Fra sirkulær løsning til miljøversting

Idrettsrådet i Trondheim oppfordrer politikerne til å gi økonomisk støtte slik at det blir lagt til rette for å teste ut nye løsninger som gir mer miljøvennlige kunstgrasbaner. Da bidrar vi til bærekraftig utvikling.

Leder i idrettsrådet, Anne Lise Bratsberg, oppfordrer politikerne i Trondheim til å bidra til at miljøskadelig mikroplast på kustgrasbanene blir byttet ut med mer miljøvennlig materiale.  Foto: THERESE ALICE SANNE

Saken oppdateres.

Av og til er det slik at politiske vedtak må brukes på en annen måte enn det som var intensjonen. Idrettsrådet i Trondheim mener at Trondheim kommunes vedtak om å ikke gi økonomisk støtte til idrettslag som velger gummigranulat som innfyll, er et slik vedtak. Vedtaket er ikke gjennomførbart teknologisk, overfører økonomisk risiko til idrettslagene (frivilligheten), ivaretar kun økologiske bærekraftsmål og ingen økonomiske eller sosiale bærekraftsmål og er urettferdig. Med økonomisk støtte til idrettslagene som tar ansvar og prøver ny teknologi, så bidrar politikken til utvikling.

LES OGSÅ: Barn treng nærmiljøanlegg

Sirkulært og ikke miljøvennlig. Det er ikke lett for idrettslagene som driver egne fotballbaner hvor kunstgraset blir utslitt. For fotballen var det en lykke da grasbanene kunne byttes ut med kunstgras. Det økte tilgangen på flater til aktivitet, for på ei kunstgrasbane kan du holde på hver dag i sommersesongen og til og med på vinteren. Ekstra bra ble det da man fant ut at utslitte bildekk kunne brukes som innfyll, da ble jo fotballbanene også en del av en sirkulær kjede. Med dette som bakgrunn ble det gjennom mange år etablert mange nye kunstgrasbaner i regi av idrettslag i Trondheim, til sammen 55 baner.

Så begynte fokuset på mikroplast, og da viste det seg at en av de største kildene til utslipp av mikroplast var kunstgrasbaner. Og vi har jo politikere som ønsker å vise at de tar miljø på alvor, og det har gitt oss vedtak som legger til grunn en avvikling av kunstgras med innfyll av gummigranulat.

LES OGSÅ: Vil åpne for miøljøversting: Klubbene må ikke bli sittende med svarteper

Idrettsrådet anerkjenner intensjonen i vedtaket om mer miljømessig løsning som er gjort. Og målet og intensjonen med vedtaket er viktig i denne sammenhengen. Trondheim kommune ønsker å være i front og gå foran i utviklinga på dette området. Men, vi har noen store men.

Det jobbes med ulike teknologispor for å finne løsninger som vil gi tilfredsstillende forhold for både spilleegenskaper, helse for spiller og miljø. Løsningen må også ha motstandsdyktighet mot klimaendringer. I all teknologisk utvikling er det slik at av mange gode ideer, så er det flere som ikke er gjennomførbare. Og det tar tid å finne ut hva som er gjennomførbart og tilfredsstillende. Testperiodene i utprøvingsfasen vil gå over flere år for å se hvilke effekter de ulike løsningene har over tid og gjennom året. Utviklinga av alternativ har ikke kommet så langt at det foreligger en entydig løsning som svarer ut alle kravene til Uefa for ulike typer kategorier anlegg.

LES OGSÅ: Fortvilte over Trondheim kommune: Nå blir idrettslaget først i landet

Miljøvennlig innfyll er ikke godkjent i 4. divisjon og høyere i herrefotball, og 2. divisjon og høyere i damefotball. Det betyr at klubber med ambisjoner om å avansere i seriesystemet, vil velge å bruke granulatinnfyll fordi uforutsigbarheten ved å bruke annen type innfyll blir for stor.

Økonomisk støtte til rehabilitering av kunstgrasdekket kan gis hvert tiende år jf. spillemiddelkravene. Dersom et idrettslag nå velger å rehabilitere kunstgrasdekket sitt med gummigranulat, vil Trondheim kommunes vedtak medføre risiko for at idrettslagene ikke får den finansieringa de trenger for å opprettholde en spille- og helsemessig god kvalitet på banedekket. Dette vil ramme økonomien i fotballavdelinga/fotballklubben direkte og i fleridrettslag idrettslagsøkonomien indirekte.

Velger idrettslaget å gå for et kunstgrasdekke med alternativt innfyll, er det risiko for at løsningen må skiftes ut før retten til ny spillemiddelstøtte er oppfylt. Dette vil igjen ramme økonomien til fotball direkte og idrettslaget indirekte. Dette medfører at idrettslagene pr. dato er satt litt ut av spill i forhold til å realisere nye banedekker hvor de unngår granulatinnfyll (SRB).

LES OGSÅ: Idrettslag i Trondheim fortviler over kommunen: – Fullstendig bondefanget

Idrettslagene i Trondheim jobber aktivt for å redusere den negative virkningen på miljømessig bærekraft ved å søke andre alternativ. Men vi ser nå at forholdet til økonomisk og sosial bærekraft utfordres om idrettslagene ved medlemmene skal ta hele den økonomiske belastningen sjøl i en overgangsperiode til nye teknologiske løsninger er på plass. Økte utgifter vil føres over på spillerne, og det vil øke omfanget av økonomi som barriere for deltakelse og hindre inkludering.

For å lykkes med bærekraftsarbeid, er det viktig at både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft er ivaretatt. Trondheim kommunen ønsker å være proaktiv. For å sikre at aktiviteten som utøves i idrettslagene ikke blir skadelidende, og dermed skade den sosiale bærekrafta, er det nødvendig med økonomiske insentiver fra Trondheim kommune som sikrer at også økonomisk bærekraft i idrettslaget er ivaretatt. Det er også viktig å huske på at bruk av gummigranulat er et sirkulær-økologisk tiltak. Altså er det ikke bare negative forhold ved bruken.

Bruk av kunstgrasdekke er dessuten en nødvendig klimatilpassing vi må ha i Norge skal vi legge til rette for balleik. Det er individets frihet å velge at de vil holde på med balleik. Antallet idrettslag som har behov for å gjennomføre oppgradering og skifte av kunstgrasdekke i Trondheim, er stort. Totalt ble det bygd 13 baner i årene 2014–2016. Behovet som er innmeldt Trondheim kommune ved Enhet for idrett og friluftsliv for 2021 er stort. Det er viktig for idrettsrådet at løsninger ikke skaper urettferdighet mellom de enkelte idrettslagene. Om ikke alle idrettslag får samme mulighet så blir det urettferdighet.

Så idrettsrådets oppfordring til politikerne er enkel: Ikke gi slipp på målet, men gi støtte slik at det blir lagt til rette for å teste ut nye løsninger som er mer miljøvennlige. Da bidrar vi til bærekraftig utvikling.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Kunstgress inneholder store mengder granulat, oppskåret bildekk. 
        
            (Foto: Håvard Jensen)

Kunstgress inneholder store mengder granulat, oppskåret bildekk.  Foto: Håvard Jensen

På forsiden nå