Leder, lørdag 10. desember 2011

Et nederlag for barnevernet

Overgrepene som er begått mot barn under barnevernets omsorg, er et nederlag for etaten.

Saken oppdateres.

Adresseavisens avdekking av at 52 barn i løpet av de siste elleve årene er blitt utsatt for til dels grove overgrep fra personer som skulle gi dem omsorg, er sjokkerende og fortvilende lesning. Rystende er også uttalelser fra forskere som mener at dette bare er toppen av et isfjell. Trolig når bare en liten del av sakene frem til rettssystemet, enda færre blir pådømt.

Barneminister Audun Lysbakken (SV) sier at det Adresseavisen har avdekket, er et nederlag for barnevernet. Det har han rett i. Som øverste politisk ansvarlige for barnevernet, er det også hans nederlag. Lysbakken har i sin tid som barneminister vist engasjement for barnevernet. Til nå har det tydeligste resultatet vært en økning i bevilgningene til flere stillinger i en etat som altfor lenge har vært preget av kronisk underbemanning.

Våre oppslag viser at det fortsatt er mye å ta tak i. Første del av vår artikkelserie om «De glemte barna», viste mange andre svakheter ved barnevernet. Barn som lever under uholdbare forhold, blir boende hos sine foreldre i påvente av fosterhjem. Barn som flytter mellom ulike fosterhjem, barn som ikke får uttale seg om sin egen sak slik de etter loven har rett til, er del av dette bildet. De har dårligere rettssikkerhet enn andre grupper i samfunnet. De siste artiklene viser en alvorlig systemsvikt når det gjelder kvalitetssikring av de som får ulike omsorgsroller for barn i krise. Særlig alarmerende er dårlige tilsynsordninger som følges ulikt opp fra kommune til kommune.

Lysbakken viser til økningen i antall stillinger og krav om politiattest for fosterforeldre som konkrete forbedringer i barnevernet i hans statsrådstid. Han nevner ikke at mange barnevernsinstitusjoner, særlig private, er lagt ned de siste årene. Barneministeren innrømmer at tilsynsordningene er for dårlige, men skylder på kommunene som ikke følger opp lover og regler. Han truer med at staten skal overta ansvaret for å føre tilsyn med barnevernsbarna. Vi er ikke sikker på at det vil gjøre situasjonen bedre.

Men et mer profesjonalisert tilsynsinstitutt bør vurderes. Utvelgelsen og oppfølgingen av fosterforeldre og andre i barnevernets tjeneste bør også bli bedre. Lysbakken må starte ryddearbeidet umiddelbart. Det gjelder rettssikkerheten til de mest sårbare blant oss.

 
 
På forsiden nå