Kronikk fredag 12. juni 2015

Trondheim som miljølab

Hvor store spor etterlater vi oss? Hvordan påvirkes luft, vann og jord? Hvordan ser Trondheim bys miljøregnskap ut?

NTNU har valgt å satse tverrfaglig på bærekraftig samfunnsutvikling. NTNU er en nasjonal institusjon med internasjonale ambisjoner. Men det at vi har hovedsete i Trondheim, gir mange muligheter både for byen og regionen.