Vi klarer ikke å akseptere at partner skal gå glipp av selve mirakelet

Vi ønsker at St. Olavs hospital revurderer de gjeldende restriksjonene for barseloppholdet, og at partner ikke skal havne under definisjonen «besøkende» dersom besøksforbudet opprettholdes.

Andrea Olafsen Elman (29) og Guro Bratbakk (29) er vordende førstegangsmødre. De vil ha sine partnere, henholdsvis Daniel Gauseth og Kent Kristensen, når de skal føde.   Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

«Med egne ord»: Denne uken ble Andrea Olafsen Elman og Guro Bratbakk intervjuet i Adresseavisen fordi de håper far ikke skal bli sendt hjem rett etter førsel. I denne spalten forteller folk som har vært i medias søkelys, om saken «med egne ord»:

I det norske samfunnet har vi på sett og vis blitt vante til å leve midt i en pandemi. Vi tar forholdsregler, vi vasker hender, vi holder avstand. Disse nye hverdagsrutinene vil nok alle ha under huden i en god tid framover. Vi som går gravide i denne perioden, har nok vært ekstra flinke til å bidra i den nasjonale dugnaden med å begrense smitte. Mange par har valgt å isolere seg fra andre mennesker for å være smittefri før fødsel og barsel. Vi har i tillegg måttet tåle mye som gravide egentlig ikke skal måtte finne seg i. På svangerskapskontroller og ultralydundersøkelser må vi møte opp alene. Partneren vår får pent vente i bilen utenfor.

LES NYHETSSAKEN: De har lest om fedre som er blitt kjent med barnet sitt på Facetime. Det håper Daniel han slipper

Til vår store fortvilelse har vi jevnlig mottatt meldinger om avlyste foreldrekurs, samtaler og barselgrupper. Vi ønsker å poengtere at vi ikke har noe å utsette på oppfølgningen fra jordmødre, fastleger og annet helsepersonell vi har møtt på i svangerskapet. De har gjort sitt ytterste for at vi gravide skal ha det bra, og vært gode støttepersoner for oss i denne tunge tida. Det har likevel vært trist å akseptere alt vi går glipp av. Vi har funnet oss i mye, og vist forståelse for at ting er nødt til å praktiseres annerledes for å ivareta smittevernreglene gitt fra nasjonalt hold.

Andrea Olafsen Elman (29) og Guro Bratbakk (29) er vordende førstegangsmødre. De vil ha sine partnere, henholdsvis Daniel Gauseth og Kent Kristensen, når de skal føde.   Foto: Terje Svaan

LES OGSÅ: Jordmor: «Jeg har snakket med mange gravide nå. De trenger trygghet og veiledning»

Det vi derimot ikke klarer å akseptere like lett, er at partner også skal måtte gå glipp av selve mirakelet: Barnets første stunder sammen med oss. For det er slik det er nå ved St. Olavs hospital i Trondheim: Partner får ikke slippe inn på barselavdelingen. De verdifulle minuttene, timene og dagene når den lille babyen vår er helt ny i denne verden er forbeholdt kun den ene forelderen. Mange vil nok være enige i at det største som skjer i livet er å bli foreldre. Burde ikke denne opplevelsen få deles av de to som valgte å bringe barnet til verden? De to som sammen har ventet, lengtet og funnet seg i alle omveltningene? Barnet fortjener en så god start på livet som mulig med begge foreldre tilstede. Landsforeningen 1001 dager - Mental helse under graviditet & etter fødsel skriver at det er «trist og alarmerende at gravide, fødende og deres partnere rammes så kraftig av konsekvensene» av restriksjonene, og Jordmorforbundet understreker hvor kritisk den aller første tida er når det kommer til tilknytning til den nyfødte - ikke bare for mor, men også partner.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Landet rundt har tilstandene begynt å normalisere seg. Skoler og barnehager har åpnet, og mange har med stor glede fått byttet ut digitale møter i pysjbuksa med fysiske møter på arbeidsplassen. De fleste sykehus og fødesteder i landet har begynt å lette på de såkalte «koronarestriksjonene». I Trondheim kommune har smittetallene gått kraftig ned, og de siste dagene har det nesten ikke blitt oppdaget nye smittetilfeller. Dette har gitt oss gravide i Trondheimsområdet håp! Endelig kunne vi også glede oss til å få dele denne spesielle tida etter fødsel med partneren vår. Dessverre er St. Olav et av få sykehus som per dags dato ikke har lettet på restriksjonene på barselavdelingen. Dette til tross for gjentatte oppfordringer om åpning fra helsemyndighetene, lite smitte i regionen og anerkjennelse av negative psykologiske konsekvenser for både gravide og partnere. Allerede tidlig i mai gikk Jordmorforeningen sterkt ut og oppfordret til å slippe partner inn på barsel med tanke på medisinsk og psykologisk kostnad hos familiene kontra nytte av tiltakene. De pekte spesielt på risiko for komplikasjoner slik som depresjon og angst hos både gravide, fødende og barselkvinner, i tillegg til fedre/medmødre. Den 15. mai gav FHI ut nye retningslinjer hvor de anbefalte å åpne opp for besøkende på sykehus, og ved regjeringens pressekonferanse den 27. mai var Bent Høies tale klar; alt av besøksforbud på sykehus skal nå opphøre. Det er imidlertid opp til hver enkelt institusjon hvordan dette skal gjennomføres. Nå må St. Olav prioritere gravide og deres partnere!

Dersom St. Olav nå skulle velge å beholde besøksforbudet på barselavdelingene videre, mener vi at partner ikke burde regnes som «besøkende» og rammes av dette forbudet. Pappa og medmor er ikke «besøkende», de er foreldre på lik linje med mor som har født. Selv om det ikke er far/medmor som har båret barnet frem, må vi passe oss for å bagatellisere partners rolle i det kommende familielivet. Videre er det viktig å nevne at når partner allerede er inne på sykehuset, er det høyst usannsynlig at han/hun bærer med seg noe mer smitte enn den fødende eventuelt gjør.

LES OGSÅ: Lege om korona-utbrudd: Folks tillit er vår kollektive vaksine

Atle Moen, overlege ved nyfødtavdelingen på Oslo Universitetssykehus understreker at far/medmor har rett til samvær med egne barn og uttaler at «å frata barnet retten til to tilstedeværende foreldre vil alltid ha en medisinsk og psykologisk kostnad som må tas i betraktning når konsekvenser av tiltak vurderes». Han uttalte også i NRK Ytring at erfaringen fra OUS er at risikoen for at nyfødte og foreldre smitter sykehuspersonalet er svært lav. I tillegg sa Moen at «sykdom hos ansatte har så langt ikke gitt den spredningen i personalgruppen som man fryktet, trolig på grunn av høy risikobevissthet hos helsepersonell og streng praktisering av smitteverns- og karanteneregler». Heldigvis for norske borgere, har ansatte i helsesektoren vist seg å være eksperter på å ta smittevernhensyn. De sykehusene som nå har åpnet opp barsel for partner stiller kriteriet om at far/medmor ikke drar ut av sykehuset for så å komme tilbake, for å begrense smitterisiko ytterligere. Dette er vi gjerne med på - vi ønsker heller ikke å bli smittet eller selv utgjøre en smittefare. Gi oss muligheten til å bevise det!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Flere føde- og barselavdelinger melder at de ikke har fått økt bemanning og at barselomsorgen nå er svekket siden mor blir isolert alene uten støtte fra partner. Dette skaper økt arbeidspress for jordmødre og barnepleiere. Som en konsekvens av dette kan mor og barn risikere svekket omsorg og pleie. Mange nybakte mødre velger nå å reise hjem fra barsel tidlig på grunn av situasjonen, noe som ikke alltid er heldig. Førstegangsmødre kan gå glipp av viktig støtte og opplæring fra jordmødrene fordi de lengter etter å samle familien og la partner få slippe til.

Vi ønsker at ledelsen og smittevernseksjonen ved St. Olav revurderer de gjeldende restriksjonene for barseloppholdet, og at partner ikke skal havne under definisjonen «besøkende» dersom besøksforbudet opprettholdes.

Mange sykehus var raske med å mykne opp reglene for barsel etter pressekonferansen onsdag. Vi håper inderlig at St. Olav følger etter. De potensielle uheldige ringvirkningene ved å ikke åpne barsel for far/medmor bør veie tungt i avgjørelsene St. Olav nå tar.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå