Kronikk mandag 23. mars 2015

Godt rustet for oljenedtur

Nedturen i oljeprisen har slått inn over landet, og allerede er anslagsvis 10000 arbeidsplasser forsvunnet i oljenæringen i Norge. Trondheim er blant storbyene i Norge som er best rustet både for nedgangen nå og livet etter oljen.

Saken oppdateres.

Det siste halvåret har oljeprisen svingt fra over 100 dollar til under 50 dollar fatet. Prisen har steget noe i det siste, men dagens oljepris på omtrent 60 dollar fatet har fremskyndet behovet for omstilling i norsk økonomi. I følge SSB forventes oljeinvesteringene å reduseres med 15 prosent eller 30 milliarder kroner i 2015. Mange regioner i Norge merker oljenedturen allerede. Her er fire grunner til at Trondheims-

regionen vil klare seg bra.

1. Mindre oljeavhengig: Trondheimsregionen er mindre eksponert mot oljeindustrien enn for eksempel regionene rundt Bergen og Stavanger. En fersk rapport fra IRIS på vegne av Norsk Olje og Gass viser at det i Sør-Trøndelag er 10300 ansatte i oljerelatert sektor, som utgjør nesten sju prosent av arbeidsplassene i fylket. Til sammenligning er det over 40 prosent i Rogaland og 21 prosent i Hordaland.

2. Kunnskap overlever kriser: En stor andel av de ansatte i oljerelatert virksomhet i Trondheimsregionen er knyttet opp mot sterke miljøer innen forskning og utvikling, og ifølge rapporten fra IRIS gir dette regionen et stort konkurransefortrinn. Likevel er ikke Trøndelag skjermet for nedbemanningstiltakene som brer seg i bransjen.

Statoil, som er den største arbeidsgiveren innenfor oljerelatert sektor i Trøndelag, har allerede kommunisert at forretningsområdet Utvikling og produksjon Norge skal redusere bemanningen med 500. Selv om den geografiske fordelingen ikke er bestemt, kan Statoils base på Stjørdal bli utsatt for nedbemanning. Statoils forskningsbase på Rotvoll tilhører forretningsområde Technology Projects and Drilling (TPD), og eventuelle kutt her kommer som følge av den generelle overtalligheten i hele organisasjonen som Statoil har varslet.

Det norske oljeselskap har etablert seg som en viktig nasjonal premissgiver innenfor oljebransjen med base i Trondheim. Selskapet har etter oppkjøpet av Marathon Oil Norge i fjor etablert seg som Norges nest største oljeselskap. Mange av investeringsbeslutningene til selskapet er allerede tatt, som for eksempel utbyggingen av Ivar Aasen hvor Det norske er operatør. Det betyr at selv om selskapet kan oppleve tøffere tider vil en stor andel av arbeidsplassene være relativt trygge.

Begge de overnevnte selskapene har sterke kunnskapsmiljøer. Skulle det eventuelt komme oppsigelser bør trønderske arbeidsgivere se muligheten for å ansette disse høykvalifiserte arbeidstakerne.

3. Oljeinvesteringene vil stige igjen: Oljeinvesteringene vil falle omtrent 15 prosent i 2015 fra toppårene i 2013 og 2014. Samtidig viser tall fra Oljedirektoratet at investeringene vil begynne å stige på nytt fra 2016. I et historisk perspektiv vil vi fortsatt være på et høyt nivå. Med kunnskapsbaserte oljearbeidsplasser vil vi være rustet for det kortsiktige oljeprisfallet, og styrke oss i konkurransen når markedet normaliseres.

4. Nye næringer vokser frem: Det siste poenget er det mest gledelige. Utgangspunktet for å skape nye arbeidsplasser i Trondheimsregionen er godt. Kunnskap er den nye oljen. Tall fra rådgivingsselskapet Impello viser at det i 2013 ble registrert 554 nye teknologiselskaper i Trondheimsregionen. Aldri før er det registrert flere nye selskaper. Hele 45 prosent kommer fra IKT-næringen, mens olje- og gassnæringen utgjorde 16 prosent av nyetableringene. En godt rustet Trondheimsregion til tross – jakten på nye næringer er avgjørende i fremtiden. Impello-analysen viser at vi er på vei.

Som bank følger vi oljeprisutviklingen tett. En langvarig nedtur i oljenæringen kan bety tap av arbeidsplasser, svakere vekst i norsk økonomi, og et mulig fall i boligprisene. Foreløpig ser Norge ut til å håndtere omstillingen godt. Vi skal være en god rådgiver og støttespiller til gründere, arbeidstakere og boligeiere. Det er viktig at Trondheimsregionen satser på de riktige mulighetene som oppstår de kommende årene. Her skal vi som bank spille en sentral rolle i å støtte de riktige prosjektene med kapital og kompetanse. Mulighetene er der, og vi tror Trondheim kommer styrket ut.

Trondheim har store kunnskapsbaserte institusjoner som vil hjelpe oss videre. Forskningsmiljøene ved Sintef og NTNU har over 5000 vitenskapelig ansatte. Disse to institusjonene har bidratt sterkt til å bygge opp den oljenæringen som er i regionen vår, og det er naturlig at disse sterke forskningsmiljøer vil være med å bygge opp fremtidens vekstnæringer.

Selv om vi er bedre stilt enn resten av landet, må Trondheimsregionen også gradvis rette seg mot et mindre oljeavhengig Norge. Vår evne til å skape innovasjoner og nye vekstselskaper er nå satt på prøve. Relativt lav eksponering mot oljenedturen må ikke være en hvilepute, men en mulighet til å ta nye steg mot fremtiden.

På forsiden nå