Kjære justisminister!

Jeg vil tro dagene er vanskelige for tiden. En strøm av uttalelser om domstolene tikker inn, og de aller fleste mener at ideen om å reversere domstolsreformen ikke er genial.

Å reversere domstolsreformen vil ikke ha noen som helst praktisk virkning for rettssikkerheten til vanlige folk. Grip heller tak i forliksrådene, skriver kronikkforfatteren i en oppfordring til justisminister Emilie Enger Mehl.  Foto: NTB

Saken oppdateres.

Akkurat det skal jeg komme tilbake til; først noe helt annet. Jeg vet egentlig ikke så mye om Senterpartiets politikk, men har registrert at dere er for gode lokale løsninger for folk flest. Det støtter jeg helhjertet! Og som jurist blir jeg varm om hjertet når regjeringen skriver at dere ønsker å «sikre innbyggerne i hele landet god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester.» Rettssikkerheten avhenger av tilgang på rettshjelp, og av tilgjengelige domstoler som holder god kvalitet.

LES OGSÅ: Pinlig om domstolrevers

Oss litt alderstegne jurister er opptatt av folks tilgang på rettshjelp. Mange av oss jobbet i Jussbuss i studietiden, og fikk en direkte føling med hvilke juridiske utfordringer folk flest slet med. Vi så hvor viktig rettshjelp er! Og mange av oss ble advokater, hvor nettopp forståelsen av dette preget oss. Dette var før mediebildet ble preget av advokatfirmaer som er veldig store og som rangeres etter inntekt, før unge advokaters våteste drøm var å bli «partner», og før advokater begynte å kle seg som eiendomsmeglere. Men for all del, alle advokater er ikke slik.

Når det gjelder rettshjelp, har utviklingen vært negativ under alle regjeringer de siste tretti årene. I 1980 fikk vi en rettshjelpslov, som var meget god. Loven ga mange med dårlig råd tilgang på advokathjelp på statens bekostning. Men etter noen år begynte regjering etter regjering gradvis å demontere denne loven; i dag er det bare smuler igjen. Samtidig har vi blitt rikere, lovverket har est ut og advokathjelp har blitt stadig dyrere. Å bringe en tvist om mer «normale» beløp inn for tingretten, er et økonomisk sjansespill. Så ja, det trengs virkelig et krafttak for å styrke folks rettssikkerhet.


Adresseavisen mener:

Regjeringen må ta ansvar for usikkerheten de har skapt

Trøndelag tingrett bør bestå


Domstolsreformen handler om tingrettene, som er omorganisert. Jeg har grublet litt på hvorfor noen egentlig vil ha en tingrett i nabolaget. I gamle dager kom vanlige folk innom retten for å se hva som sto i grunnboka, men ikke nå lenger; denne funksjonen er overtatt av kartverket. Eller de kom for å gifte seg, men også dette og de fleste andre ikke-dømmende oppgaver er flyttet ut. Nå til dags kommer et vanlig menneske innom tingretten kanskje én gang i løpet av et langt liv, og da fordi de må møte i en rettssak (hvis da ikke fremmøte skjer elektronisk).

Men siden vanlige folk kommer opp i konflikter de gjerne skulle ha løst, bør vi ha et system for å få løst disse konfliktene uten en omfattende rettssak i tingretten. Dette bør være relativt nært, være rimelig, saksbehandlingen må være effektiv, og avgjørelsene må holde en såpass bra kvalitet at de blir i samsvar med lovverket.


Støre-regjeringen burde se fremover i stedet for å gå tilbake til slik ting var

En ny regjering har muligheten til å styre landet i en ny retning. Men når Støre-regjeringen tar omveier om symbolske reverseringer, risikerer de å kjøre seg fast i dyre og byråkratiske løsninger.


Jeg tror noen må ha glemt å nevne for deg at vi faktisk har slike lokale, dømmende organer, nemlig forliksrådene, som både er lett tilgjengelige og rimelige. Problemet er at kvaliteten på den dømmende virksomheten – det vil si rettssikkerheten – er for dårlig.

Få dommer i forliksrådene fyller lovens minstekrav for hvordan en dom skal være. Det er ikke så rart, med et stadig mer komplisert lovverk som skal håndteres av lekfolk. Forliksrådene administreres pussig nok av politiet, som ikke bør ha denne oppgaven og ifølge Politianalysen heller ikke vil ha den. Forliksrådene går dessuten på «sjølstyr», siden det ikke finnes en overordnet, statlig organisering av virksomheten. Ingen har i praksis et sentralt ansvar.

Å reversere domstolsreformen vil ikke ha noen som helst praktisk virkning for rettssikkerheten til vanlige folk. Derfor, statsråd: Grip heller tak i forliksrådene. I noen kommuner har de nesten ikke saker, så finn en faktor for et passende befolkningsgrunnlag. Bring inn jurister, for eksempel unge som kan få dette som en meritterende praksis, eller hva med pensjonerte dommere og advokater som kan bruke sin livslange erfaring?

Se nærmere på hvilke saker et forliksråd bør kunne behandle. Når forliksrådene kan avgjøre tvister om flere hundre tusen kroner, burde de ikke også kunne behandle vanlige saker om forelegg? Hvis du bor på Oppdal og ikke er enig i den bota på 5 000 kroner du fikk av politiet, må du i dag bruke en arbeidsdag på å reise de 26 milene til og fra tingretten i Trondheim for å få saken behandlet rettslig. En slik sak er enkelt juss og bevisførselen vanligvis ett vitne. Hvorfor skulle ikke et profesjonalisert forliksråd på Oppdal kunne avgjøre en slik sak?

Samlokaliser forliksrådene med andre tiltak, for eksempel konfliktrådene, husleietvistutvalgene, forbrukerkontorer, kommunale informasjonskontorer eller hva det måtte være. Kanskje kan det knyttes enkel juridisk rådgivning til et slikt sted; her kan man la kreativiteten blomstre! Med andre ord: Reformér dagens forliksrådsordning, og bruk forliksrådene som utgangspunkt for å bygge opp lokale rettssentre!

Dessuten: Flytt forliksrådene ut av politiet, som heller kan konsentrere seg om å gjøre politi-ting. Det er fristende å foreslå at utstedelse av pass ble lagt til et slikt sted; dette er jo en jobb politiet i årevis har bevist at de ikke makter. La et sentralt organ få det overordnede ansvaret for virksomheten; her er det naturlig å tenke på Domstoladministrasjonen siden forliksrådene faktisk er domstoler.

Så kjære statsråd: En løsning etter slike linjer vil vise at Senterpartiet og regjeringen mener alvor med sitt mål om å sikre innbyggerne i hele landet god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Med Roy Tommy Bråten, Siv Sandvik og Terje Eidsvåg

På forsiden nå