Adresseavisens kronikk mandag 1.september 2008

Midtbyplanen - en vissen blomst

Når bystyret i sak etter sak ser bort fra midtbyplanen viser det ikke bare en manglende respekt for den mangehundreårige historie som er nedfelt i Trondheims historiske sentrum, det viser også en manglende styringsvilje hos de folkevalgte.

Reguleringplan for Midtbyen i Trondheim Kommune – vanligvis kalt midtbyplanen – ble vedtatt i 1981 for å sikre viktige estetiske og arkitektoniske verdier i de sentrale byområdene i Trondheim. Den ble ikke bare vedtatt i Trondheim bystyre, den ble også stadfestet av Miljøverndepartementet fordi den ble ansett som et svært viktig nasjonalt grunnlagsdokument. Midtbyplanen skal derfor være overordnet vanlige kommunedelplaner eller reguleringsplaner som bystyret måtte vedta.