Kronikk fredag 17. juli 2015

Så deilig å få snakke fag!

Et miljø for faglige samtaler mellom lærerne er en forutsetning for at det som skjer i videreutdanninga endrer klasseromspraksisen.

Dette hjertesukket glipper ut av lærer Karoline en sein torsdags ettermiddag, på slutten av ei lang planleggingsøkt etter fem timers undervisning i en livlig og mangfoldig 2.klasse. I mer enn tre timer har Karoline diskutert matematikkundervisning sammen med fem skoleforskere, og lærer Oda fra en annen barneskole. Sammen har vi strevd med å konstruere gode oppgaver for Odas andreklassinger om begrepet «en halv». For en som ikke er matematiker kan dette i utgangspunktet synes lett. Men det er ikke lett når målet er at elevene skal forstå, ikke bare lære noe mekanisk. Utfordringa er å tilrettelegge for praktiske oppgaver der sjuåringene kan arbeide med problemløsning, og der de ikke minst får behov for å argumentere for sin forståelse. Flere forslag blir forkastet før vi blir enige om en oppgave som skal løses først i par, dernest i firergrupper.