Kronikk onsdag 28. august 2013

Livsglede for eldre

Vi i Stiftelsen Livsglede for Eldre har et motto; «Vi vil gjøre mer mulig».

Saken oppdateres.

Etter flere års arbeid så viser det seg at det absolutt er mulig å få til mye bra i eldreomsorgen. Da i godt samarbeid med politikere, kommuneadministrasjon, fylkesmannen, frivillige, næringsliv og ildsjeler.

Nå er vi inne i valgkampen og som vanlig har eldreomsorg stort fokus. Da er det for det meste det som dessverre ikke fungerer som blir tatt fram, og ikke det gode og møysommelige arbeidet som skjer der ute i mange kommuner. Som sist uke da vi var på et sykehjem og traff de eldre damene rundt kaffebordet og som kunne fortelle at de hadde det svært så bra. Ut av rommet kom også en hund, som hadde vært på besøk for de beboerne som ønsket det. Videre kom flere beboere som skulle ut på tur i nærområdet sammen pleierne. For på dette sykehjemmet har beboerne sine egne livsgledekalendre, og dette er satt i et like godt system som det å få medisin. Altså en helt vanlig hverdag på et Livsgledesykehjem Det er ingen fest, men med individet i fokus.

Ordet kommune kommer av det latinske ordet communis som betyr felles, eller oss alle. Det vil si at alle har et ansvar for å bidra i egen kommune for at det skal være en bra plass å bo og leve uansett alder. Det er ikke slik at vi bare kan skyve fra oss ansvaret å betale oss bort fra naturlige oppgaver for fellesskapet. Denne tanken er også utgangspunktet for arbeidet med Livsglede for Eldre. Ved å bruke ressurser som skoler, barnehager, og frivillige klarer vi sammen å skape mye livsglede.

Livsglede for Eldre har frivillige lokalforeninger over hele landet(29). Lokalforeningen består av ledsagere som gjennomfører store og små tilrettelagte aktiviteter for de eldre. Dette er ofte støttet av lokalt næringsliv. På denne måten får man frem dugnadsånden i et lokalsamfunn. Livsglede for Eldre har avtale med (90) videregående skoler over hele landet. I hovedsak bruker elevene prosjekt til fordypning (6 timer i uken) til å skape livsglede for de eldre på sykehjem, men også for de hjemmeboende. Dette er en vinn vinn situasjon, og vi begynner å få erfaringer og dokumentasjon på at det gjør noe med frafallet i skolen.

Livsglede for Eldre er en organisasjon som er upartisk, men samtidig helt avhengig av nært politisk samarbeid. Vi ser nødvendigheten av å få vårt arbeid forankret inn i kommunen, både politisk og administrativt. Ofte er frivillige organisasjoner forbundet med ildsjelarbeid. Vi er opptatt av en bærekraftig omsorg og da må det være system og forankring på alle plan.

Livsgledesykehjem er en sertifiseringsordning som eies av Stiftelsen Livsglede for Eldre, og det er Stiftelsen som er sertifiseringsorganet, og har ansvar for nasjonal spredning.

Livsgledesykehjem er et av hovedpunktene i strategien for å øke frivilligheten i Norge jamfør St Meld 29, «Morgendagens omsorg.»

Sertifiseringsordningen ble startet etter at en sykepleiestudent kom med ideen ”kan dere ikke starte med en ordning som kan sertifisere sykehjem for livsglede” ?

Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har vært avgjørende for at Stiftelsen kunne utvikle sertifiseringsordningen, og at Livsgledesykehjem ble et konsept og en nasjonal modell. Kommunen og Fylkesmannen i Sør -Trøndelag har stilt med ressurspersoner under utviklingen, og det har vært stort engasjement på alle plan. Utviklingen har vært støttet av helsedirektoratet og Kavlifondet.

Sertifiseringsordningen tufter på menneskerettighetene, kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. Det er utviklet 9 kriterium som sykehjemmet setter i system og blir målt på. Det omhandler samvær med barn, dyr, musikk og kultur, hva som skaper livsglede for den enkelte, ta årstidene inn på sykehjemmet og ikke minst så skal alle får mulighet til å komme ut i frisk luft.

De positive effektene er mange, og dokumentert i rapporter. De ansatte blir mer stolte, samarbeider bedre og blir mer strukturert i sitt arbeid. På denne måten skaper de også mer livsglede for de som bor der. Det viser seg også at på ”Livsgledesykehjem” er det mindre bruk av tvang, og mer bruk av tillitskapende tiltak. Med systemet for å ivareta sosiale, kulturelle og åndelige behov i bunnen, så blir ansatte også mer kreativ. Det skjer en holdningsendring blant ansatte - «Klart vi kan få til dette i hverdagen»

Trondheim kommune er et forbilde i forhold til å samarbeide med frivillige organisasjoner. Det er også viet stor oppmerksomhet på vårt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Livsglede for Eldre har en partnerskapsavtale med Trondheim kommune som dekker en stilling, men også stiller tilgjengelige ressurser til rådighet. Så er det også slik at kommunen har en egen ansatt Livsgledekonsulent i full stilling med en oppgave; å veilede sykehjem frem mot sertifisering.

Stiftelsen er svært stolte av å være der vi er i dag. Får vi fortsette slik vi gjør nå, så kan vi alle se frem til å bli gamle. Det er hver og en av oss som kan gjøre noe med framtidas omsorgsutfordringer. Avslutter med en oppfordring til alle uavhengig av politisk ståsted ; riv gjerdene, samarbeid på tvers av sektorene og framsnakk hverandre. Uansett hvem som kommer i regjering så har vi de samme omsorgsutfordringene i årene som kommer. La Livsglede for Eldre få fortsette sitt gode arbeid og legg til rette for innovasjon i eldreomsorgen. Ingenting er umulig- noe tar bare lengre tid!

På forsiden nå