Helseplattformen: Vi rydder i 40 år med sprikende digital utvikling

Kjenner du uttrykket «Babels tårn»? Det skriver seg fra bibelhistorien, der menneskene skulle samarbeide, men ikke forsto hverandres språk. Det er ikke en ukjent situasjon i helsevesenet, dessverre.

Vi har hørt fortvilte og overarbeidede leger og annet helsepersonell sukke over timer med registreringsarbeid som de heller ønsker å bruke til pasientene, skriver kronikkforfatterne.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Historien om pårørende og den kjære som er alvorlig skadd, går ofte som følger: Det står om liv, situasjonen er kompleks og krevende. På sykehuset må dyktige klinikere samarbeide om å stabilisere, få oversikt. Omfattende skader gjør at flere avdelinger må dra veksler på hverandre. Det samme omtales forskjellig, viktig informasjon fra ett sted ikke blir med videre. Som pårørende blir man en aktiv medhjelper ved å bidra til at informasjonen mellom de forskjellige behandlerne henger så godt sammen som mulig, ved å knekke koden, slik at alle forstår det samme.

LES OGSÅ: Om ett år sjøsettes Helseplattformen: Dette vil bedre pasientbehandlingen i Midt-Norge

LES OGSÅ: Trønderske kommuner kan vrake Helseplattformen

Rehabilitering i primærhelsetjenesten er neste stopp. Det er essensielt at all viktig informasjon er med i epikrisen (sammendraget av journalopplysningene), og at den blir lest, nøye, på tross av lengden. Noen ganger er det noe som glipper. Har ikke kritisk informasjon nådd fram?

Det mangler informasjon om viktige medikamenter, om konsekvenser av de medikamentene som er blitt gitt. Betydningsfulle detaljer om skadeomfanget, og om påfølgende inngrep som er førende for tjenesten som skal ytes videre – de er ikke å finne, eller står skrevet i en lang tekst som er vanskelig å lese. Pårørende opplever at lege, sykepleier og fysioterapeut ikke er oppdatert seg imellom. Gradvis går det feil vei, det er igjen hasteinnleggelse på sykehuset. Det står nok en gang om liv. Mangel på kritisk informasjon kan i verste fall gå ut over pasientsikkerheten.

LES OGSÅ: Mer trøbbel for gigantisk IT-prosjekt - henger etter skjema

I helsetjenesten i Midt-Norge får vi en enhetlig løsning med Helseplattformen. Kort sagt: Riktig helseinformasjon skal nedtegnes på riktig sted til riktig tid slik at riktige og tilstrekkelige helseopplysningspakken følger pasienten, til enhver tid. Internt på sykehuset og mellom sykehus, kommunal helsetjeneste og fastlege.

Hvorfor er ikke dette på plass for lenge siden? Vi får jo all den informasjonen vi trenger for alle andre områder på telefonen hele tiden, hva er problemet i helsesektoren?

Helsesektoren er omfattende og kompleks med svært mange aktører. Sykehusene driftes av staten via helseforetakene, andre sentrale tjenester av kommunene, private aktører og stiftelser bidrar med sine tilbud. I tillegg kommer organisasjoner som FHI, Helsedirektoratet og nasjonale registre som er interessert i data fra sektoren. Utviklingen av IT- løsninger for alle disse har til dels gått uavhengig av hverandre. På grunn av ulike dataspråk snakker noen med hverandre, andre ikke.

Det er tusenvis av helseproblemer, eller diagnoser. Disse helseproblemene beskrives og kategoriseres forskjellig mellom ulike tjenester som primær- og spesialisthelsetjenester. De ulike problemene krever tilpassede utredninger og behandlinger, og den samme problemstillingen krever ofte at flere forskjellige helseprofesjoner er inne og utfører sin spesialitet.

LES OGSÅ: Nytt system for pasientjournal er på trappene: Vi har tro på denne løsningen!

I 40 år har sektorens aktører funnet til dels gode behovstilpassede IT-løsninger med dertil tilhørende koder og språk for hvert behov. Helseplattformen skal erstatte rundt 50 systemer, rapportere til 80 registre, og bli et hovedverktøy for tusenvis av helsearbeidere i Midt-Norge. Vi skal legge til grunn et felles språk som knytter kodeverkene sammen for å få en gjengs forståelse av innhold og mening. Dette er møysommelig og tungt arbeid som gjøres i et bredt tverrfaglig samarbeid med klinikere og Direktoratet for E-helse. Et arbeid som sørger for et grunnlag for felles språk som alle andre IT-løsninger i sektoren – i hele Norge - kan bygge videre på. Utgangspunktet er det internasjonale kodeverket SNOMED CT, en ordliste der de kliniske termene er knyttet til en unik tall-kode som en datamaskin kan lese.

Nasjonale myndigheter skal ha svar på 20 000 spørsmål fra sektoren på gjennom ulike innrapporteringsskjema. Helseplattformen har kartlagt alle. Spørsmålene skal gi datagrunnlag for forskning og kvalitetsforbedring, og enda bedre helsetjenester. Uheldigvis blir det ofte spurt om det samme på litt ulike måter fordi skjemaene er utviklet uavhengig av hverandre.

Vi har hørt fortvilte og overarbeidede leger og annet helsepersonell sukke over timer med registreringsarbeid som de heller ønsker å bruke til pasientene. Et sentralt mål for Helseplattformens arbeid med felles løsning og felles språk for kommunetjeneste og spesialisttjeneste, er å sørge for at data til registrene kommer ut via løsningen uten at leger og andre må registrere opplysningene på nytt.

Vi ønsker å gjøre noe med alle disse utfordringene, og med et stort team og samarbeid med sentrale myndigheter går vi på alt på en gang på vegne av nasjonen.

Det hadde vært komfortabelt å dele opp og ta det mer bit for bit. Men om en endrer en bit i et puslespill mens alle de andre bitene er uendret, vil jo ikke den nye biten passe. Det blir ikke bedre kommunikasjon mellom avdelingene ved at nevrologen får et nytt fint IT-system med nye koder, mens hjerte-torax fortsetter med det gamle. Alle brikker som berører hverandre må endres samtidig, og i helsesektoren berører de fleste brikkene hverandre. Spesialister på tvers av kommune, sykehus og også nasjonale aktører må jobbe sammen for å kunne enes.

Å få på plass et felles språk er like viktig om en benytter et IT-system fra én leverandør, som i Helseplattformen, eller om en baserer seg på flere leverandører og samhandlingsløsninger. Helseplattformen arbeider sammen med Direktoratet for e-Helse for å sikre at arbeidet med felles språk også kan brukes i fremtidige nasjonale samhandlingsplattformer.

Vi er på rett vei med et krevende arbeid. Det er utfordringer på veien, men de løses fortløpende. Helseplattformen er ledende i landet om å forene helt essensielle aspekter i det digitale økosystemet. Om under ett år blir løsningen tatt i bruk av helsepersonell. Da starter det virkelige løpet mot en felles helsetjeneste, som pasientene opplever som koordinert.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå