Jeg tror ikke det er lurt å samle 1500 ungdommer på ett sted

Ungdom henger på Tiller fordi det er lite politi og få voksne der. Nå vil kommunaldirektøren samle 1500 ungdommer på et svært begrenset geografisk område der. Har dere lyttet til elever og fagfolk når ny skolestruktur nå vurderes?

Saken oppdateres.

Førstkommende tirsdag skal ny skolestruktur for området Tiller-Sjetne opp i formannskapet. Skoleeier har skissert og vurdert fem ulike alternativer, der følgende alternativ er vurdert som det beste:

Hårstad skal forbli barneskole, Tonstad (i dag 1.-10.-skole) skal bli ren barneskole, og Rosten (i dag 1.-10.-skole) skal bli ren ungdomsskole. Kapasiteten på fremtidens Tonstad barneskole vil da bli på 700 elever, og fremtidens Rosten ungdomsskole vil ha en kapasitet på 450 elever.

Jeg er sosialpedagogisk rådgiver og spesialpedagog og ser store utfordringer ved forslaget. Grunnen til dette er plasseringen, samt det å samle så mange ungdommer på et lite geografisk område som mange unge ser som et fristed.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Oppfordringen min til politikerne som i siste instans skal velge hvilket alternativ man skal gå for når det gjelder skolestruktur for området Tiller-Sjetne, er som følger: Snakk med dem som kjenner ungdomskulturen i området før dere bestemmer dere. Ta en prat med sosiallærerne på skolene. Snakk med politiets forbyggende gruppe. Ta en prat med «Ute for ungdom» og Natteravnene. Kanskje er det lurt å snakke med elevene også? Elevrådene på skolene bør tas med på råd, skriver debattanten.   Foto: Christine Schefte

Plasseringen. Rosten skole ligger plassert mellom Tiller videregående skole og Kristen videregående skole Trondheim. Skolene ligger så nært hverandre at det fra Rosten skole er et lite steinkast til Tiller VGS og et snaut minutts spasertur til KVT. Man kan dermed si at disse tre skolene deler skolegård, og elever som skal til og fra skolene, har mer eller mindre samme skolevei.

Tiller videregående skole er under ombygging, og elevtallet når den står ferdig er anslått til et sted mellom 600 og 750 elever. KVT har rundt 500-550 elever. Legg til fremtidens Rosten ungdomsskoles elever (450), og vi får en samling av ca. 1500 ungdommer mellom 13 – 20 år på et svært begrenset geografisk område.

Ungdom som strever. I jobben min møter jeg ofte på elever som strever med å få skolehverdagen, og hverdagen for øvrig, til å henge sammen. Det er mange som strever med ufrivillig skolefravær, og det er flere som oppsøker mer eller mindre konstruktive fritidsaktiviteter. Jeg hører om avtalte slåsskamper, tristhet, utenforskap, ensomhet, emosjonelle vansker, selvskading, rus, stress og manglende skolemotivasjon, for å nevne noen av problemstillingene ungdommene kan komme med.

Det er viktig å understreke at de aller fleste ungdommene jeg møter har gode framtidsutsikter og generelt sett et positivt syn på livet, men det er også noen som strever veldig.

Før man godtar en ny skolestruktur, har jeg lyst til å snakke om elevene som strever i lys av det kommunedirektøren har vedtatt som en god løsning. Jeg har lyst til å påpeke hvor utfordrende det kan være å ha 1500 ungdommer samlet på «Tiller-stripa». Jeg har lyst til å snakke om at det ikke er mulig å gå inn for en, ifølge kommunedirektøren, middels stor Rosten ungdomsskole uten å ha tenkt på konsekvensene det kan få for ungdommene våre.

Lett å komme inn i et dårlig miljø. I møte med en representant fra kommunaldirektørens kontor, Jan Hårvik, ble Rosten skole informert om hvor viktig det er for ungdom å ha et stort miljø. Det gjør det enklere å finne likesinnede som har samme interesser. Det er det vanskelig å være uenig i, men det må poengteres at det ikke alltid er hensiktsmessig å finne likesinnede med samme interesser. Er man en impulsiv ungdom som lett kan ta mindre gode valg for seg selv, er mulighetene større for å finne likesinnede for disse også.

Det er lett å komme inn i et dårlig miljø, men erfaringene viser at det ikke er like lett å bryte med miljø preget av rus, festing og/eller mer eller mindre kriminelle handlinger. Det å samle så mange ungdommer på «Tiller-stripa», er nærmest en fasilitering av uønsket aktivitet. Det vil gjøre det enklere for miljøer vi i utgangspunktet ikke ønsker å ha til stede å «rekruttere» nye medlemmer.

Robust ungdom tåler fint å omgås mange forskjellige miljø uten å bli påvirket nevneverdig av det, men vi som jobber tett på ungdommene ser ofte at det altfor ofte går utover de som tåler det minst. De som ikke spiller fotball eller håndball. Eller danser, eller spiller i korps. De som går rundt og leter etter noe som skal skje, eller de som sitter på rommet sitt og er alene.

Lite tilstedeværelse. Har man lest Adresseavisen den siste tida, har man fått lese flere artikler om det som beskrives som problematisk oppførsel blant ungdom. Noen av historiene som er delt, er mer alvorlige enn andre, men jeg legger spesielt merke til det ungdommen selv sier:

- Vi kommer til dette området fordi det er liten tilstedeværelse av politi og andre voksne her.

Nå vet jeg at politiets forebyggende gruppe, «Ute for ungdom», og Natteravnene gjør så godt de kan for å være til stede, men det har likevel vært flere episoder i området i og rundt Tillerparken den siste tiden. Natteravnene har gått så langt at de har bedt flere foresatte melde seg til tjeneste. De klarer ikke dekke alle områdene de ønsker å dekke.

Snakk med dem som kjenner Tiller. Oppfordringen min til politikerne som i siste instans skal velge hvilket alternativ man skal gå for når det gjelder skolestruktur for området Tiller-Sjetne, er som følger:

Snakk med dem som kjenner ungdomskulturen i området før dere bestemmer dere. Ta en prat med sosiallærerne på skolene. Snakk med politiets forbyggende gruppe. Ta en prat med «Ute for ungdom» og Natteravnene. Kanskje er det lurt å snakke med elevene også? Elevrådene på skolene bør tas med på råd.

Inntrykket jeg sitter igjen med når innstillingen fra kommunedirektøren blir presentert, er at det viktigste er glemt:

Eleven.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå