Adresseavisen mener

Sløyf navnet superbuss

Betegnelsen superbuss bør droppes først som sist.

Fra ideen ble født, har navnet superbuss hengt ved det som skal bli ryggraden i Trondheims fremtidige buss-system. Etter planen skal de første superbussene frakte passasjerer fra august 2019.