Adresseavisen mener

Eiendomsskatten er bedre enn sitt rykte

Det er få av oss som føler glede knyttet til å betale skatt. Særlig eiendomsskatten er vanskelig å like.

Eiendomsskatt er en nødvendig inntektskilde for en rekke kommuner.   Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Men en rekke kommuner er avhengig av pengene for å drive gode kommunale tjenester. Eiendomsskatten er en av de få inntektskildene kommunene selv bestemmer over.

Frps landsmøte vedtok å arbeide for et forbud mot eiendomsskatt. De kaller den usosial og uverdig. Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad er provosert fordi Trondheim og flere andre kommuner holder seg med eiendomsskatt, til tross for at kommunene har overskudd på driften. Nå vil Frp ha forbud mot slik skatt. Det skjer samtidig som partiet slår fast at kommunene må få større frihet til å styre sin egen virksomhet.

Vil du ha ukas meninger fra Adresseavisen gratis i innboksen? Meld deg på vårt nyhetbrev via denne lenken

For mange kommuner er eiendomsskatten en nødvendig inntektskilde. Selv om en kommune går i overskudd ett år, bør ikke det gi grunnlag for å kvitte seg med inntekter som er med på å finansiere gode kommunale tjenester over tid. At en kommune har overskudd på driften er et sunnhetstegn.

Eiendomsskatt bryter med prinsippet om at vi skal skattes etter evne. Skatten tar ikke hensyn til om boligen er belånt eller ikke, eller hvor mange som bor i den. Pensjonister med lav inntekt i en stor og kostbar bolig, kan få en regning som de ikke har råd til å betale. Det er nødvendig å se på mulige løsninger for de tilfellene der boligeiere med lave inntekter opplever at eiendomsskatten blir en urettmessig stor økonomisk belastning.

Skatt på bolig gir oss bedre eldreomsorg og flere barnehager. Skatt på eiendom demper spekulasjoner i boligmarkedet, noe som igjen driver boligprisene opp. Denne formen for skatt er effektiv fordi den sikrer inntekter til kommunene uten å dempe viljen til å jobbe. Skatt på inntekt og forbruk kan begrense arbeidsinnsats, det gjør ikke skatt på bolig. Kapital kan flyttes ut av landet, det kan man ikke med eiendom. Fortsatt gjenstår det å få på plass gode rutiner for beregning, samt retten til å klage. Det har ikke manglet eksempler på uklar praksis for hvordan skatten beregnes.

Skal skatten oppleves som mer rettferdig, må det ryddes opp. Eiendomsskatt må følges opp med gode rutiner for taksering, og det må gis gode muligheter til å klage.

På forsiden nå