Så, hvor er Odin?

For oss har det vært to år med en enorm belastning, forsiktig håp, dyp fortvilelse, sorg over vår unike sønn og mangel på et svar det er mulig å tro på.

Foreldrene til savnede Odin André Hagen Jacobsen (18), Ingunn Hagen og Dan Yngve Jacobsen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

I august sprakk nyheten om at politiet hadde pågrepet en mann i forbindelse med forsvinningen av vår sønn, Odin André Hagen Jacobsen. Dette var føreren av den hvite bilen som hadde vært etterlyst siden april. Etter pågripelsen har han tilstått å ha tatt gjenstander tilhørende Odin fra Pir II og fraktet de opp til Jonsvannet hvor han brente de. Han forklarer at han ønsket å bli kvitt tingene etter at han ved et innfall tok de med seg fra havna den dagen vi meldte Odin savnet. I et tidligere avhør har han nektet kjennskap til tingene.

Savnet: Odin André Hagen Jacobsen (18) fra Skaun.  Foto: Privat

Politiet har gjort omfattende undersøkelser av person, bopel, biler og elektroniske spor, men finner ikke noe som knytter ham til selve forsvinningen. Det vi kanskje vet er hvordan Odins eiendeler endte ved Jonsvannet. Et tilfeldig vitne fant restene og politiet har gjort et stort og imponerende arbeid fram til pågripelsen. Det ønsker vi å takke politiet for!

Siden Odin ble borte har familie, venner og mange frivillige engasjert seg, blant annet gjennom leteaksjon, støttekonsert og fakkeltog. Dessverre ble overvåkingsvideo fra piren rutinemessig slettet mange dager før det ble gjort funn som knyttet Odin til området. Både vi og støtteapparatet ba inderlig politiet om å få bildene gjenopprettet.

Det var også til slutt bilder som politiets avdeling for digital etterforskning gjenskapte som viste den hvite bilen. «Åsted Norge» var først til å publisere bildene og tips til programmet, sammen med annen informasjon som politiet satt på, førte til pågripelsen. Dessverre har det ikke vært mulig å gjenopprette bilder som viser hendelser mellom seks og tolv samme morgen.

Bilføreren fjernet altså viktige spor på dag én. Hadde gjenstandene fått ligge spredt utover, slik mannen beskriver i avhør, ville ansatte på havna ha funnet disse og trolig meldt ifra. Da kunne også mer av videomaterialet ha vært reddet innen fristen på sju dager og vi kunne ha visst hva som skjedde på piren denne fatale morgenen.

Selv om han ikke er direkte innblandet har føreren av den hvite bilen skadet etterforskningen. Dette har kostet politiet og det offentlige store ressurser. For oss har det vært to år med en enorm belastning, forsiktig håp, dyp fortvilelse, sorg over vår unike sønn og mangel på et svar det er mulig å tro på.

Så, hvor er Odin? Odin var sammen med en gjeng gutter i timene før han forsvant. Ingen av disse har fortalt noe som gir svar. Overvåkingsbilder viser Odin på vandring i byen etter at han skilte lag med gjengen. Han virker verken ruset eller syk. Rundt klokken seks om morgenen kommer han ned på havna. Her går han forbi bygg sju hvor pass og mobil senere ble funnet.

Han stopper tilsynelatende ikke, men går videre nedover kaia mens han holder bagen nøyaktig slik han har gjort på tidligere bilder. På det siste bildet runder han konteineren hvor bilføreren senere fant tingene hans. Hele tiden holder Odin bagen tett til kroppen. Kanskje åpnet han den etter hvert og skiftet til de skoene som lå her, men hvorfor skulle han spre resten utover? Han passet jo ellers svært godt på bagen.

Det er lite som tyder på at Odin stoppet ved bygg sju for å legge fra seg mobilen, passet eller kortene han vanligvis hadde i innerlomma på jakka. Da telefonen ble funnet tolv dager senere var både den den og de andre tingene uten fingeravtrykk og DNA. Tross fuktige omgivelser ved sjøen og kraftig vind i dagene før lå tingene også pent stablet. Mobilen kunne også startes da KRIPOS begynte sine tekniske undersøkelser.

Les også: Odins far sitter med to sentrale spørsmål han ønsker svar på

Vi ble fortalt at passet lå øverst og beskyttet telefonen, men da skulle vel også fingeravtrykk og DNA være beskyttet? En 18-åring holder telefonen mellom hendene mange timer per dag. Da avsettes vel begge deler? Hva betyr det at teknikere, som daglig reparerer slike telefoner, sier at den antagelig ikke ville latt seg starte hvis den hadde ligget så lenge i fuktige omgivelser på piren? Et bilde av passet som politiet har offentliggjort viser heller ikke tegn på fuktskader.

Etter den siste utviklinga i saken sier politiet at mistanken om noe kriminelt er vesentlig svekket. Det får vi ikke til å stemme. At én mistenkt har sjekket ut av saken betyr vel ikke at ingen andre er involvert?

De øvrige teoriene i saken er ulykke, selvdrap eller frivillig forsvinning. At han har snublet og falt i vannet ved et uhell virker utelukket. Da ville telefonen, passet og det andre han hadde i lommene ha blitt med. Vi som kjenner Odin opplevde ham heller ikke som suicidal. Skolepsykologen kjente Odin som en løsningsorientert fighter, fast bestemt på å komme videre i livet. Selvdrap var aldri et tema. Det faktum at Odin ikke er funnet svekker også hypotesene om at han skulle ha endt sitt liv i elva.

Imidlertid passer selvdrap inn i et narrativ som bygger på løse rykter om både rusmisbruk og uheldig omgangskrets. I en tidlig fase av etterforskningen ble vi tilbudt dette som forklaring samtidig som politiet var lite åpne for våre innspill eller forslag til undersøkelser. I ettertid virker også mange av ryktene sterkt overdrevet.

Politiet fester heller ikke lit til Per Eidems observasjon av en person i Mostadmarka dagen etter forsvinningen. Eksperter utenfor politiet oppfatter Eidem som et pålitelig vitne men politiet brukte aldri store ressurser på dette, selv om tipset kunne støtte teorien om en frivillig forsvinning.

Selv mener vi at uoverensstemmelser i funnene på Trondheim havn peker mot noe kriminelt. Så langt har imidlertid ikke politiet beskrevet en slik hendelse eller funnet en gjerningsmann. Dette må etterforskningen nå arbeide videre med. Hvem «plantet» for eksempel Odins gjenstander ved bygg sju? Kan videomaterialet gi et svar på dette?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Dan Yngve Jacobsen. 

Dan Yngve Jacobsen. 

På forsiden nå