Kronikk fredag 5. april 2013

Alarm – insektene forsvinner!

Man kan like dem eller ikke, men uten insekter intet liv på landjorden! Og nå er det all grunn til å slå alarm: Livsviktige insekter er i ferd med å dø ut! Når insektene forsvinner, rammes verdens matproduksjon.

Saken oppdateres.


 Vi har alle sett dem – bier og humler som summer fra blomst til blomst på jakt etter mat i form av nektar. Samtidig utøver de en livsviktig oppgave – de frakter pollen fra plante til plante og sørger for at både ville og kultiverte planter produserer bær og frukt. Om lag en tredjedel av verdens matproduksjon er helt og fullstendig avhengig av denne virksomheten – til en beregnet årlig verdi av 153 milliarder Euro! Men penger er faktisk ikke det viktigste her. Uten at biene, humlene og andre insekter er der og gjør jobben sin, vil det gå oss ille. Og nå er det altså fare på ferde – alvorlig fare til og med. Det økologiske samspillet som også menneskene er avhengige av, er i ferd med å bryte sammen.

I en artikkel som nylig ble publisert i nettversjonen av det anerkjente tidsskriftet Science, kommer entydige og skremmende fakta. I en stort anlagt undersøkelse som er gjennomført av 60 forskere på seks kontinenter, er insektenes pollinering av planter som kaffe, bomull, mandler, kirsebær, kiwi, jordbær, vannmelon, blåbær, solsikke, mango, raps, rødkløver, gresskar, tomat, agurk, løk og mange andre blitt grundig undersøkt. Denne verdensomspennende studien har sin bakgrunn i at bestander av tamme honningbier mot slutten av 1990-tallet kollapset over store deler av verden. Da ble det innledet forsøk på å erstatte biene som forsvant med mer hardføre raser og arter av bier og humler. I forbindelse med dette arbeidet oppdaget forskerne noe som var enda mer skremmende: Ville bier og humler var også i ferd med å gå kraftig tilbake, især i og ved åkerlandskap.

Det budskap som forskerne nå har lagt frem er alt annet enn beroligende. Samarbeidet mellom planter og insekter har utviklet seg gjennom millioner av år, men nå er menneskets ødeleggelse av insektenes leveområder i ferd med å rasere dette i løpet av bare noen tiår! Når viktige pollinerende insektarter forsvinner, påføres våre muligheter til å dyrke mat uopprettelig skade. For det forskerne forteller oss i artikkelen i Science, er at vi i virkeligheten ikke har noe som kan erstatte de viltlevende insektene og deres livsviktige arbeid. Studien viser nemlig at ville insekter fra naturområder like rundt jordbruksområdene er mye mer effektive i pollingeringsarbeidet enn tamme slektninger. Dette er ikke minst slående i et land som vårt.

Tamme bier er rene solskinnsdyr som er avhengige av optimale forhold. Til sammenligning er våre ville humler hardføre dyr som evner å være i virksomhet også når det regner og blåser og temperaturen er lav. Ifølge forskerne kan tamme bier aldri erstatte de ville og innfødte insektene, de kan bare være et supplement til dem. Hvilke konsekvenser dette kan få for jordens evne til å produsere mat til en stadig voksende befolkning, trenger man ikke være biolog for å forstå. Og – bare for å understreke det – de ville insektenes tilbakegang vil ikke bare ramme planteproduksjonen og plantene vi spiser, for hva lever de dyrene vi også spiser av?

Det er ikke i en kortfattet kronikk som dette plass til å gå inn på alle sider ved denne meget alvorlige problematikken, men vi bør nå alle se skriften på veggen. Årsaken til den dramatiske utviklingen skyldes kort sagt ødeleggelse av natur og det moderne landbrukets monokulturer. Dette betyr at politikerne – verden over – må sørge for at det i landbruket legges mye større vekt på vern og restaurering av naturlige eller semi-naturlige naturområder i jordbruksområdene. Dette fordi pollinerende insekters livsløp krever tilgang til ulike naturtyper og ulike planter. De kan legge egg på en planteart som lever i én naturtype mens de voksne henter nektar og pollen fra planter i annen naturtype. Kort sagt: De ville insektene må gis bedre tilgang på naturlig og variert planteliv ved at det moderne jordbrukslandskapet i større grad inneholder naturlig fungerende økosystemer. Slike tiltak vil også bidra til å forhindre jorderosjon, bedre tilgangen til vann for landbruket, bedre tilgangen til næringsstoffer i jorden (for eksempel nitrogen) og forsterke beskyttelsen mot sykdomsutbrudd i avlingene. Og det haster. De 60 forskerne som står bak studien som Science har presentert, mener at dersom det ikke handles raskt, vil tapet av insektarter ramme produksjonen av mat og andre planteprodukter over hele kloden for all fremtid!

Det er derfor ikke bare er naturvernere eller biologer som nå slår alarm. Den skremmende utviklingen vi har sett i løpet av de siste 15–20 årene, og fått bekreftet gjennom forskningsresultatene som nå er lagt frem, har også fått matvareindustrien på banen. Industrien har gitt uttrykk for en meget sterk bekymring. Etter oppfordring fra FN har Norge allerede satt ned en ekspertgruppe som skal beregne den økonomiske verdien av de økologiske tjenestene som naturen utfører for oss mennesker. Pollinering av matplanter er en del av det regnestykket man skal forsøke å finne et svar på. Gruppen ledes av adm. direktør i Norsk industri, Stein Lier- Hansen, og resultatet av arbeidet skal legges frem av Miljøverndepartementet i form av en NOU til høsten.

På forsiden nå