Adresseavisen mener

Ordførere blir ikke gjenvalgt på bra vedlikehold

Vedlikehold er et ord til å sovne av, men mangelen på det bør få oss til å våkne.

Saken oppdateres.

Det er to grunner til at det ikke er snorklipping og festivitas når en vei eller skole blir holdt ved like: For det første fordi det brukes veldig lite penger på vedlikehold. Det er altså lite å feire. Den andre årsaken er at det å bruke penger til å holde i stand, ikke gir særlig uttelling ved valg.

Politikere i kommunestyrer, fylkesting og i Stortinget er generelt lite opptatt av vedlikehold. Årsaken er at det ikke akkurat er et folkekrav at det må brukes mer penger for å unngå forfall. Det er mye oppmerksomhet om det å få bygd nytt, enten det er veier, skoler, jernbane, eller annen samfunnsviktig infrastruktur. Men det å bruke penger for å holde forfallet påavstand, blir sjelden løftet frem.

Veistandard får noe oppmerksomhet nå på ettervinteren og tidligvåren. Det er ikke nødvendig å være ekspert for å se at årsaken til dårlige veier ofte er mangel på vedlikehold. Overalt er det dårlige veier. Noen av dem er ukomfortable på grunn av humper, hull, telehiv, grunn som smuldrer og forsvinner, eller fordi veier mangler asfalt. Andre veier er rett og slett trafikkfarlige. Enkelte trafikanter vil i løpet av året få skader på biler og sykler som skyldes dårlig vedlikehold.

I Trondheim er det de siste årene bevilget mer penger til asfaltering, men fortsatt er det kommunale veinettet preget av mange år med dårlig vedlikehold. Det er ikke bedring i sikte. Det går frem av budsjettet som ble vedtatt i fjor høst at forfallet går raskere enn vedlikehold, reparasjoner og nybygging. Forfallet blir i løpet av våren eller sommeren en egen sak for trondheimspolitikerne.

Hvordan står det til med den infrastrukturen som de færreste av oss ser? Hvordan er standarden på vannledninger, avløp, jernbane, strømnett og andre deler av den offentlige infrastrukturen? På enkelte områder står det dårlig til. Det har versert ulike tall og beregninger for hva som er prislappen for å ta igjen etterslepet.

Adresseavisen har invitert leserne til å sende oss tips om dårlige veier i Midt-Norge. Det er dessverre mange kandidater.

Haster: I Jakobsliveien har asfalten sprukket opp flere steder, og nødvendig vedlikehold begynner å haste. 
    
      (Foto: Richard Sagen, Richard Sagen +47 95198665)

Haster: I Jakobsliveien har asfalten sprukket opp flere steder, og nødvendig vedlikehold begynner å haste.  Foto: Richard Sagen, Richard Sagen +47 95198665

Med asfalt rundt: Det koster å skifte støtdempere på en bil. Det er derfor dårlig samfunnsøkonomi når forfallet løper raskere enn vedlikeholdet. Disse hullene og sprekkene med asfalt rundt ligger på Jakobsli. 
    
      (Foto: Richard Sagen, Richard Sagen +47 95198665)

Med asfalt rundt: Det koster å skifte støtdempere på en bil. Det er derfor dårlig samfunnsøkonomi når forfallet løper raskere enn vedlikeholdet. Disse hullene og sprekkene med asfalt rundt ligger på Jakobsli.  Foto: Richard Sagen, Richard Sagen +47 95198665

Stengt flere dager: - Det er uaktuelt å rydde veien før en steinblokk på vel 30 kubikk som henger i fjellpartiet er fjernet, sier ingeniørgeolog Ine Gressetvold fra Statens vegvesen. Her er hun fotografert ved raset i Gråura i Sunndal, som det vil ta dager før det er oppryddet. 
    
      (Foto: Tommy Fossum)

Stengt flere dager: - Det er uaktuelt å rydde veien før en steinblokk på vel 30 kubikk som henger i fjellpartiet er fjernet, sier ingeniørgeolog Ine Gressetvold fra Statens vegvesen. Her er hun fotografert ved raset i Gråura i Sunndal, som det vil ta dager før det er oppryddet.  Foto: Tommy Fossum

På forsiden nå