kollektivt problem. Ingen vinner på dette. Ingen er uenige i at heltid er hovedregelen, dessverre savner jeg mer handling. Det første og viktigste tror jeg vil være å øke grunnbemanningen i de turnusbaserte tjenestene. Med en økt grunnbemanning, trenger ikke de ansatte å løpe fullt så raskt. Ansatte får tid til å utøve faget sitt på en god måte og slipper høye skuldre i hverdagen, noe som vil kunne bidra til å senke sykefraværet. Jeg tror at dersom man bruker de 1,1 milliardene kommunene brukte på vikarutgifter i 2017 til å øke grunnbemanningen på jobb med flere hele og faste stillinger, vil man se store reduksjoner i sykefraværet. På kort sikt kan det være dyrt, men på lengre sikt vil man spare penger på dette.

Jeg vil ikke være avhengig av å finne meg en mann med hel og fast stilling for å kunne etablere meg. Bak de fleste deltidsstillingene står det en ansatt med telefonen i lomma og venter på en ekstravakt.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå