Statsforvalteren utgjør en forskjell for barn, unge og familier i Trøndelag

Kunnskapsminister Guri Melby (V) dro fredag 5. mars 2021 i gang et digitalt avspark for «Barnehager mot 2030». Før påske og i april 2021 skal det gjennomføres dialogmøter med inviterte deltakere. 

Visste du at den minste barnehagen i Trøndelag har ett barn, og den største 180 barn? Visste du at landets eldste barnehage ble etablert i 1837 og ligger i Trondheim?  Foto: SHUTTERSTOCK

Saken oppdateres.

«Barnehager mot 2030» handler om å øke kvalitet i barnehagesektoren. En av faktorene er viktigheten av foreldresamarbeidet. Det er også ett av de temaene Statsforvalteren i Trøndelag ønsker å bidra med perspektiver på.

I Trøndelag går så å si alle barn i barnehage før de begynner på skolen. Noen går i barnehage i kortere tid, men de fleste går der faktisk fra de er ett til de er seks år. Barnehagene i Trøndelag har et rikt mangfold i satsingsområder og profil, og blant de 569 barnehagene er det om lag halvt om halvt med private og offentlige. Vi hos Statsforvalteren har ulike oppdrag i barnehagesektoren, blant dem er tilsyn, innsamling av statistikk, forvaltning av kompetansemidler og tilskudd, og veiledning til barnehageeierne.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

«Har de lov å gjøre sånn?» Da Sør- og Nord Trøndelag skulle forenes, startet daværende «Fylkesmannen» internt arbeid for en ny organisasjon. For Oppvekst- og velferdsavdelingen resulterte dette blant annet i tre målsettinger for hva vi ønsker å være. Den ene målsettingen er kronikkens overskrift. Vi vil at vårt arbeid skal utgjøre en forskjell for barn, unge og familier i vårt fylke. Hvordan skal vi klare det?

Gjennom våre virkemidler ønsker vi å bidra til å styrke foreldresamarbeidet. Kan det være nødvendig da? Ja, dessverre ser vi det på ulike måter.

  • «Har de lov til å gjøre sånn i barnehagen til datteren vår?»
  • «Nå har de skifta barnehage for barnebarnet mitt, og endelig er de fornøyde»
  • «Jeg vet ikke hvem jeg skal ringe til for å klage på barnehagen»
  • «Vi tør ikke å klage på barnehagen før barnet vårt slutter»

Slike henvendelser får vi med jevne mellomrom, både muntlig og skriftlig. Hvordan kan det gå så galt i kommunikasjonen mellom foreldre og barnehage og/eller kommune?

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Foreldresamarbeidet i barnehagen. Dette er nedfelt i barnehageloven og i forskriftene flere steder. Loven starter med å fastslå at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet skal ivareta barnas behov for omsorg og lek. viktig er foreldresamarbeidet. Barnehagene har lang tradisjon for å forvalte dette samarbeidet på en god måte. I høst ga foreldrene i Trøndelag 4,5 poeng av 5 mulige da de besvarte Utdanningsdirektoratet sin spørreundersøkelse om hvor tilfreds de er med barnehagetilbudet sitt. Et slikt resultat uttrykker nok også et godt foreldresamarbeid.

Må vi ha foreldreråd? I «normale tider» rusler foreldresamarbeidet godt av sted, med små samtaler når det hentes og bringes barn, på foreldremøter med interessante tema, gjennom månedsbrev, planlagte foreldresamtaler, informasjonsplakater i gangen og møter i foreldrerådets arbeidsutvalg.

Det er når det oppstår uenigheter og konflikt mellom enkeltforeldre eller grupper av foreldre og barnehage, at det viser seg hvor godt etablert foreldresamarbeidet i barnehagen virkelig er. Barnehagene har nemlig en lovpålagt oppgave med sikre samarbeidet med barnas hjem gjennom å ha foreldreråd og samarbeidsutvalg. Slik skal foreldrenes kollektive medvirkning sikres. Gjennom de organene kan man skape tillit og nærhet mellom foreldre og barnehagen, og på den måten forebygge konflikter.

Statsforvalteren vil gjennom informasjon og veiledning i kommunene bidra til økt forståelse av intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldrenes synspunkter skal tillegges stor vekt i barnehagens arbeid! Det er helt nødvendig, for alle vet at dårlig foreldresamarbeid i stor grad rammer barna. Det holder ikke med høye snitt-tall for fornøydhet hvis noen av barna våre lider fordi foreldre og barnehage er i konflikt. Gjennom våre tilsyn vil vi også kunne undersøke om kommunen påser at alle barnehager har foreldreråd og samarbeidsutvalg i tråd med intensjonene.

Foreldreutvalget for barnehager - FUB. FUB er et nasjonalt utvalg som skal være med å styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen. Vi oppfordrer dere foreldre til å bruke FUBs hjemmeside for god og relevant informasjon. FUB mener at økt kompetanse om foreldresamarbeid i barnehagene er viktig. Statsforvalteren deler dette synspunktet. I vår rolle som forvalter av statlige tilskudd til kompetanseutvikling vil vi bidra til å kartlegge barnehagenes utviklingsbehov når det gjelder samarbeid med foreldre og familier. I desember 2019 ble det oppnevnt et nytt utvalg, med leder fra Trøndelag, Einar Olav Larsen fra Verdal. Vi ser fram til et samarbeid med FUB til barns beste i Trøndelag!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå