TV-aksjonen 2020: Et hav av muligheter

Havet er fullt av muligheter og nødvendigheter. Havet er hjemmet til hundretusenvis av dyre- og plantearter og levebrødet til over en milliard mennesker. Havet gir oss oksygen og mye av maten vi spiser. Men nå er havet truet.

Elever på Rotvoll kunstskole bygget plastsol sammen med kunstneren Eirik Audunson Skaar, som en del av tv-aksjonen for å stanse plastforsøplingen av havet. I denne appellen kommer trondheimspolitikerne med en oppfordring til deg!  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

 • Mona Berger, varaordfører SV og byaksjonsleder TV-aksjonen
 • Rita Ottervik, ordfører Ap
 • Ingrid Skjøtskift, H
 • Roar Aas, Ap
 • Silje Salomonsen, SV
 • Ola Lund Renolen, MDG
 • Elin Marie Andreassen, Frp
 • Marte Løvik, Sp
 • Roald Arentz, R
 • Geirmund Lykke, Krf
 • Svein Otto Nilsen, PP
 • Erling Moe, V

Så mye som åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år, minst 15 tonn hvert minutt! Man antar at det finnes mer enn 150 millioner tonn plast i verdens hav. Den plasten truer havet, dyrelivet og den truer oss.

Dette er et stort internasjonalt problem som har skapt et bredt folkelig engasjement i Norge og mange andre land. Her hjemme øker stadig bevisstheten og tiltakene for å forhindre plastforsøpling ute i naturen og havet. Vi deltar i ryddeaksjoner og fjerner plast i fjæra, resirkulerer og reduserer bruken av plastprodukter. Det er bra. Men når vi vet at det er 150 millioner tonn plast i havet, og hele 94 % av den plasten er under overflaten og på havbunnen, da vet vi også at det kreves enda flere tiltak. Derfor går inntektene fra årets TV-aksjon til WWF og deres arbeid mot plast i havet.

LES OGSÅ: Les Josefines (11) appell: Jeg håper de voksne også forstår alvoret

WWF er verdens største miljøorganisasjon og samarbeider tett med lokalbefolkning og andre organisasjoner over hele verden. Organisasjonen har en ledende rolle i å redusere plastforsøpling på verdensbasis. Derfor er WWF godt rustet til å stå i spissen for en slik innsamlingsaksjon. Skal verden klare å redusere problemet, trengs et omfattende, internasjonalt arbeid.

Målet for årets TV-aksjon er å bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. WWF vil starte kampen mot plasten der problemet er størst – i Sørøst-Asia. Mer spesifikt, tiltakene settes inn i landene Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia. Hele 25 - 35 prosent av plasten i havet kommer fra disse fire landene. I flere av Thailands kystbyer blir over en fjerdedel av avfallet dårlig håndtert eller havner i naturen. I Vietnams gamle keiserlige hovedstad Hué fører byens enorme plastforsøpling til at byens vannløp tettes igjen. Innbyggerne rammes av livsfarlige sykdommer som kolera, tyfus, dysenteri og hepatitt A. Filippinenes hovedstad, Manila er også hardt rammet av forsøpling. På grunn av manglende avfallshåndtering, havner 214 tonn søppel i byens gater, elver og kanaler hver dag. Forsøplingen fører til at avløps- og dreneringssystemer blir blokkert, noe som skaper oversvømmelser og forurensing av fisk og drikkevann. Ciliwung er en av Indonesias viktigste elver. Mer enn fire millioner mennesker bor langs og ved elva. Ciliwung er en av verdens mest forurensede elver. Artsmangfoldet i elva er truet, og både dyr og mennesker mister livsgrunnlaget sitt.

LES OGSÅ: Da skoleelevene skrev innlegg i Adressa, begynte ting å skje

Så hvorfor er havet så viktig for oss? Havet styret været og fordeler varme over hele kloden. Mesteparten av sollyset som stråler inn på planeten vår absorberes av havet, spesielt i de tropiske farvannene rundt ekvator. Videre fører havstrømmene det oppvarmede vannet fra ekvator og opp mot polene. Det nyter vi godt av i Norge, der varmt vann kommer opp langs kysten vår og gjør klimaet behagelig. Havet er verdens største leveområde og hjemmet til et skattkammer av forskjellige arter. Fisk og annen sjømat utgjør livsgrunnlaget for kystsamfunn verden over. Så mange som tre milliarder mennesker har i dag sjømat som en viktig næringskilde. Og havet vil være en stadig viktigere matkilde etter hvert som verdens befolkning øker. Fisk og skalldyr slik vi kjenner det i dag, men også spiselig tang og tare kan bli en del av maten vår. Havet har en enorm økonomisk verdi. I løpet av et år gir havet inntekter for nesten 2,5 billioner kroner på verdensbasis. Bare fiske alene gir mer enn 260 millioner arbeidsplasser. Med andre ord, havet påvirker hele temperaturer over hele verden, er et hjem for et mangfold av dyre- og plantearter, er en viktig del av verdens økonomi og en enda større matkilde i fremtiden enn det allerede er i dag.

LES OGSÅ: - Målet er at dette skal stikke dypere enn bare et skoleopplegg

TV-aksjonen i 2020 er heldigital og aksjonen er allerede i gang! Fra 5. - 31. oktober er det mulig å gi et bidrag til TV-aksjonen via en digital bøsse. Å gi på en digital bøsse er veldig enkelt. Privatpersoner, lag og foreninger rundt om i landet har nå opprettet egne digitale bøsser. De digitale bøssebærerne er oppfordret til å ta kontakt med familie, venner og naboer for å spørre om de har lyst å gi på bøssa de har opprettet. Om du ikke vil vente med at noen du kjenner tar kontakt, kan du finne bøsser registrert i Trondheim på blimed.no.

Hvert minutt ender minst 15 tonn med ny plast opp i havet, og mengden bare øker for hvert år. Dersom utviklingen fortsetter, anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050. Den utviklingen må vi snu. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

La oss alle bidra med det vi kan!

LES OGSÅ: Nå vet Odd Arne hvor plastsøpla i havgapet kommer fra

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå