Sammen skaper vi Trondheim

Nå skal vi bygge byen etter korona, og vi gleder oss! Samtidig skal vi lage nye visjoner og mål for framtidas Trondheim. Da må vi løfte blikket, diskutere byens utfordringer og muligheter, og samarbeide for å nå de målene vi setter oss! For å få til det store byløftet, trenger vi at du deltar og sier meningen din.

Vi er nå er i ferd med å se enden på en unntakstilstand som har rammet hele trondheimssamfunnet. Nå kan vi begynne å skue framover mot 2030, skriver Morten Wolden.  Foto: Glen Musk/Trondheim kommune

Saken oppdateres.

«Hvor kan vi finne lys i denne uendelige skyggen?» spurte den unge amerikanske poeten Amanda Gorman under innsettelsen av den nye amerikanske presidenten i januar. «Og likevel er morgengryen vår før vi visste ordet av det», minnet hun oss om. «USA som nasjon er ikke ødelagt, bare uferdig».

Vi trøndere bruker gjerne ikke de samme store ordene for å omtale tilværelsen. «De´ går no greitt», sier vi gjerne både når ting går helt forferdelig dårlig – eller helt strålende. Alt dette strålende hverdagslivet vi har savnet det siste ett og ett halvt året med pandemi, smittevernsrestriksjoner og sosial avstand. Alle nye mennesker vi ikke har møtt, alle innovative tanker vi ikke har tenkt sammen, alle klemmer og latterkuler vi ikke har delt, og alle high fives vi ikke har gjort for å feire. Lydene og stemningen i byen.

For det er noe spesielt med store, lille Trondheim. Er det alle studentene som tyter skrålende ut så fort sola titter fram? Er det det historiske suset og Nidarosdomen som holder vakt over byen? Er det brølet fra Lerkendal når Rosenborg scorer mål? Vi er nå er i ferd med å se enden på en unntakstilstand som har rammet hele trondheimssamfunnet. Nå kan vi begynne å skue framover mot 2030. Da skal vi feire tusen år som nasjon, og aksen Trondheim–Stiklestad er et naturlig brennpunkt for alle begivenhetene og samtalene som skal skje dette året. Samtidig skal vi i Trondheim lage en ny samfunnsplan med nye visjoner og mål for utviklingen av byen.

Vi har opplevd og oppnådd mye siden den forrige samfunnsplanen ble vedtatt i 2009. Vi er en by i bevegelse. Vi er en internasjonalt anerkjent kunnskaps- og teknologiby. Vi har fått en nobelpris i medisin, et fantastisk flott universitetssykehus på Øya, og et større og mer slagkraftig universitet som også inkluderer campuser i Gjøvik og Ålesund. Vi har blitt en mer bærekraftig by, der det er lettere å leve miljøvennlig. I dag er det dobbelt så mange som tar bussen sammenlignet med da forrige samfunnsplan ble laget. Vi har en mer inkluderende og mangfoldig by. Det tas stadig initiativ til nye gründerfellesskap, butikkonsepter og lokalprodusert mat og drikke - og på toppen av det hele har vi fått Michelin-stjerner for topprestaurantene våre.

LES KOMMENTAREN: Hurra for kvikkleire og treige planprosesser!

Den trygge havna ved Nidelvas utløp var selve grunnlaget for byen Trondheim. Byen ble grunnlagt av kong Olav Tryggvason i 997, ifølge Snorre Sturlason, men arkeologer har påvist bosetning ved Nidelvas elvemunning lenge før den tid. I 1031 ble Olav Haraldsson helgenkåret og lagt på høyalteret i Klemenskirka, og kun litt over 70 år etter etableringen var kaupangen ved elvemunningen blitt et såkalt civitas; et bispesete, som har vært viktig for byens identitet, rolle og utvikling.

I dag, tusen år senere, gjør digitaliseringen det mulig for oss å bo midt i skogen og samtidig arbeide og delta i byens kulturtilbud. Likevel flytter ikke folk flest til landsbygda. Vi vil ha nærhet, også etter at koronapandemien er over. Mennesker trenger mennesker. Høy befolkningstetthet skaper forutsetninger for tilfeldige møter og utveksling av ideer og tjenester, som igjen kan skape arbeidsplasser, vekst og velferd. Den kompakte byen gir nærhet til arbeid, skole, tjenester og kultur, og redusert transportbehov. Det bidrar til sosial utjevning og reduserte klimagassutslipp, og danner grunnlaget for bedre servicetilbud for innbyggerne.

LES OGSÅ: Tre eksempler på elendige grønne valg i Trondheim

Det er i byene at framtida for verden skapes. Ord skaper handling, og visjonene vi lager legger grunnlaget for hvilke byer som får til å vokse og utvikle seg. Nye, felles visjoner kommer til å avgjøre om verden lykkes med å nå de ambisiøse utviklingsmålene FNs medlemsland har blitt enige om. I Trondheim må vi jobbe sammen for en enda mer bærekraftig, inkluderende og attraktiv by, der alle har mulighet til delta i bylivet og i samfunnsdebatten, og der de kommunale tjenestene bidrar til gode liv, forhindrer utenforskap og utvikles sammen med brukerne.

Nå skal vi sammen bygge byen og kommunen etter korona, og vi gleder oss til utbygging av campus, utvikling av Nyhavna og en rekke store arrangementer, som Europeisk matregion i 2022, VM i håndball i 2023 for kvinner, og VM i håndball for menn og VM på ski i 2025. Vi har rigget oss med en sterkere satsing på reiseliv og Midtbyen, og gjennom Trondheim Tech Port skal vi skape synergier av Trondheims fantastiske kunnskaps- og teknologimiljø til det beste for både byen, regionen og nasjonen. På kort sikt må vi sammen sørge for at alle ildsjelene i byen – gründere, restaurantdrivere, konsert- og festivalarrangører – får mulighet til å skinne igjen. Så vi kan glede oss til nye, store opplevelser i Trondheim spektrum, Olavshallen, Granåsen, Sverresborg og alle de andre flotte arenaene i byen vår.

LES OGSÅ: Brygger i bruk er det beste vern

Samtidig må vi ta den store samtalen om hvordan vi sammen skal utvikle byen de neste 10-15 årene. I arbeidet med samfunnsplanen har vi utviklet en digital medvirkningsplattform, borgerkraft.trondheim.kommune.no, der vi håper flest mulig deler sine tanker og meninger om framtidas Trondheim. Vi har også laget fysiske medvirkningsarenaer på byens ni bibliotek der alle kan dele sine ønsker og drømmer for Trondheim. Til høsten, når alt forhåpentligvis er mer normalisert, skal vi igjen møtes - og vi i kommunen skal blant annet invitere til borgerpaneler der innbyggere, organisasjoner, næringsliv og fagfolk kan diskutere sammensatte samfunnsutfordringer. Trondheim utvikles ikke fra rådhuset. Vi trenger bedre og tettere dialog med alle som bor og jobber i byen vår, for sammen å løse framtidas utfordringer. Vi må skape nye, gode møteplasser for å treffe andre mennesker, tenke nye tanker, klemme og le sammen, og feire det vi får til fellesskap.

«Det er alltid lys, hvis vi bare er modige nok til å se det. Hvis vi bare er modige nok til å være det», sa Amanda Gorman. Sammen skaper vi Trondheim, sier vi. Vi er i gang med det store byløftet, og vi må alle sammen bidra. Start med å dele drømmene dine med oss!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå