Museenes tilbud til personer med demens – en viktig samfunnsoppgave!

Barn og unges oppvekst og livsvilkår er noe våre museer har hatt stort fokus på de siste tiårene. Dette er og vil alltid være en viktig prioritering. Her vil vi løfte frem tilbudet til de i andre enden av livsfasen.

Saken oppdateres.

Vi ser at det utvikles og tilbys en rekke, gode pedagogiske opplegg, som ofte også inngår i «Den kulturelle skolesekken», til unge nå. Det er veldig bra. Men i andre enden av livsfasen har vi de gamle. Alderdommen kommer sjelden alene, men følges gjerne ad av sykdom og ulike former for lidelser. En av disse sykdommene, som de fleste av oss før eller siden vil stifte bekjentskap med, er demens i ulke former. Stadig flere kommer til å bli rammet av denne sykdommen, i takt med at de store fødselskullene etter siste krig blir gamle og flere lever lenger.

I VG fra 16. oktober 2021 kan vi lese at «eldre-eksplosjonen» kan føre til at dagens 100 000 demensrammede kan øke til 235 000 om 30 år. I samme avisoppslag sier Geir Selbek, professor i geriatri, at dette kan vi ikke møte med å etablere dobbelt så mange sykehjemsplasser/stillinger, da vi blant annet ikke vil ha arbeidskraft nok. Han sier at vi kanskje må se på familiestrukturen på nytt, bl.a. se på hvordan vi passet vår eldre og syke før i tiden, og kanskje legge til rette for en større grad av frivillighet, bl.a. fra alle de eldre som fortsatt er friske.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Museenes samfunnsrolle. Museene skal gi læring til alle i et livslangt perspektiv. Her ligger også den åpenbare muligheten til å utvikle og gjennomføre slike tilbud til denne stadig økende og sårbare gruppen. Det handler ikke bare om den som er blitt direkte rammet, men også alle omkring som pårørende og venner. I et internasjonalt perspektiv er det en rekke museer som har etablert permanente tilbud til personer med demens og deres pårørende, bl.a. museet Den Gamle By i Århus, National Museums Liverpool og ikke minst Museum of Modern Art i New York (MoMA).

Museenes egne erfaringer, resultat fra forskningen omkring disse tilbudene og effekten av dem, viser positive resultater både for de demente og pårørende. Graden av velvære og livskvalitet øker for begge gruppene. Demens kan ofte være forbundet med stigma, men når de kommer til museene forsvinner mye av dette, og pårørende erfarer at her er det flere «i samme båt» som dem. Samme erfaring er også gjort av de som i en årrekke har brukt sang og musikk og andre kulturtilbud som del av tilbudet til demente.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Her til lands er det særlig Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum og Norsk Folkemuseum som er kjent for å ha etablert permanente tilbud til denne målgruppen. Ringve Musikkmuseum og Rockheim har også hatt slike tilbud. Ut fra nettsidene til Museene i Sør-Trøndelag (MiST) kan vi lese at Ringve fortsatt kan tilby slike opplegg, men vi kan ikke se at noen av de øvrige museene i landsdelen har tilbud på permanent basis. Museene har et klart samfunnsansvar, og tilbud til sårbare grupper som for eksempel personer med demens, mener vi er en del av dette samfunnsansvaret.

Med tanke på den helsemessige effekten og samfunnsnytten tilbudene har, kan vi undre oss over at ikke flere har hatt tatt dette på alvor og gjort noe mer med det. Norske museer er i en særstilling økonomisk, hvor det meste av pengene kommer fra offentlige myndigheter. Produksjon av utstillinger og pedagogiske opplegg som krever et stort personale kan koste mye. Men det er ikke tilfelle med et pedagogisk opplegg for personer med demens og deres pårørende/pleiepersonale. Gruppen vil være begrenset av hensyn til deres sykdom, og det kreves et minimalt personale fra museets side. Det burde også ligge godt til rette for bruk av frivillige/pårørende som støtte.

Mange av våre museer har stengt på mandagene (noen også flere dager). Hvorfor ikke nettopp bruke denne dagen til denne målgruppen, til ei rolig samling i en kunstutstilling eller i et kulturhistorisk miljø uten forstyrrelser fra andre besøkende? Slike tilbud vil også være i tråd med regjeringens «Hurdalsplattform». Gode lokaler og utstillinger, økonomi og dyktige museumspedagoger med god kunnskap om og forståelse for demens er viktige ressurser museene allerede har til nettopp å få gjort noe på permanent basis for denne målgruppen.

Om kronikkforfatterne: Petter Søholt er tidligere plan- og utviklingssjef i Museene i Sør-Trøndelag (Mist). Peter Andreas Kjeldsberg er tidligere direktør ved Ringve Musikkmuseum.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!

På forsiden nå