Adresseavisen mener

Grønn og bærekraftig bruk av den blå åkeren

Havet er en enorm skattkiste av muligheter, men all fremtidig utnyttelse av den blå åkeren må hvile på forutsetninger om grønn bruk.

I forrige uke la regjeringen frem en havstrategi. Her er det mange gode forslag til hvordan havet kan utnyttes. Heldigvis blir det understreket at bruken skal være bærekraftig. Det skulle bare mangle, men når vi ser hvordan havet er blitt behandlet til nå, er det dessverre ingen selvfølge.