Adresseavisen mener

Nå er det på tide å tette hullene i bomringen

Det må innføres et mer rettferdig bompengesystem i Trondheim.

Saken oppdateres.

SV vil innføre ytterligere tiltak for å redusere biltrafikken og få flere til å velge kollektivt, ta beina fatt eller hive seg på sykkelen. Slike tiltak er viktige og riktige, men for de som må kjøre bil må byrdene fordeles på en mer rettferdig måte enn i dag.

Da Miljøpakken i Trondheim ble innført i 2010 var det viktig for Arbeiderpartiet å gi inntrykk av at de sto ved sine tidligere valgløfter om ikke å gjeninnføre bomringen som ble skrudd ned i 2005. Da forslaget om en bensin- og dieselavgift strandet, skulle den nye Miljøpakken finansieres gjennom innkrevingspunkter. Ordet bomring ble fjernet fra alle dokumenter. Resultatet ble en «bomring» med store hull.

Bompengene er blitt nødvendige for å sikre byen et godt kollektivtilbud, bygge nye veier og gjøre det mer attraktivt for de som velger sykkel eller som går. Trafikkregulerende tiltak, gjennom å gjøre det mindre attraktivt å bruke bilen der det finnes alternativ, er effektivt og virkningsfullt. Pengene kommer hele regionen til gode, og satsingene de siste årene har sikret avtaler med staten som har gitt et langt bedre kollektivnett. 45 prosent av Miljøpakkens inntekter kommer fra bompenger.

En pendler fra Melhus til Midtbyen deltar i spleiselaget for å bygge den nye Sluppenbrua og Byåsen tunnel. En bilist fra Lade til Midtbyen slipper å bidra økonomisk for tiltak som gjør Trondheim grønnere og bedre. Bilister som hver dag bruker Strindheimtunnellen til og fra jobb, kan gjøre det uten å betale en krone i bompenger. Mens de som daglig står i kø over gamle Sluppenbrua må betale for det.

Aksepten fra bilistene om å være med på spleiselaget avhenger av at det skapes en mest mulig rettferdig fordeling. Veiprising, slik SV i Trondheim foreslår, kan være et bedre og mer rettferdig system enn dagens ordning. Når Miljøpakkens trinn 3 skal vedtas er det på tide å sørge for et bompengesystem som er mer rettferdig enn i dag, både for de som bor i Trondheim og for de som pendler fra nabokommunene.

På forsiden nå