Trondheimsregionen trenger flere talenter

Tiden er moden for et program for å rekruttere og beholde kompetanse, skriver Berit Rian og Bård Eidet.

65 prosent av IKT-studentene i Trondheim har ikke planer om å bli her etter endt utdanning, skriver Berit Rian og Bård Eidet. Det ønsker de å gjøre noe med.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Næringslivet i Trondheimsregionen tørster etter arbeidskraft. Bedriftene oppgir mangel på nok og rett kompetanse som største hinder for videre vekst og utvikling. Nå vil vi starte målrettet talentjakt.

Men først noen fakta:

● 64 prosent av virksomhetene i regionen regner med at de trenger flere ansatte ganske snart. Det er et sug særlig etter IT-folk.

● 66 prosent flere med IKT-utdanning er anslått som behov i Norge innen 2030 (Digital Norway).

● 65 prosent av IKT-studentene i Trondheim har ikke planer om å bli her etter endt utdanning.

● 13 000 var ansatt i teknologiselskaper i Trondheimsregionen i 2020. Vedtatt mål i regionens næringsplan er 20 000 ansatte i 2025.

For å nærme oss målet må vi beholde flere av talentene som allerede er i Trondheimsregionen, og vi må få langt flere med riktig kompetanse til å flytte hit.

Mange virksomheter i Trondheim og nabokommunene jobber hardt hver for seg for å finne gode hoder og hender. En rekke byområder i andre land har tatt steget videre gjennom systematisk samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor for å styrke regionenes tiltrekningskraft. Vi står i startgropa for et slikt løft også i Trondheimsregionen. Det skjer etter mønster fra blant annet København, som ligger mange år foran oss innen koordinert rekruttering av kompetanse.


Omadressert: Med Roy Tommy Bråten, Siv Sandvik og Terje Eidsvåg.


Programmet for å tiltrekke og beholde talenter i Trondheimsregionen (Talent Attraction Management) har som formål rekruttere talenter til regionen og beholde dem ved å lære av det byer utenfor Norge har fått til. Kortversjonen er å:

- arbeide strukturert over tid for å finne potensielle tilflyttere internasjonalt med den kompetansen vi trenger

- synliggjøre for dem hvilke karrieremuligheter og samfunnsmessige kvaliteter regionen vår byr på

- tilby et profesjonelt løp fra første kontakt med informasjon og mottaksapparat

- etablere faglige og sosiale nettverk, samt bedre jobbmulighetene for ektefeller/partnere for å få tilflyttere til å bli

Arbeidet krever langsiktig finansiering og tålmodighet. Andre har lyktes. I løpet av noen år skal vi rekruttere flere talenter, sikre en større andel av ektefeller/partnerne arbeid, beholde en større andel av de studentene som nå flytter til Oslo og andre byer, og få utenlandske talenter til å bli her lenger.

Første trinn er nettportalen Work in Trondheim, andre trinn er et ambassadørprogram. Ambassadørene er personer som allerede har flyttet hit. De skal fortelle med egne ord hvordan det er å jobbe og bo i Trondheimsregionen. Historiene deler vi først og fremst i sosiale medier. Metoden er velprøvd. Et program med en litt annen innretning i København feiret 25-årsjubileum i fjor.

KOMMENTAR: De sier det handler om politikk. Så hvorfor går de på person?

Kampen om kompetanse hardner til. Vi har et åpenbart behov for å hevde oss bedre i denne konkurransen. Flere gode hoder i Trondheimsregionen handler ikke bare om større inntekter og mer velferd her hvor de fleste allerede har det bra, men også om økt innovasjonskraft til det beste for verden utenfor Trondheim og Norge. Det er i samfunnets interesse å styrke innovative miljøer.

Regionen vår har fortrinn som kan foredles med større tilgang på kompetanse, eller mindre tap av den kompetansen som allerede finnes, for eksempel:

● Et variert næringsliv som ligger helt i front internasjonalt innen teknologisk utvikling på en rekke områder

● Bedrifter som samarbeider tett med forskningsmiljøene på NTNU og SINTEF om innovasjon som kan bidra til å hindre farlige klimaendringer, kurere sykdom og løse mange andre utfordringer

● 3500 utenlandske studenter fra over 100 nasjoner ved NTNU

● En kompakt bo- og arbeidsregion med korte avstander og liten reisetid

Trondheimsregionen er et samarbeid mellom kommunene Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkland, Indre Fosen, Malvik og Stjørdal. Kommunegrenser er lite interessante for næringslivet, og næringsutvikling er derfor et felles satsingsområde. 65 prosent av innbyggerne i Trøndelag bor i disse åtte kommunene. Trondheim er motoren i landsdelen. Byen sprer ringvirkninger til omlandet - ikke minst takket være kraften som ligger i teknologi-, forsknings- og utdanningsmiljøene.

Talentprosjektet spisses mot teknologi, men nettportalen blir en åpen dør for alle som kan tenke seg å jobbe i regionen vår. Dessuten kan en rekruttert teknolog ha en partner med helsefaglig utdanning, og i så fall har vi dagens dobbel.

FREDAGSSPALTIST: Kom igjen da, NTNU. Lev som dere lærer!

Sett utenfra Norge er Trondheim muligens en eksotisk, liten by oppunder polarsirkelen. Sett innenfra, som for eksempel fra lokalene til teknologiselskapet ARM nederst i Munkegata, er Trondheim et godt sted å bo og et uhyre spennende sted å jobbe. Hos ARM kommer over halvparten av teknologene fra andre land. De har møtt et velfungerende samfunn med gode velferdsordninger og en fornuftig balanse mellom jobb og livet ellers.

Trøndelag - med Trondheim som kraftsenter - er en av Europas mest innovative regioner, ifølge EU. I en nylig gjennomført EU-kåring (European Rising Innovative City) kom Trondheim blant topp tre i Europa, premiert for å fremme innovasjon med bærekraft.

Trondheim er en liten by i internasjonal målestokk, men byen er internasjonal i sitt vesen. Antall innbyggere med utenlandsk bakgrunn har økt fra 5000 til 34 000 siden 1990. Andelen arbeidstakere på NTNU med utenlandsk bakgrunn er nå 35 prosent. Vi har et stort innslag av teknologer fra andre nasjoner og kulturer, men vi trenger mange flere. Tiden er moden for et program for å rekruttere og beholde kompetanse. Talentene må oppdage kvalitetene våre.

Derfor: Rett opp ryggen, ut på sjekkern!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå