Kronikk tirsdag 24. februar 2015

Ti trygdemyter til besvær

Trygdedebatten synes i økende grad å bygge på myter. Den har fått en økonomisk slagside. Trygden er en utgift, og dermed et onde.

Trygdenes hovedhensikt er imidlertid å gi de som ikke greier å arbeide en inntektserstatning slik at de kan fortsette å leve sosiale liv. Vi gir de gamle alderspensjon, de syke uførepensjon, de som ikke mestrer arbeidslivet uføretrygd og barnefamilier barnetrygd. Vi er alle forsikret, automatisk. Folketrygden er en flott ordning – ikke et problem. Myter er derimot et problem.