Nå må vi begynne å lytte til studentene!

Nok en gang er avisene fulle av oppslag om hvor vanskelig studentene har det. At de unge strever i vårt samfunn er ingen ny kunnskap, og overrasker dessverre ikke lenger.

Saken oppdateres.

  • Kenneth Stange, leder for Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
  • Simon Borchgrevink, Politisk rådgiver NTNUI Moment
  • Ann Marit Longva, Pådriver StudyTrondheim
  • Siri Bjaarstad, Prosjektleder Sit og StudyTrondheim

Korona-pandemien har forsterket en kjent problemstilling som startet lenge før et matmarked i Kina endret verden, og PC-en ble den nye forelesningssalen. Spørsmålene vi nå må stille oss er hva som ligger bak tallene, og hva vi skal gjøre med dem.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Studentenes helse- og trivselsundersøkelsen (SHoT) har nettopp presentert resultatene fra sin tilleggsundersøkelse, der de undersøker hvordan studentene har hatt det under nedstengingen av Norge. Resultatene er vondt lesning. Mange er ensomme, og nesten halvparten av studentene oppgir at de strever med alvorlige psykiske helseplager. Dette er skremmende tall, og gir god grunn til uro. Men det som virkelig bekymrer oss er den manglende kunnskapen om hva som egentlig ligger bak alle tallene, og hva kan vi skal gjøre med det. Vi vet at en del av årets resultater henger sammen med mye digital undervisning, og manglende muligheter for sosial kontakt i dette spesielle året som har gått. Men tallene har vært høye lenge før pandemien, og tendensen har gått i feil retning siden målingene startet i 2010.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Studentens egne fortellinger. I Trondheim pågår nå studentprosjektet «In My Experience (IME)». StudyTrondheim har sammen med Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim), et mangfold av studenter og forskere ved NTNU satt i gang et 3-årig nasjonalt pilotprosjekt, der målet er å samle inn erfaringer fra alle studentene i Trondheim.

Vi vil vite mer om hva som skaper de gode studentlivene. Hva gjør at du trives som student i trønderhovedstaden? Hvordan fikk du det bedre da du hadde det vanskelig? Hva trenger du av din utdanningsinstitusjon, av Sit, av folkene rundt deg og av lokalmiljøet ditt for å ha det godt?

Manglende kunnskap. Vi spør studentene om dette fordi vi vil vite hva vi kan gjøre med utfordringene som beskrives i SHoT. Vi spør så vi skal vite hvordan pengene best bør brukes.

Vi spør fordi vi faktisk vet forbausende lite om hva som skaper god livskvalitet for studenter. Høsten 2020 publiserte vi en kunnskapsoppsummering om studenters psykiske helse og livskvalitet. Denne viser at vi har store kunnskapshull når det gjelder hvilken betydning sosiale relasjoner og nettverk har for studenthelsa, og det er også liten forskning på hvilken betydning utdanningsinstitusjonene har for studentlivet.

Det finnes mange studier som viser at studentene er ensomme, men få eller ingen som peker på hva vi kan gjøre for å motvirke det.

Forskning på studenthelsa er blitt redusert til tall og grafer som øker år for år, og medier som forsterker budskapet med fete overskrifter om alt som er galt.

«In My Experience» vil bidra inn i debatten om studenthelsa ved å også spørre studentene om: «Hva er viktig for deg? Hva trenger du for å ha det bra?»

Lytt til studentene! De har mye mer å fortelle oss en det de spørres om i dag. De vet hva de trenger for å ha gode studentliv.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå