Hvorfor må norske 12-15-åringer vaksineres mot covid-19?

Det er godt kjent at alvorlig covid-19 oppstår sjeldnere hos barn og ungdom enn hos voksne. De fleste utvikler «bare» vanlig forkjølelse og halsbetennelse, influensalignende sykdom eller mage-tarmplager, og noen kan til og med være helt symptomfrie. Så derfor kan man spørre: Hvorfor må 12-15 åringer vaksineres mot covid-19?

De som er i tvil, skal ikke la seg presse, og heller vente med å bestemme seg inntil vi har fått enda mer kunnskap fra de land som allerede tilbyr vaksinasjon med ikke bare én, men to doser til denne aldersgruppen skriver to leger i denne kronikken.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Særlig to forhold mener vi er viktige argumenter for å gå inn for å vaksinere ungdom i 12-15-årsalder nå: Den nye sykdommen MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrom Associated with covid-19), som har rammet noen barn og unge med covid-19 under pandemien, og den store belastningen med langvarige smitteverntiltak som har påvirket den psykiske helsen hos mange barn og unge.

LES OGSÅ: – Jeg håper de skynder seg å ta vaksine, så Trondheim kan forbli åpen

MIS-C oppstår 2–6 uker etter selve covid-19-infeksjonen. Av ukjent årsak utvikles varierende grad av betennelsesforandringer i hjerte, kretsløp, mage-tarm og andre organsystemer. Forløpet er alvorlig og krever sykehusinnleggelse og ofte intensivbehandling. Så langt vet man om ca. 30 norske barn med MIS-C, hvorav en tredjedel i aldersgruppen 12–15 år. Det svarer til 0,5-1 promille av de som har testet positivt for SARS-CoV2-koronavirus. Fra utlandet meldes det om noe varierende forekomst, så vi er ennå ikke sikre på hvor ofte covid-19 egentlig fører til MIS-C. Covid-19 har i tillegg ført til andre innleggelser av norske barn og ungdommer. Selv om det er mye færre enn hos voksne, mens såkalt «long-covid» med vedvarende utmattelse ser ut til å utvikles sjeldnere hos barn og unge.

LES OGSÅ: På vei hjem fra skolen ble Balder (13) stoppet av vaksineskeptiker: – Fullstendig uakseptabelt

De moderne mRNA-vaksinene til Pfizer og Moderna er godkjent for barn og ungdommer ned til 12-årsalder. I de norske anbefalingene får alle 12-15-åringer med økt risiko for alvorlig covid-19, f.eks. barn med kronisk nevrologisk sykdom eller immunsvikt, tilbud om to doser, og mange har allerede tatt dem. Tidligere friske 12-15-åringer tilbys i første omgang én dose, noe som har vist å gi god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Derimot vil man på nåværende tidspunkt ikke anbefale dose nr. to til dem. Dette har sin bakgrunn i rapporter fra utlandet og Norge om en sjelden bivirkning med forbigående betennelse i hjertet (myokarditt), som hovedsakelig har oppstått hos unge menn etter andre dose. Tilstanden er alvorlig, og de som rammes må innlegges på sykehus. Så langt vi vet, har alle i Norge blitt friske, men det er ikke kjent om det kan føre til langtidskonsekvenser. Norske helsemyndigheter vil vurdere dose to når det foreligger mer kunnskap om forekomst og prognose av tilstanden fra land som allerede tilbyr to vaksinedoser (bl.a. Danmark og Finland).

LES OGSÅ: Er barnet ditt redd for å ta koronavaksine? Fem punkter det kan være nyttig å snakke om

Nasjonalt og internasjonalt har det pågått en diskusjon i fagmiljøene, også blant norske barneleger, om vaksinasjon av 12-15-åringer er nødvendig. Noen har vektlagt at infeksjon med SARS-CoV2-koronaviruset oftest er mild og muligens gir bedre motstandskraft mot senere covid-19 enn vaksinasjon. Dette er imidlertid ikke avklart, og det er viktig å understreke at covid-19 i seg selv kan ramme enkelte barn og ungdommer hardt.

Når det gjelder risiko ved vaksinene, er det både for og imot: De moderne mRNA-vaksinene er utviklet raskt som resultat av høy prioritering, store tilgjengelige ressurser, og at det har vært mulig å rekruttere deltakerne raskt under den pågående pandemi. De er utprøvd i egne studier for ungdommer, er effektive og gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Men med dem følger som nevnt en viss risiko for bivirkning spesielt etter dose nummer to. Og vi har fortsatt begrenset kunnskap om eventuelle sjeldne langtidsbivirkninger.

En viktig faktor som andre legger vekt på, er at mange ungdommer har levd med belastende smitteverntiltak som har påvirket den psykiske helse under pandemien, og at vi må gjøre alt for å sikre ungdommens sosiale liv i framtiden. I den forbindelse er det viktig å minne om at SARS-CoV2 -varianter vil sirkulere i samfunnet i lang tid framover, hvor vaksinasjon er et tilbud som både kan beskytte den enkelte mot sykdom og minske behovet for inngripende smitteverntiltak.

Nasjonalt folkehelseinstitutt gjennomførte to spørreundersøkelser i 2021 og fant at over tre fjerdedeler av norske foreldre sannsynligvis ville ta imot tilbud om å vaksinere deres barn/ungdommer mot SARS- CoV2-koronavirus. Vi synes at de nasjonale myndigheter har gjort en grundig avveining av fordeler og ulemper, og vi tror at den valgte «en-dose-strategi» per i dag er den beste løsning for å beskytte dagens 12-15-åringer. Men de som er i tvil, skal ikke la seg presse, og heller vente med å bestemme seg inntil vi har fått enda mer kunnskap fra de land som allerede tilbyr vaksinasjon med ikke bare én, men to doser til denne aldersgruppen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå