Adresseavisen mener

Nye lønnskutt er ikke god musikk

Nye lønnskutt er ikke særlig musikalsk, etter at reallønnen i fjor gikk ned for folk flest.

I 2016 steg prisene mer enn lønningene. Lønningene økte med 1,7 prosent, mens prisene økte uventet mye, hele 3,6 prosent. Ifølge tallene som Teknisk beregningsutvalg la frem tidligere denne uken, har lavere skatt dempet fallet i kjøpekraft. De fleste er likevel på minussiden, det vil si at lønningene i 2016 var mindre verdt enn året før. Det er første gang siden 1989 at reallønnen går ned.