Vi må sette en fot i bakken på Lade

«Hadde vi forstått hvor ille dette ble, ville vi aldri ha godkjent byggeplanene». Sa politikerne. Men da var det for seint.

Saken oppdateres.

Uttalelsen kom fra ledende Trondheims-politikere etter at to meget dominerende bygg i Trondheim sentrum var ferdigstilt og både politikerne og byens borgere hadde sett det begredelige resultatet. Det ene er det redselsfulle Clarion Hotell (Gulltanna til Stordalen) på Brattøra som stjeler hele byens utsikt mot fjorden, Pirbadet og cruisehavna). Det andre er det famøse DnB-bygget på Nedre Elvehavn som med sin beliggenhet helt ut mot elvebredden bryter den historiske og vakre siktelinjen langs Nidelva og bryggerekka. Uttalelsen ovenfor kom da fra våre angrende politiker

I en travel hverdag har politikerne også ansvaret å gi sin godkjenning til alle byggeprosjekter i byen, dette da via byplankontoret/bygningsrådet. Når det gjelder store prosjekter som griper vesentlig inn i utformingen av vår by, må vi kunne forvente at politikerne setter seg godt inn i disse og hvordan byggene vil passe inn i omgivelsene. Som et trøndersk ordtak sier, «det e for seint å snyt sæ når nasen e vekk».

Som Ladeboer i snart 50 år og med familierøtter tilbake til Ringve Gård, musikkmuseum og botanisk hage har jeg på nært hold fulgt den voldsomme utbyggingen av boliger og kjøpesenter på Lade de siste 15-20 årene. Trondheim vokser og naturligvis må nye boliger bygges i takt med dette og da gjerne sentrumsnært med god infrastruktur. Jeg har også full forståelse for at Lade er attraktivt område med naturskjønne omgivelser nær sjøen, tidlig vår og sen vinter. Utbyggingen har da også vært voldsom med mange hundre nye boenheter, og med flere nye i full gang med de siste prosjektene Øvre Nyhavna og Leangenbukta med flere hundre nye boliger.

Hittil har utbyggingene av boligblokker funnet sted på områder som alle ligger sør for Lade Alle, det vil si politikerne har vernet områdene på historisk grunn rundt Lade kirke, Lade gård, Ringve botanisk hage og Ringve musikkmuseum. Her er det i alt vesentlig bygget boliger på én til to etasjer for å beholde de vakre historiske siktelinjene og kulturlandskapet rundt disse eiendommene.

Jeg har i en tidligere kronikk i Adressa uttrykt min frykt for at fredningslinjen for utbygging nord for Lade Alle nå er i ferd med å brytes. Gartneritomta mellom Lade Gård og Ringve er kjøpt av utbygger Skanska som har fremmet planer om en massiv utbygging av en over 20 meter høy og over 200 meter lang kompakt vegg av boligblokker på nordsiden av Lade Alle. Fire fotballbaner stort med opp til 20 meter høye blokker for flere hundre leiligheter blir liggende som en kile og en vegg midt mellom Lade kirke/Lade gård og Ringve botaniske hage/Ringve museum. Denne vil da på en brutal måte bryte siktelinjen i det sammenhengende gamle kulturlandskapet på Lade

Ladesletta hage eldreboliger som ligger langs Østmarkveien like nord for Skanskas prosjekt, er rekkehus som i sin utbygging forholdt seg til retningslinjene om to etasjer byggehøyde. Disse vil som en følge av denne planlagte kompakte og 20 meter høye utbyggingen miste både utsikt og sol og for alltid bli liggende i en skyggenes dal.

Skanska sitt første forslag ble forkastet både av kommunaldirektøren og bygningsrådet i Trondheim med begrunnelse i byggehøyde og kompakt utførelse. Utbygger har nå kommet med et nytt forslag som på meg virker som minimale justeringer helt uten tilpassing til øvrig bebyggelse og omgivelser. Til gjengjeld kjøres det et aggressiv press for å få banket gjennom en beslutning. Og dette nå i en for politikere og kommuneansatte vanligvis travel høstsesong hvor de i år i tillegg har en dramatisk Covid 19-situasjon som skal behandles og gis høyeste prioritet.

Utbyggingen nord for Lade Allé består i dag av eneboliger og to etasjers hus og rekkehus. Dette må kunne være en rettesnor også for Skanska selv om lønnsomheten på prosjektet blir redusert. Hvis Skanska ikke vil forholde seg til de retningslinjer som Byplankontoret har gitt bør hele prosjektet heller settes på vent.

For ordens skyld vil jeg nevne at min bolig på Lade ikke ligger ved Skanskas planlagte prosjekt, og dette hverken vil påvirke utsikt eller trafikkforhold for meg personlig. Mitt engasjement i saken dreier seg først og fremst om viktigheten av å bevare det historiske Lade med bebyggelse helt tilbake til vikingetiden (Ladejarlene etter år 900, Lade kirke fra 1100-tallet) og kulturlandskapet med lystgårdene fra 1500-tallet. Dette området ligger nord for Lade Alle og er byens grønne lunge mot øst.

En voldsomme boligbygging har skjedd på Lade over flere år og pågår fremdeles med vedtatte prosjekter. Det kan kanskje nå være klokt å ta en fot i bakken med en gjennomgang av både infrastruktur og ikke minst trafikksituasjonen på Lade før nye store utbygginger besluttes. Min bønn til våre politikere er derfor: La oss slippe en ny situasjon hvor dere i etterkant kommer på banen og beklager at «hadde vi skjønt hvordan dette ble ville vi aldri ha godkjent byggesøknaden». Og husk at utbyggers flotte tegninger og fotomontasjer ikke alltid er helt i samsvar med og viser byggenes virkelige størrelse og beliggenhet!


På forsiden nå