Blir barnet ditt utestengt fra dataspill, risikerer man det samme i skolegården

Det er lett å ha sterke meninger om de unges nettvaner, men hva vet vi egentlig om deres digitale liv? 

Det er noen grunner til bekymring. Arenaen er skreddersydd for krenkelser og negativ eksponering. Ekskludering fra vennegjengen kan skje for åpen scene. De fleste som utsettes for fysisk mobbing, mobbes også digitalt. De får aldri «fri», selv i sommerferien finner de deg, skriver mobbeombudet. Barnet på bildet spiller det populære Minecraft.   Foto: Matthew Tostevin

Saken oppdateres.

Voksne kan oppleve det krevende å henge med, og det er slettes ikke alle som anerkjenner de unges nettvaner. Konsekvensen er en voksengenerasjon uten innflytelse på en viktig del av de unges sosiale liv. Ofte er det faktorer utenfor nettet som avgjør hvordan barn og unge har det på nettet. Gode og trygge skole- og hjemmemiljø påvirker hvordan barn oppfatter risiko på nettet og hvordan de evner håndtere den. Og noe av det viktigste er å ha noen å snakke med som kan hjelpe deg. Men dessverre oppfattes sjelden lærere og andre voksne som relevante hjelpere for digitale opplevelser.

Ifølge EU Kids online (internasjonalt forskningssamarbeid) snakker de fleste norske barn med en venn heller enn en forelder, hvis de opplever noe negativt på nettet. Bare 6 prosent forteller om det som har skjedd til lærere og bare 5 prosent til andre som har det som jobb å hjelpe barn. En av fire norske barn og ungdommer (9-16 år) snakker ikke med noen etter negative erfaringer på nettet. Det er også få norske barn som sier foreldrene deres snakker med dem om nettbruk, til tross for at dette kanskje er deres viktigste sosiale arena.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Det er noen grunner til bekymring. Arenaen er skreddersydd for krenkelser og negativ eksponering. Ekskludering fra vennegjengen kan skje for åpen scene. De fleste som utsettes for fysisk mobbing, mobbes også digitalt. De får aldri «fri», selv i sommerferien finner de deg. Og stadig yngre barn melder i elevundersøkelsen at de mobbes digitalt.

Allerede fra barn er sju-åtte år kan de begynne å oppleve vanskelige ting knyttet til bruk av digitale medier. For de aller yngste handler det ofte om å bli utestengt fra spill. Spill er en viktig del av hverdagen for barn, og det å ikke få være med å spille online, kan være tøft for en sjuåring. Den opplevelsen barn får gjennom å spille de samme spillene gir dem tilhørighet. Uttrykk de lærer blir en egen sjargong, og handlingene i populære spill blir gjenskapt i leken i friminuttene. Blir du utestengt fra spill risikerer du det samme i skolegården.

LES OGSÅ: Vær nysgjerrig på barnas spilling

For veldig mange er opplevelsen de får gjennom spill positiv. Det kan også være den eneste sosiale arenaen der et barn eller en ungdom opplever trygghet og tilhørighet. Samtidig skal vi være klar over at det er ikke alltid gamerne barna følger på YouTube er de sunneste forbildene. Tonen er nemlig ikke bare positiv. Det kan være her barna finner de rollemodellene de kanskje savner hos foreldre og lærere.

Internett byr på en fantastisk mulighet til å skape, publisere, dele og tilegne seg informasjon. De unge bruker gjerne nettet som sin egen, private scene der de kan vise seg frem og spille forskjellige roller. Det blir et sted der det fysisk sosiale livet veves sammen med det digitale. Dermed gir sosiale medier anledning til å presentere et positivt bilde av seg selv, til tross for dårlig trivsel eller lav selvtillit.

LES OGSÅ: De vil at foreldre skal spille skytespill med barna sine

Unge forteller at det er på nettet de deler sine innerste tanker, følelser, bekymringer, frustrasjoner og behov. Dette gjøres i forum hvor andre kan observere og kommentere, på godt og vondt. Derfor er fallhøyden stor hvis du mislykkes. Mange blir dessverre utsatt for de negative sidene ved internett, der terskelen for å spre hets og hatefulle ytringer er mye lavere enn hvis det foregår fysisk. Negative hendelser fører gjerne til adferdsendringer. Har barnet ditt blitt mer sint, har mye vondt i magen eller får ikke sove, kan årsaken være mobbing. Et annet tegn kan være at de sitter ekstra mye på telefonen. Dette er ikke for at de ønsker å lese disse negative meldingene. De vil få med seg hva andre sier om deg og gjør uten at du får være med.

LES OGSÅ: Elever må få lov til å game i skoletid!

Bør ikke ungdommen få holde på med sitt? Det er jo deres privatliv. Ungdom vil at de voksne skal involvere seg. Du trenger ikke nødvendigvis være aktiv på de samme mediene. Er du det flytter de seg til en annen plattform. Eller som ei jente i en 5.-klasse fortalte meg; «Da mamma delte profil med meg for å få tilgang til klassens Snapchat-gruppe, flyttet alle de andre barna over til en annen gruppe – uten å invitere med meg». Det aller viktigste er at foreldre kjenner til de ulike plattformene, og vet hvilke funksjoner og muligheter som er der. Her er et ypperlig utgangspunkt for erfarings- og kompetanse-deling på skolens foreldremøter.

LES OGSÅ: Pokerspiller investerer i gamingsenter

Barn lærer mye på nett, og de som har mye netterfaring håndterer risiko bedre enn de som ikke har det (EU Kids Online). Høy nettbruk fører altså til økt håndteringskompetanse og dermed utsettes de for mindre fare på nett. Når de er på nett, får de med seg hva venner utsettes for. Foreldre bør derfor oppmuntre egne barn til å hjelpe andre, dersom de blir vitne til at de krenkes gjennom sosiale medier. Foreldre selv kan også varsle og hjelpe hverandre når de har mistanke om at et barn utestenges eller krenkes.

LES OGSÅ: Vi kan lære av historien om gameren Mats (25)

LES OGSÅ: Når mye står på spill

Internett reflekterer livet på godt og vondt. Det er mennesker som står bak det som skjer på nett. Vi må kjenne til risikoområder, men aller viktigst er det å være nysgjerrige voksne som inviterer seg inn. «Hva er den morsomste videoen du har sett på TikTok i dag?» En slik inngang gir barna lyst til å fortelle. Vet de at vi ikke fordømmer, vil de også fortelle om det som er vanskelig. Dette er vår mulighet til å innta rollen som barnas viktigste støttespiller. Da kan vi lære dem at det er de samme reglene som gjelder på nett som ellers i livet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå