Kronikk lørdag 27. april 2013

Stedet for aha-opplevelser

Spektakulære og fascinerende opplevelser med naturvitenskap og teknologi. En fornøyelsespark for hjernen. Her kan hele familien utforske med både hode, armer og bein!

Saken oppdateres.

Slik framstår gjerne vitensentrene for besøkende. Den 27. april feirer Vitensenteret i Trondheim (ViT) 25-års jubileum. Samtidig kommer besøkende nr. 1 million inn gjennom dørene. Vedkommende har en overraskelse i vente.....

ViT er et lite, men velfungerende senter for realfaglig læring og opplevelser. De besøkende lærer ved å eksperimentere. Såkalte «science show» holdes nærmest daglig.

Siden 2002 har omsetningen steget fra ca. 3,4 mill. kr, rundt 6 årsverk og et besøkstall på omkring 46.000 -til over 13. mill. kr, 16 årsverk og nesten 80.000 besøkende/kunder i fjor.

Utstillingen utvikles med eksperimentstasjoner innen fysikk, matematikk, energi, kropp og sanser . Skoleprogrammet benyttes av rundt 13.000 elever. I tillegg holdes lærerkurs. De siste tre årene har nesten 10.000 elever fra 9. klasse fått Newton energikurs.

Det holdes turneer til skolene i regionen, bl.a. med et oppblåsbart planetarium. Planetariet i Kongens gate besøkes årlig av nesten 5000. Rund 3000 barn har bursdag med vitenshow. Det tilbys også «teambygging» for bedrifter. Senteret drifter i tillegg et «Camera Obscura» ved Royal Garden, en gavebutikk og et forlag. Til sommeren blir det kafè i bakgården.

I 1988 stiftet gründeren, avdøde fylkesingeniør Per Røsæg, et senter etter amerikansk modell. Målet var rekruttering til realfag, og info til allmennheten om teknologi og naturvitenskap.

Første styreleder var direktør Reidar Wirum Bye i Fjellanger Widerøe. Med seg hadde han bl.a. rektor fra universitetet og en rekke andre fremtredende personer fra næringsliv og offentlighet.

Allerede den gangen var rekrutteringen til realfagene sviktende. Naturvitere og ingeniører var heller ikke særlig imponert over allmennhetens kunnskaper om teknologi og naturvitenskap...da som nå.

En rekke lokaler ble vurdert, blant andre sokkelen i Tyholttårnet. Det ble for dyrt. Først i 1991 kunne man åpne den første utstillingen i samarbeid med Vitenskapsmuseet. «Visjoner -en optisk opplevelse» bar preg av godt samarbeid med forskningsmiljøene på NTH, Sintef og AVH. Samme år besøkte 8000 personer utstillingen.

I 1993 overtok NTH-professor og tidl. direktør ved Papirindustriens forskningsinstitutt Jan M. Øverli som styreleder. Han var leder til april 2012. Målet var å etablere en større, fast utstilling under byens 1000-års jubileum i 1997.

I juli -97 åpnet det nye senteret i Norges Banks fraflyttede, gratis utlånte og nyoppussede lokaler i Kongens gate 1.


Fokus ble satt på å utvikle utstilling, show og pedagogiske program. Den lille staben hadde en tøff oppgave foran seg. Det gjaldt å konsolidere et «underbemannet, underutviklet og underfinansiert» vitensenter før publikum begynte å svikte...

ViT er landets nest eldste vitensenter, slått av Norsk teknisk museum. Inspirert av Sverige, som hadde et ti-tall større «vetenskapssenter», var det tidlig på 2000-tallet planer om vitensenter i flere norske byer. Dette ble koordinert av Norges Forskningsråd og Foreningen norske vitensenter.

Etter etableringen i Kongens gate slet ViT med økonomien. En nedgang i publikumstallet i 2002 gjorde det ble klart at senteret ikke kunne utvikles uten statlig støtte. I 2003 utnevnte regjeringen ViT til regionalt senter og innvilget statsstøtte. Samtidig fikk man støtte fra «Den kulturelle skolesekken»

Når «DuVerden» -det siste av de 8 regionale sentrene åpner i Porsgrunn til høsten, vil de norske vitensentrene runde en million besøkende årlig. Dette inkluderer senter som for eksempel Vitensenteret i Nord-Trøndelag, Steinkjer.

Vi ser nå tegn til økt interesse for MNT -fagene (Matematikk, naturvitenskap, teknologi). I fjor skrev Teknisk Ukeblad: ”Årets tall ...viste 25 prosent flere søkere til ingeniørutdanningene sammenlignet med i fjor... og vitensentre er blant tiltakene som har bidratt til økt interesse for naturvitenskap og teknologi.”

Ledelsen ved ViT tror at vitensentre, sammen med andre gode tiltak, har hatt medvirkende betydning for «snuoperasjonen”» I en undersøkelse utført av Naturfagsenteret i 2008, oppga 20 prosent av elevene på realfaglige studieretninger at besøk på vitensentre hadde vært kilde til inspirasjon og motivasjon for valget. Kanskje kan man også bidra til å redusere frafallet i videregående skole?

Lokalene etter Norges Bank ble raskt for små og upraktiske. Men publikum liker seg der, og det er ikke lett å forlate et nesten gratis, ferdig rehabilitert hus. Utbygging av bakgården (glassgård) er utredet. Likevel har ViT lenge sett seg om etter et annet sted å være. Mellageret (Rockheim) og det gamle gasskraftverket i Ila har vært vurdert.

Fra 2007 har ViT samarbeidet med NTNU Vitenskapsmuseet om å opprette et kunnskapssenter på Kalvskinnet. Arbeidet har ligget litt på is, men i januar vedtok kommunen reguleringsplanen. Dermed kan arbeidet med senteret gjenopptas.

I mellomtiden planlegger ViT å bygge et større multimediateater og planetarium i senterets bakgård. Får vi støtte av myndigheter og sponsorer, kan en ny attraksjon åpnes for publikum i 2014.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå