Kronikk onsdag 3. desember 2014

Musikk, dans og drama? Nei takk

Fylkespolitikerne i Sør-Trøndelag synes kultur i videregående skole er uviktig. Hvordan kan man ellers tolke beslutningen om å legge ned musikk dans og dramalinja (MDD) ved Fosen videregående skole, en linje som har levert og er renommert i fylkets kulturmiljøer?

Saken oppdateres.

En region med ca. 25000 mennesker uten reell fastlandsforbindelse står fra neste høst uten tilbud innen kulturfag. Fosenungdommer som ønsker å fordype seg i slike fag må heretter flytte til Trondheim. Finnes det en eneste fylkespolitiker på landsbygda som synes det er ok å sende husets 16-åring til en treårig hybeltilværelse på Stavne? Eller bør det musikalske avkommet velge rørleggertanga fremfor pianoet?

Forskning viser at kunstfag bedrer elevenes forhold til skolen og dermed også læring i andre fag. For mange er de estetiske fagene redningen fra å droppe ut av videregående skole. Ikke alle på disse linjene blir profesjonelle musikere, det står ingen scene og venter på hver og en av dem. Men; MDD er så mye mer enn musikk dans og drama. Min gode kollega i Orkdal, Arne Fagerholt, kaller det et «dannelsesprosjekt». Via kor og ensembler lærer elevene samhandling, de opparbeider selvtillit til å stå frem i en forsamling og for senere å takle utfordringene som næringslivstopp. Anne Bamford, professor ved Wimbledon College of Art, sto i 2008 i spissen for en UNESCO-rapport som konkluderte med at mangel på undervisning i kulturfag har en direkte effekt på unges kreativitet, selvtillit og trivsel i skolen. Norske politikere synes kultur er koselig, men ikke særlig viktig, sier Bamford.

Og som i idretten, topp skaper bredde. Charlotte Audestad og Anders Jektvik er blant dem som fikk videreutviklet sin musikalitet på MDD ved Fosen vgs. To av fem studenter som nylig fikk plass på komponistlinja ved Musikkhøgskolen kommer herfra. Majoriteten finner likevel sin plass som kompetente korpsdirigenter og instrumentlærere i sine lokalmiljøer.

Fylkespolitikernes begrunnelse for den meningsløse beslutningen kan neppe skyldes lav befolkningsvekst på Fosen. Etableringen av kampflybasen i Ørland vil resultere i betydelig tilflytting de nærmeste årene. I kjølvannet håper man på etableringsvekst fra næringslivet. Hva med skoletilbudet til ungdommene som er med på disse flyttelassene?

Begrunnelsen kan heller ikke være få søkere. Søkertallet har rett nok vært vekslende, som til alle linjer. Skolens faglærere mener lave søkertall skyldes mangel på markedsføring og den stadige trusselen om nedleggelse. Da skolen i januar 2014 ble utfordret av STFK på å fremvise minimum 12–13 søkere for at linja kunne videreføres, kom det forpliktende underskrifter fra 15 elever. Ordførerne på Fosen sendte samtidig brev til fylkeskommunen der de argumenterte grundig for linjas betydning for regionen. Uten svar og gehør.

Politikernes begrunnelse kan ikke være at linja er kostnadsdrivende. Faglærerne ved skolen har i kampen for å beholde MDD lansert et utall konstruktive spareforslag som fyller en hel perm. Har fylkespolitikerne hørt om dette?

Begrunnelsen kan heller ikke være mangel på fasiliteter. Da Bjugn kulturhus sto ferdig vegg i vegg med den videregående skolen i 2007 var arenaen i stor grad tiltenkt MDD. Et moderne teleskop-amfi med plass for 375 mennesker, tidsmessig lyd- og lysutstyr, musikkinstrumenter, dansesal og øvingslokaler sto (og står) klar til ungdommenes disposisjon. Notabiliteter med den fylkespolitiske ledelsen i spissen holdt festtaler og priset kulturen. Nå sier de samme nei takk til både ungdommen og kulturen.

Overkapasitet kan slett ikke være årsak til vedtaket. I Sør-Trøndelag finnes 22 skoler. 17 av dem tilbyr helsefag, 15 byggfag og 13 teknikk og industriell produksjon, alle viktige fag. Til sammenligning deler tre skoler på en og en halv musikklasse, en halv danseklasse og en halv dramaklasse. Kulturtilbudet utenfor Trondheim består i en halv musikklasse i Orkdal. Så har noen klart å manipulere beslutningstakerne til å tro at «fordypning i musikk», som er to timer musikkteori i uka, er en fullgod erstatning for 20 timer levende musikkundervisning.

Fylkespolitikerne kan ikke lene seg tilbake og skylde på rektors manglende engasjement, eller opplæringsdirektørens mangeårige ønske om å fjerne MDD. Det er fylkespolitikerne alene som komponerer og dirigerer linjestrukturen! At de to nevnte argumenterer under sterkt økonomisk press er en annen sak, og i lys av dette er vi ved sakens kjerne.

MDD ved Fosen videregående skole legges ned fordi politikerne (les de rødgrønne) har drevet slett bokholderi. En uvettig samferdselspolitikk er blant årsakene til at kassabeholdningen nå ikke strekker til for å inkludere den alltid tilbakevendende taperen, kulturen. Mon tro hva kulturpersonene Hadia Tajik og Trond Giske synes om den retningen partifellene på fylkestinget styrer skolekulturen? Jeg er også nysgjerrig på tidligere oppvekstkomitéleder Karianne Tungs syn. Og Renate Tårnes, en annen av Sandviks partifeller på tinget og tidligere elev ved MDD. Synes disse kulturfag i videregående skole er uviktig? Det er med en god porsjon skadefryd jeg siterer arbeidsminister Robert Eriksson: «Det viktigste er å ta i bruk talentet i den enkelte» (Puls, NRK). Tenk det, Tore O Sandvik, hvilke kloke vyer fra en Frp-mann.

Sterke krefter fra mange hold på Fosen mobiliserer nå og krever at dette viktige utdanningstilbudet til regionens ungdom videreføres. Kravet er både beskjedent og betimelig. I verdens rikeste land.

På forsiden nå