Ørland beste hovedflybase

Saken oppdateres.

En ny, hemmeligstemplet rapport viser at Norges nye jagerfly bråker opp til fire ganger mer enn dagens F-16-fly. Støydataene for amerikanske Joint Strike Fighter (JSF), som nå ligger på bordet i Luftforsvaret og Forsvarsdepartementet, er dramatiske. De både bekrefter og forsterker tidligere analyser og anslag som Adresseavisen har omtalt.

Konsekvensen av de nye opplysningene er at Ørland peker seg ut som eneste realistiske og fornuftige lokalisering av landets militære hovedflybase. Det betyr at landets fremste militærfaglige og forsvarspolitiske ekspertise har angitt et blindspor ved gjentatte ganger å foreslå Bodø som militær hovedflyplass.

Første gang det ble fremholdt, var i forsvarsstudien i 2001, som gikk inn for å legge ned Ørland og samle all aktivitet i Bodø. I 2007 ble en ny forsvarsstudie presentert med tilsvarende konklusjon. Den ble forsterket av daværende forsvarssjef Sverre Diesens klare anbefaling om å gjøre Bodø til landets hovedbase, og legge ned de andre jagerflybasene, blant dem Ørland.

Nesten ti år med utredninger og debatt fremstår nå som tilnærmet bortkastet som beslutningsgrunnlag for politiske myndigheter. De nye støydataene som Aftenposten kunne avsløre fredag, gjør en hovedbase i Bodø nærmest til et overgrep mot byens innbyggere. Flere tusen flyplassnaboer må tvangsflyttes med alle de omkostninger det har. I tillegg til støyskjerming for mange milliarder, kommer kostnader opp mot 10 milliarder kroner for å flytte selve flyplassen.

Opplysningene Aftenposten sitter med, viser at den lange debatten om støy fra de nye jagerflyene er basert på feilaktige sammenligninger. Feil fly er lagt til grunn. Det nye JSF er ikke blitt sammenlignet med dagens F-16, men med en modernisert utgave som bråker mye mer. Resultatene er derfor langt verre for en flybase som i praksis er plassert midt i Bodø, en by med 40 000 innbyggere.

Flystøy er selvsagt en betydelig utfordring også for Ørland. Tidligere analyser har angitt at i verste fall må 700 boliger støyskjermes eller fraflyttes når de nye jagerflyene er på plass. Mange familier vil oppleve det som en tragedie å måtte forlate hus og hjem. Men belastningen for Ørland kan nesten ikke sammenlignes med Bodø, der kanskje tre til fire ganger flere boliger blir direkte berørt.

Etter planen skal forsvarsministeren legge frem sin utredning om saken før jul. Stortinget vil trolig fatte endelig beslutning i løpet av våren. Representantene for samtlige partier fra Trøndelag ga i valgkampen entydige løfter om å kjempe for Ørland. Det er et naturlig engasjement. Men flysakens utvikling viser at normal lokaliseringsstrid er lite relevant.

Det avgjørende beslutningsgrunnlaget, så langt det er kjent, betyr at Stortinget må lande på Ørland.

 
På forsiden nå