Hva skjedde da seks mennesker mistet livet i en tragisk ulykke i Trondheim?

Denne måneden er det 100 år siden seks personer døde i en togulykken på Nidareid. En dagbok har gitt oss et unikt innblikk i hva som skjedde i dagene før og etter.

Verken årsak eller skyldspørsmål var enkelt å oppklare, og den lange rettsaken endte med at alle fire tiltalte ble frikjent, skriver kronikkforfatter.   Foto: Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum

Saken oppdateres.

Da gjestene som hadde deltatt ved Dovrebanens åpning 18. september 1921, skulle returnere fra Trondheim, skjedde en voldsom togkollisjon på Nidareid, der seks mennesker omkom. For ti år siden skulle Esther Nordmark og jeg ha et kåseri om denne ulykken. Da var vi heldige å få låne en samtidig beretning - en unik dagbok - etter Christian Thaulow, fra hans barnebarn Karin Erlandsen. Christian Thaulow forteller i dagboka både om turen over Dovre, avdukingen av Olav Tryggvason-statuen på Torvet og den påfølgende middagen i Frimurerlosjen. I tillegg skriver han om selve ulykkesstedet på Nidareid og om hvordan han deltok i identifisering av de omkomne. Han har også reflektert en del om årsak til ulykken.

Ann Siri Hegseth Garberg er konservator NMF ved Museene i Sør-Trøndelag. Hun har hovedfag i historie, pedagogisk utdannelse og videreutdanning i prosjektledelse fra NTNU. Fra 2014 har hun arbeidet i MIST Utviklingsenheten med samlingsforvaltning som hovedfelt.   Foto: MIST

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

19. september skriver han følgende i dagboka:

Kommunen holdt igaar Kl.6 en Middag i Frimurerlogen for de tilreisende Gjæster. Ved Bordet havde jeg til Sidemand min Artiumskammerat Oberst Sejersted og vi have det meget hyggeligt. Festen forløb meget godt, ligesom Aabningen af Dovrebanen og Afsløringen af Olaf Trygvessøns Monument – men Gjæsternes Afreise endte paa en forfærdelig Maade. Lige ved søndre Ende af Tunellen under Ilevolden skeede den Ulykke, at det Tog som førte Gjæsterne sydover stødte sammen med Hurtigtoget fra Christiania, med den Følge, at de 2 forreste Vogne (Sovevogne i sydgaaende Tog) blev fuldstændig ødelagt idet den bagerste af disse Vogne blev trykket helt ind i den forreste som væltede over til venstre Side. Der blev dræbt 6 Mennesker, nemlig Oberst Sejersted, Telegrafdirektør Heftye, Arkitekt Glosimodt, Overingeniør Hammer, Kaptein Bjørnstad og Major Ræder. Dessuden blev flere mer eller mindre haardt saaret, blandt disse min Fætter Hans Jørgen Darre Jenssen, General Bauck med flere. Flere Herrer slap som ved et Vidunder uskadt fra det.

Thaulow skriver videre om sin sterke opplevelse av tragedien:

Jeg var i Harmonien sammen med flere af Jernbanens Gjæster, da vi ved 12-Tiden fik høre om Ulykken. Jeg reiste strax udover til Ulykkesstedet, hvor Redningsarbeidet var i fuld Gang med at slaa Hul paa Vognenes Tag og Sider, da de forulykkede for Størstedelen laa fastklemt, saa de maatte hugges ud. Efterhvert som man fik Ofrene ud af Jernbanevognerne blev de baaret op til Disponent Hammers Hus, hvor Lægerne foretog en foreløbig Forbinding paa dem som endnu levede, eller konstaterede Døden. Jeg var tilstede og saa omtrent alle som blev bragt ind til Hammer, og var med at identificere dem. Det var et sørgelig og trist Hverv. Jeg kom ikke hjem før Klokken var over 4 imorges. Indtrykket af al denne Elendighed var aldeles overvældende. De døde og de saarede var blodige og blaa i Ansigtet. De fleste laa endnu i sine Galladragter fra Middagen. De saarede blev bragt dels til Sygehuset og dels til St. Elisabeth Hospital.

Thaulow beskriver videre i dagboka 20. september om den triste stemningen i byen da de omkomne ble fraktet fra sykehuset til jernbanestasjonen kvelden i forveien. Kistene skulle sendes med toget sørover:

Paa Sygehuset var mødt op en stor Mængde Mennesker for at følge de 6 Ligvogne, og Gaderne var aldeles fulde af Folk. Der hærskede en fuldstændig Stilhed overalt, som kun blev afbrudt af Byens Kirkeklokker idet der blev ringet fra alle Byens Kirker, og dette bidrog i høi Grad til at forstærke Indtrykket af Øieblikkets Høitidelighed og Alvor. I Spidsen for Sørgetoget gik Divisionsmusikken, som spillede Chopins Sørgemarsch. Efter de 6 Vogne gik først Kongen med Følge, derefter nogle af de afdødes herværende Slægtninge, Kommunestyret, Officerer, og en stor Mængde Mennesker. Paa Jernbanestationen blev Kisterne opstillet foran 3 Jernbanevogne – altsaa 2 Kister i hver Vogn. Biskop Bøckmann holdt en vakker Tale, og der blev sunget flere Salmer under Ledsagelse af Divisionsmusikken. Da Kisterne af Underofficerselever blev baaret ind i Vognerne herskede der en høitidelig Stilhed paa Stationen. Man kunde næsten høre, hvis en Knappenaal faldt ned. Efter at Kisterne var sat ind i Vognene og efter at der var sunget en Salme, gik Følget forbi Vognene under Tonerne af Chopins Sørgemarsch. Opover Gaderne stod Folk endnu i tætte Rækker, og der herskede fuldstændig Stilhed og Taushed. Det var tydelig at mærke at hele Byen var grebet af den sørgelige Tildragelse.

21. september drøfter Thaulow mulige årsaker til ulykken:

Der paagaar nu Undersøgelser for at opklare Aarsagen til Jernbaneulykken. Efter Bestemmelser skulde Daghurtigtoget og Extratoget krydse ved Marienborg, og alle Jernebanefolk – Maskinpersonalet paa Dagtogets Lokomotiv og begge Konduktører paa Toget, samt Betjeningen paa Marienborg havde faaet skriftlig Besked herom og de havde allesammen givet skriftlig Kvittering for Ordrens Modtagelse. Det var givet udtrykkelig Ordre om at Dagtoget skulde kjøre ind paa Sidesporet paa Marienborg og der afvente Extratogets Forbipasseren før Dagtoget kjørte videre. Det synes ogsaa som om alle Signaler var i Orden paa Marienborg, men ikke desto mindre kjører Dagtoget videre uden at standse.

Verken årsak eller skyldspørsmål var enkelt å oppklare, og den lange rettsaken endte med at alle fire tiltalte ble frikjent. Det er spekulert i om det faktum at tidspunkt ble angitt med klokken 12 dag og klokken 12 natt og ikke klokken 12 og klokken 24 som i dag, og at dette kan ha bidratt til misforståelser som igjen forårsaket den katastrofale hendelsen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå