Kronikk torsdag 21. mars 2013

Når gründeren er viktigst

Alle er enige om at Norge trenger flere dyktige gründere. Men hvordan kan det offentlige legge til rette for flere gründere og vekstkraftige bedrifter?

Inkubasjon er et virkemiddel som gjør veien fra idé til bedrift både smartere og raskere. Interessen for gründervirksomhet er større enn noen gang. Undersøkelser viser at 500000 nordmenn drømmer om å starte sin egen bedrift. Nær halvparten av de spurte hadde konkrete ambisjoner. Dette vitner om en positiv holdning til entreprenørskap. Samtidig ser vi at langt færre lar det bli noe mer enn en drøm. Selv om det hvert år blir etablert om lag 50000 nye bedrifter, så er to av tre bedrifter borte etter fem år.